De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ‘Food Improvement Agents Package’ in de levensmiddelenwetgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ‘Food Improvement Agents Package’ in de levensmiddelenwetgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Het ‘Food Improvement Agents Package’ in de levensmiddelenwetgeving
(FIAP) veranderingen in de levensmiddelenwetgeving

2 De Europese Commissie heeft op 8 juli 2008
het FIAP goedgekeurd. Deze is onderverdeeld in vier Verordeningen, te weten: 1331/2008 : goedkeuringsprocedures 1332/2008 : enzymen 1333/2008 : additieven 1334/2008 : aroma’s De huidige wetgeving op basis van richtlijnen is nu veranderd in een Verordening die wetgeving op EU-niveau harmoniseert. In deze presentatie zullen de Verordeningen inzake aroma’s en additieven nader worden toegelicht.

3 Verordening (EG) Nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
Van 16 december 2008 Inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/208 en Richtlijn 2000/13/EG.

4 De inwerkingtreding is 20 dagen na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
De Verordening wordt van kracht op 20 januari 2011. Tot deze datum blijft de huidige wetgeving betreffende aroma’s gelden. Belangrijke veranderingen: classificatie van aroma’s verpakkingsetikettering van aroma’s communautaire lijst

5 Classificatie van aroma’s
Huidige wetgeving Aroma Natuuridentiek aroma Kunstmatig aroma Rook aroma Natuurlijk aroma Natuurlijk “X” aroma - Nieuwe wetgeving Aroma 2. 3. 4. Rook aroma 5. Natuurlijk aroma 6. Natuurlijk “X” aroma 7. Natuurlijk “X” aroma met andere natuurlijke aromastoffen

6 X is een verwijzing naar een levensmiddel, levensmiddelencategorie, of een plantaardige of dierlijke aromagrondstof. Bij alle categorieën in de nieuwe situatie (behalve rook aroma) kan ook worden volstaan met de classificatie “aroma” eventueel aangevuld met een specifieke naam of omschrijving van het aroma (bijv. aardbei aroma, vanille aroma).

7 Opmerkingen: In de nieuwe situatie verdwijnen de termen kunstmatig en natuuridentiek. De vermelding “zonder kunstmatige geur- en smaakstoffen” is dan niet meer toegestaan. Het gebruik van de term natuurlijk gevolgd door een verwijzing naar een levensmiddel, levensmiddelencategorie, of een plantaardige of dierlijke aroma grondstof mag alleen in de categorieën 6 en 7. Het gevolg is dat door bovenstaande veranderingen de warenwettelijke status van een aroma kan veranderen.

8 Verpakkingsetikettering van aroma’s:
Volgens art. 15 van de Verordening gelden de volgende regels: de verkoopbenaming, de term “aroma” of een meer specifieke aanduiding van het aroma. Op het etiket van onze producten staat een verkoopbenaming, bijv. aardbei aroma (nr ) en een warenwettelijke omschrijving, bijv. natuurlijk aroma. Beide omschrijvingen kunnen worden gebruikt op de ingrediëntendeclaratie van het eindproduct (2000/13/EG)

9 Verpakkingsetikettering van aroma’s:
Vervolg Verpakkingsetikettering van aroma’s: B. De vermelding ”voor levensmiddelen” …………….. C. Bewaarcondities……………………… D. Batchidentificatie…………………… E. Een lijst, in dalende volgorde van het aandeel in gewicht , van: De categorieën aanwezige aroma’s; en De naam van alle andere stoffen, of, in voorkomend geval, het betreffende E-nummer; F. Firmanaam en adres……………….. G. Vermelding van bestanddelen met een kwantitatieve beperking…

10 Vervolg Verpakkingsetikettering van aroma’s:
H. De nettohoeveelheid I. THT J. Informatie omtrent de aanwezigheid van stoffen genoemd in Richtlijn 2000/13/EG bijlage III bis  allergenen Wijzigingen t.o.v. van het huidige etiket: de onderdelen A, G en J

11 Communautaire lijst Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën aroma grondstoffen: Voor welke een evaluatie en goedkeuring niet is vereist (bijv. Sinaasappelolie, aardbeidestillaat, …….) Voor welke een evaluatie en goedkeuring is vereist (bijv. Aromastoffen zoals Ethylbutyraat, Boterzuur, …….). Deze materialen krijgen na goedkeuring een vermelding in de communautaire lijst.

12 Deze lijst zal op een andere datum worden gepubliceerd en wettelijk toepasbaar zijn dan de data van de Verordening zelf. Voor de overgangstermijn betreffende de Verordening voor aroma’s geldt dat levensmiddelen die niet aan het bepaalde voldoen, en die voor 20 januari 2011 rechtmatig in de gemeenschap in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd tot hun THT of uiterste gebruiksdatum in de handel mogen blijven.

13 Verordening (EG) Nr. 1333/2008 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december inzake levensmiddelenadditieven De Verordening omvat: Communautaire lijsten van goedgekeurde levensmiddelenadditieven De gebruiksvoorwaarden voor levensmiddelenadditieven Voorschriften etikettering

14 Deze Verordening harmoniseert de wetgevingen met betrekking tot levensmiddelenadditieven in de EU.
De communautaire lijst wordt opgenomen in de bijlagen van deze Verordening na een positieve controle door de Autoriteit van de levensmiddelenadditieven (uiterlijk 20 januari 2011). Tot die tijd mogen de levensmiddelenadditieven (en gebruiksvoorwaarden) uit de bijlagen van de huidige richtlijnen nog gebruikt worden.

15 Etikettering van levensmiddelen
De etiketteringvoorschriften voor additieven in levensmiddelen van Richtlijn 2000/13/EG blijven van kracht. Extra etiketteringvoorschriften voor de klant: Artikel 24 van deze Verordening vanaf 20 juli 2010 Op de etiketten van levensmiddelen waar de kleurstoffen (E102, 104, 110, 122, 124, 129) zoals genoemd in bijlage V van deze Verordening moeten aanvullende gegevens omvatten: naam of E-nummer van de kleur(en): kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden

16 Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Bedankt.
Rechte Tocht BZ ZAANDAM Telefoon: 0031 (0) Disclaimer: Deze presentatie is naar eer en geweten door Buteressence B.V. opgemaakt. Buteressence B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de inhoud van de presentatie.


Download ppt "Het ‘Food Improvement Agents Package’ in de levensmiddelenwetgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google