De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

03/04/2017 Juridisch PAO: Basiscursus Kwekersrecht - Rasbenamingen en merken - 7 april 2009 te Leiden Mr H.J. Koenraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "03/04/2017 Juridisch PAO: Basiscursus Kwekersrecht - Rasbenamingen en merken - 7 april 2009 te Leiden Mr H.J. Koenraad."— Transcript van de presentatie:

1 03/04/2017 Juridisch PAO: Basiscursus Kwekersrecht - Rasbenamingen en merken april 2009 te Leiden Mr H.J. Koenraad

2 Onderscheidingstekens
03/04/2017 Onderscheidingstekens Handelsnamen: Jan Spek Rozen B.V. Merken: Green Planet ® Rasbenamingen: Rosa L. ‘Intergabu Discovery’ Andere tekens: “handelsregistratie, handelsaanduiding, productnaam”.

3 Onderwerpen rasbenaming
03/04/2017 Onderwerpen rasbenaming Historie Huidige regeling Procedure vaststellen rasbenaming Regels t.a.v. gebruik van de rasbenaming Rasbenaming en merk

4 Wetgeving rasbenaming
03/04/2017 Wetgeving rasbenaming Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 Verorderning (EG) Nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht International Code of Nomenclature for Cultivated Plants; Regels / richtlijnen voor het goedkeuren van rasbenamingen: Verordeningen (EG) nrs. 1831/2004 en 930/2000 tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende de geschiktheid van rasbenamingen voor landbouw- en groentegewassen Richtsnoeren van de Raad van Bestuur CPVO betreffende rasbenamingen ( ) UPOV-Richtlijnen voor de naamgeving van rassen (Explanatory notes on Variety Denominations under the UPOV Convention UPOV/INF/12/1)

5 Belangrijke vereisten rasbenaming
03/04/2017 Belangrijke vereisten rasbenaming Geschikt om ras te identificeren Onderscheiden van andere rasbenamingen in de EU Geen strijd met openbare orde / goede zeden Geen verwarring met oudere merken / handelsnamen Niet misleidend of verwarrend t.o.v. de karakteristieke eigenschappen van het ras

6 Nationale procedure vaststellen rasbenaming
03/04/2017 Nationale procedure vaststellen rasbenaming Art. 25 e.v. ZPW 2005: Aanvrager doet voorstel Mededeling in de ‘Gazette’ Bezwaren van belanghebbenden Beroep bij College van beroep

7 Regels t.a.v. gebruik van de rasbenaming
03/04/2017 Regels t.a.v. gebruik van de rasbenaming Uitgangspunt art. 46 ZPW: : teeltmateriaal alleen onder ingeschreven rasbenaming verhandelen ‘onverminderd het recht tot het voeren van een handelsnaam en een merk (..) wordt teeltmateriaal van een ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet in het rassenregister ingeschreven ras uitsluitend onder ingeschreven rasbenaming in de handel gebracht.’ Uitzonderingen: Rasbenaming is ongeschikt in bepaald land Land van import kent geen regels omtrent rasbenaming Handhaving door keuringsinstellingen (NakT) Rosa L. ‘Champion’ KOOY®

8 03/04/2017 Rasbenaming en merk (1) Art. 25 lid 4 ZPW 2005: ‘De ingeschreven benaming wordt aangemerkt als soortaanduiding’ Artikel 18 Verordening: ‘De houder mag een recht dat is verleend tot een aanduiding die gelijk is aan de rasbenaming, niet gebruiken om te verhinderen dat die benaming voor dat ras vrij wordt gebruikt, ook niet na beëindiging van het communautaire kwekersrecht’ Afstand van eventuele rechten t.a.v. de benaming bij aanvrage KR absolute weigeringsgronden voor inschrijving merk: O.a. merk dat uitsluitend bestaat uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort (artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE ) Onderscheid merk en rasbenaming in de wet, maar in de praktijk….?

9 Rasbenaming en merk (2) Rasbenaming en merk sluiten elkaar uit
03/04/2017 Rasbenaming en merk (2) Rasbenaming en merk sluiten elkaar uit Rasbenaming en merk kunnen elkaar ook aanvullen Vb: Pink Lady

10 Merkenrecht. Art 2.20 lid 1 BVIE:
03/04/2017 Merkenrecht. Art 2.20 lid 1 BVIE: a) hetzelfde teken voor dezelfde waren of diensten; b) overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten, als verwarring bij het publiek; c) als merk bekend: overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, als ongerechtvaardigd voordeel of schade aan het merk; d) ‘ander gebruik’ als ongerechtvaardigd voordeel of schade aan het merk (bijv. handelsnaam).

11 Overeenstemming = lijken op: visueel, auditief en/of begripsmatig.
03/04/2017 Overeenstemming = lijken op: visueel, auditief en/of begripsmatig. Voorwaarde: gevaar voor verwarring (direct of indirect). Soortgelijkheid: van belang i.v.m. specialiteitsregel. Wisselwerking tussen overeenstemming en soortgelijkheid. Warenklasse-indeling: wèl aanwijzing; niet beslissend. Ruimere bescherming voor bekende merken.

12 03/04/2017 Merkenrecht vervolg: Merkinschrijving is niet meer dan aanspraak op bescherming; Gebruiksverplichting; Belangrijk blijft: functie als herkomstaanduiding Verwording tot soortnaam => functieverlies => verval van het merkrecht (Red Pontiac; Bonica)

13 03/04/2017

14 Mogelijke conflicten (1)
03/04/2017 Mogelijke conflicten (1) Verwarring met andere rasbenaming van ander ras van dezelfde of nauw verwante soort (art. 27 lid 2 ZPW; art. 63 lid 3 onder c VCK) Rasbenaming conflicteert met ander ouder recht van derde (bijv. handelsnaam of merk) (art. 27 lid 5 ZPW; art. 63 lid 3 onder a VCK) Voorbeelden: Red Flair; MAXIMA

15 03/04/2017

16 Mogelijke conflicten (2)
03/04/2017 Mogelijke conflicten (2) Verkeerd/riskant gebruik van merk: in plaats van de rasbenaming, wordt in catalogi en op product labels steeds het merk tussen aanhalingstekens gezet. ras uitsluitend onder een merk verhandelen. Conflict tussen handelsaanduiding VKC; KAVB e.d. en merk.

17 03/04/2017

18 03/04/2017 DANK VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "03/04/2017 Juridisch PAO: Basiscursus Kwekersrecht - Rasbenamingen en merken - 7 april 2009 te Leiden Mr H.J. Koenraad."

Verwante presentaties


Ads door Google