De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Autocontrole in België: Een voorbeeld voor Europa ? ir.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Autocontrole in België: Een voorbeeld voor Europa ? ir."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Autocontrole in België: Een voorbeeld voor Europa ? ir. Diricks Herman, directeur-generaal controlebeleid Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Autocontrolesysteem - definitie •“Het geheel van maatregelen genomen door een bedrijf om te waarborgen dat haar installatie, productieproces en producten aan de [wettelijke] vastgelegde normen en voorschriften in [verband met voedselveiligheid ] voldoen.” •Maatregel kan in deze context zeer ruim geïnterpreteerd worden •het gebruiken van bepaalde middelen (grondstoffen, gebruikte materialen en installatie) •het volgen van bepaalde voorschriften •de inzet van voldoend gekwalificeerd personeel •de implementatie van kwaliteitsborgingssystemen omvatten.

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Context voor het autocontrolemodel •onderdeel van een globaal beleid inzake voedselveiligheid –Maakt van bij het eerste businessplan van het FAVV deel uit van de strategie –Van inspectie naar audit •rekening houdend met de filosofie van het witboek over voedselveiligheid en de EU wetgeving •Verantwoordelijkheid operator centraal •Gebaseerd op HACCP •Alle onderdelen vinden wettelijke basis in verordeningen (178/2002,852/2004,882/2004) en KB 14 november 2003

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 4 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Elementen van het Belgische autocontrolemodel •De implementatie van formele kwaliteitssystemen gericht op de voedselveiligheid bij de operatoren •De mogelijkheid tot validatie door de overheid of door onafhankelijke derden (OCI) dmv audits •Op basis van gidsen opgesteld door de sectoren goedgekeurd door de bevoegde overheid (FAVV) –Wetenschappelijk onderbouwd –Bijzondere bepalingen voor kleine bedrijven •Meldingsplicht, Traceerbaarheid

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Autocontrolesystemen toepassing met extern geborgd autocontrolesysteem (acs) zonder externe borging met formeel uitgewerkt acs zonder formeel uitgewerkt acs Bedrijven geaccrediteerde controle organismen Externe audit/ keuring/inspectie informatie Bevoegde overheid audit inspectie

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 6 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Motivatoren validatie/certificatie •Bonus in het kader van de financiering •Vermindering van de frequentie inspectie door de overheid mogelijk op basis van een objectief berekeningsysteem waarin de aanwezigheid van een gevalideerd ACS zwaar doorweegt •Voorwaarde voor export van bepaalde producten naar bepaalde landen (vlees/Russische federatie) •Gebruik van een visueel teken •Andere ? –Aanvaarding door afnemers ter vervanging van eigen lastenboeken

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 7 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Gidsen en lastenboeken •Complementariteit –Horizontale systemen (BRC..) –Verticale lastenboeken (IKM,IKKB…) •Gecombineerde audits mogelijk •Integratie mogelijk •Modulariteit invoeren

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 8 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Voedselveiligheid & kwaliteit  Samenwerking, complementariteit & Integratie  Andere beleids-niveau’s en FOD betrokken Voedsel veiligheid Product kwaliteit Productie methode Andere MilieuOorsprong… Wettelijk Implementatie wettelijke vereisten (voorbeelden HACCP ….) Boven wettelijk exportvereisten Gids

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 9 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Stand van zaken •Dekkingsgraad voedselketen (web) met gidsen : 93% (% operatoren die ACS kunnen afdekken met gids) –Ruim aantal OCI’s erkend voor de verschillende gidsen –Omslagpunt voor aantal sectoren bereikt (primaire sector) •Bonus /Malus ingevoerd en in 2010 : 60% malus/50% bonus •Van ontwerp naar onderhoud gidsen –Engagementen sectoren –Bijkomende referentiedocumenten : leidraad, FAQ •Evolutie in aanpak

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 10 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 En Europa ? •Gidsen •Mogelijkheid tot certificatie door onafhankelijke derden •Bonus / Malus •Variërende Inspectiefrequenties •meldingsplicht

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 11 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 BE gidsen versus EU gidsen BE GIDSENEU GIDSENNationale gidsen Doel - hulpmiddel - delegatie mogelijk - gekoppeld aan financiering - hulpmiddel - geen delegatie mogelijk - niet gekoppeld aan financiering Procedure - Validatie via a)CelValgids b)SciCom - procedure beschreven- procedure wel beschreven Aanpak - Vrijwillig - Als je beslist een gids te volgen moet je hem in principe volledig volgen (uitz : primaire sector) - Vrijwillig - Je kan enkel de stukken gebruiken die je interesseren Inhoudelijk3 sleutel elementen - managementsysteem - goede hygiënepraktijken - HACCP - veelal beperkt tot goede hygiënepratkijken

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 12 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Communautaire gidsen •Community Guide for Good Hygiene Practices in pullet rearing and egg laying flocks •Guide of Good Hygiene Practice for the Prevention and Control of Microbiological Infections focussed on Salmonella control of Chickens reared for meat,on farms, during catching, loading and transport and at slaughterhouses • EU guide on natural casings •...

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 13 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Nationale gidsen in de EU •Opgenomen in een communautair register –meer dan 300 gidsen –20 landen •Primaire sector –ongeveer 30 –vaak specifiek –enkele algemene : BE, NL, Sl

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 14 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 En Europa – bis ? •Mogelijkheid tot certificatie door onafhankelijke derden –Nl (voor bestaande certificatieschema’s) –Fr : ISO 22000 •Bonus / Malus –BE primeur •Variërende Inspectiefrequenties –Nl, FR : niet algemeen of in proefprojecten •Visueel teken –DK

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 15 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 (Voorzitterschap) 2010 •Ontwikkeling van een barometer voor de voedselveiligheid –eigen initiatief dossier van het wetenschappelijk comité –Kadert in doelstellingen BP •Symposium over autocontrole en de toepassing ervan in de verschillende lidstaten –Meten van het effect van gevalideerde ACS –Barometer een geschikt instrument ? •Benchmarking tussen lidstaten –Initiatief van verschillende agentschappen?

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 16 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Conclusies •BE heeft een coherent en volledig uitgewerkt concept •Andere lidstaten passen delen van het concept toe •In combinatie met lastenboeken kunnen ook kwaliteitsaspecten in het zelfde model beheerd worden •Voorzitterschap 2010 gebruiken om model en voedselveiligheid van BE producten te promoten

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 17 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Bedankt voor jullie aandacht !

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 18 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Referenties •Autocontrole –Website agentschap (www.favv.be)www.favv.be –http://www.favv.be/autocontrole-nl/http://www.favv.be/autocontrole-nl/ •Wetgeving –België •http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl •http://www.warenwetgeving.be/ –Europa : •http://eur-lex.europa.eu/ •Communautair register gidsen •http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/register_national_guides_en.pdf


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Codiplan/Vegaplan seminarie 04-12-09 Autocontrole in België: Een voorbeeld voor Europa ? ir."

Verwante presentaties


Ads door Google