De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europees Sociaal Fonds In Venlo. 2 Pangea. De oorsprong of op zoek naar samenhang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europees Sociaal Fonds In Venlo. 2 Pangea. De oorsprong of op zoek naar samenhang."— Transcript van de presentatie:

1 Het Europees Sociaal Fonds In Venlo

2 2 Pangea. De oorsprong of op zoek naar samenhang

3 3 ESF in Venlo: drie delig 1. Lokaal: voor de gemeente zelf; 2. Regionaal: voor 5 omliggende gemeenten en het platform Noord-Limburg; 3. Sectoraal: voor bedrijven en organisaties; WAA, Zorggroep Noord-Limburg, de Wendel, Viecurie en Wel.kom

4 4 3. Sectoraal voor bedrijven  gemeente Venlo is aanvrager, begunstigde, eindverantwoordelijke; geen uitvoerder!!  training en scholing voor werkenden/ begeleiding KANS Breed arbeidsmarktbeleid: vraaggericht/ employability Instroom mog. uit WWB/ regulier maken ID BEDREIGING; werk en risico * risico’s minimaliseren: budgetneutrale uitvoering/ faciliteren menskracht bij gemeente * relatie gemeente – bedrijf goed regelen: beschikking

5 5 Ad 3. Stand van zaken sectoraal  WAA: begeleiding gesubsidieerde arbeid/ WSW/ pilot Valuas; aanvraag ingediend/ herzien  Zorggroep NL: college akkoord, aanvraag ingediend?  De Wendel: aanvraag in voorbereiding  Viecurie, Wel.kom en MKB: idee-fase

6 6 2. Regionaal: voor 5 gemeenten en platform Noord-Limburg  gemeente Venlo is aanvrager en begunstigde (eindverantwoordelijke). (Venlo is geen uitvoerder!!)  Reïntegratie (deelproject per gemeente) en facilitering platform KANS * GOODWILL REGIO/ FUNCTIE CENTRUMGEMEENTE * INVESTERING IN SAMENWERKING * LANGE TERMIJN: REGIONAAL AANBESTEDEN/ REGIONALE ESF BEDREIGING * EXTRA WERK EN FINANCIEEL RISICO: budgetneutraal voor Venlo/ menskracht faciliteren deelprojecten per gemeente/ afzonderlijke accountantsverklaring

7 7 Ad 2. stand van zaken ESF regionaal  aanvraag is gehonoreerd voor 2005 en 2006: € 1,6 mln  Venlo is aanvrager en eindverantwoordelijke  Venlo doet inhoudelijk niet mee m.u.v. platform NL

8 8 1. Lokaal voor Venlo: Pangea 1 en 2  gemeente Venlo is aanvrager en uitvoerder  reïntegratie en activering  transformatie gesubsidieerde arbeid  ontwikkeling casemanagement  beleidsontwikkeling  organisatieontwikkeling ( p & c –cyclus)

9 9 Ad 1. Pangea 1 en 2 KANS * multi-plyer voor reïntegratie en activering * extra menskracht/ ruimte voor beleidsontwikkeling (intern/ extern) * breed arbeidsmarktbeleid: Werkwijzer, Werk-privé-balans, Verleiden op Maat, Alert etc. * Klimaat voor vernieuwing; flexibilisering, attitudeverandering

10 10 Ad 1. Pangea 1 en 2. BEDREIGINGEN *Inrichten administratieve organisatie; afhankelijk van meerdere afdelingen, diensten, bedrijfsbureaus * fin. techn. systeem; begroting vs realisatie, tijdschrijven, automatisering VOORAF: * voorinvesteren in menskracht en middelen * projectorganisatie

11 11 Ad 1. Stand van Zaken Pangea 1 en 2  Pangea 1: van 1-1-2003 t/m 31-12-2004: extra ESF ruimte: € 2 mln per jaar  Pangea 2: Indienen aanvraag medio november Looptijd: van 1-10-04 tot medio 2007 Budget: € 9 mln ESF


Download ppt "Het Europees Sociaal Fonds In Venlo. 2 Pangea. De oorsprong of op zoek naar samenhang."

Verwante presentaties


Ads door Google