De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dual use goederen Wijzigingen en aandachtspunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dual use goederen Wijzigingen en aandachtspunten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dual use goederen Wijzigingen en aandachtspunten

3 Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand > Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 mei 2014 > In werking getreden op 12 mei 2014

4 GELDIGHEIDSTERMIJN Individuele en globale vergunning 3 jaar Éénmalig verlengbaar (voor het niet opgebruikte saldo) [art. 4] Uniale algemene vergunning Onbeperkt geldig Éénmalige verplichte registratie [art. 10]

5 RAPPORTERING (1) Individuele en globale vergunning Verplichte rapportering Na verlopen van de vergunning Rapportering = exportoverzicht: - beschrijving producten & vermelding controlelijstnummer - waarde en hoeveelheid - data van de verrichte uitvoeren - naam en adres afzender en bestemmeling - naam en adres eindgebruiker (indien bekend) Terugzenden verlopen (afgeschreven) vergunning naar DCSG [artikel 4 en 11]

6 RAPPORTERING (2) Globale vergunningen en uniale algemene vergunningen verplichte rapportering jaarlijks Rapportering = exportoverzicht: - beschrijving producten & vermelding controlelijstnummer - waarde en hoeveelheid - data van de verrichte uitvoeren - naam en adres afzender en bestemmeling - naam en adres eindgebruiker (indien bekend) [art. 10 en 11]

7 BIJHOUDEN EXPORTDOSSIER Per vergunning Gedetailleerd en volledig dossier met handelsbescheiden Gedurende 7 jaar > Enkel voor te leggen op specifiek verzoek DCSG [art. 10 en 11]

8 CATCH ALL Vergunningsplicht indien vermoeden van gebruik voor WMD Aanvraag indienen via regulier aanvraagformulier [art. 5]

9 DOORVOER Doorvoer: alle vervoer van niet-communautaire producten voor tweeërlei gebruik die in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht en door dat gebied worden vervoerd met een bestemming buiten de Gemeenschap Vergunningsplicht indien vermoeden van gebruik voor WMD of voor militair gebruik in embargoland [art. 6 en 7]

10 OVERBRENGING Geen vergunningsplicht voor overbrenging van goederen vermeld op bijlage IV van verordening 428/2009 naar Nederland of G.H. Luxemburg. [art. 9]

11 TECHNISCHE BIJSTAND Technische bijstand: technische ondersteuning bij reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, testen, onderhoud, etc. in de vorm van instructies, training, overdracht praktische kennis/vaardigheden/adviesdiensten Verboden indien bedoeld voor WMD of militair gebruik in embargoland Vergunningsplicht indien geviseerd door verordening 428/2009 Aanvraag indienen via regulier aanvraagformulier [art. 12]

12


Download ppt "Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dual use goederen Wijzigingen en aandachtspunten."

Verwante presentaties


Ads door Google