De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAKEHOLDERSOVERLEG KB betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAKEHOLDERSOVERLEG KB betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige."— Transcript van de presentatie:

1 STAKEHOLDERSOVERLEG KB betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen 7 februari 2012

2 Hoeveel heeft dit stuk opgebracht? Combien cette pièce a-t-elle rapporté? Weesbronproblematiek

3 - 6 000 000 € (Algericas (Sp) – 1998) Weesbronproblematiek

4  Opsporen van ongewenste radioactieve bronnen (=weesbronnen) in de klassieke afval- en recyclagesectoren  Richtlijn 2003/122/Euratom van 22/12/03 – art. 9.3 Weesbronproblematiek

5 Na veel werk en wachten… 14/10/2011: Koning ondertekent KB 03/11/2011: Richtlijnen van het FANC 25/11/2011: Publicatie 02/12/2011: Publicatie - erratum 01/01/2012: nieuwe regeling van kracht WAT NU?

6 PROGRAMMA 1.Nieuwe verplichtingen in KB 2.Richtlijnen van het FANC 3.Aanpak van het FANC 4.Grensoverschrijdende problemen 5.Financiering van weesbronnen 6.Voorbeeld uit de praktijk: Duferco

7 1.Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen

8 HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Definities Niet van toepassing op ingedeelde inrichtingen (volgens koninklijk besluit van 20 juli 2001) 1. Koninklijk besluit

9 Definitie van de weesbron-gevoelige stromen Bijlage 1 Identificatie van de weesbrongevoelige inrichtingen 1. Koninklijk besluit

10 HOOFDSTUK 2: Maatregelen na te leven door uitbaters van alle weesbrongevoelige inrichtingen 1. Koninklijk besluit

11  Container park  Schoothandelaar < 25,000 ton/jaar  Sorteercentra  …  Schroothandelaar > 25,000 ton/jaar  Afvalverbrandingsoven  Smeltoven > 25,000 ton/jaar  Stortplaatsen Afdeling 1: Meldings- en informatieplicht Afdeling 2: Vormingsplicht Afdeling 3: Maatregelen betreffende interventies MINIMALE VERPLICHTINGEN HOOFDSTUK 2 1. Koninklijk besluit

12 Lijst van inrichtingen uit te rusten met een meetinstrument Bijlage 2 1. Koninklijk besluit

13 HOOFDSTUK 3: Aanvullende maatregelen na te leven door uitbaters van de specifieke weesbrongevoelige inrichtingen vermeld in bijlage 2 1. Koninklijk besluit

14  Schroothandelaar > 25,000 ton/jaar  Afvalverbrandingsoven  Smeltoven > 25,000 ton/jaar  Stortplaatsen AANVULLENDE MAATREGELEN HOOFDSTUK 3 Afdeling 1: Plaatsing en gebruik van meetinstrument (Opm: artikel 15: mogelijkheid tot afwijking) Afdeling 2: Aanvullende informatieplicht 1. Koninklijk besluit

15 HOOFDSTUK 4: Maatregelen na te leven door erkende deskundige Beschrijving taken erkende deskundige 1. Koninklijk besluit

16 HOOFDSTUK 5: Minimale kwaliteits- en performantievereisten 1. Koninklijk besluit Afdeling 1: Algemene kwaliteits- en performantievereisten Afdeling 2:Vereisten inzake de installatie, de werking, de kalibratie en de testen Afdeling 3: Vereisten inzake voertuigdetectoren Afdeling 4: Criteria inzake minimale prestatietesten

17 HOOFDSTUK 6: Informatie gewestelijke administraties Jaarlijks opvragen van lijst van weesbrongevoelige inrichtingen die meetinstrument moeten installeren door het FANC. 1. Koninklijk besluit

18 HOOFDSTUK 7: Richtlijnen van het Agentschap Verwijzing naar richtlijnen van het FANC 1. Koninklijk besluit

19 HOOFDSTUK 8: Slotbepalingen Art. 38: mogelijkheid om te inspecteren en sanctioneren Art. 39: inwerkingtreding op 1 januari 2012 UITZONDERING bepalingen installatie meetinstrument en minimale vereisten (hoofdstuk 3 en 5) die 24 maanden na publicatie van kracht worden 1. Koninklijk besluit

20 PROGRAMMA 1.Nieuwe verplichtingen in KB 2.Richtlijnen van het FANC 3.Aanpak van het FANC 4.Grensoverschrijdende problemen 5.Financiering van weesbronnen 6.Voorbeeld uit de praktijk: Duferco

21 2. Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector

22 VROEGER (sinds 4/09/06): Richtlijnen voor het gebruik van een meetpoort voor de detectie van radioactieve stoffen in de niet-nucleaire sector + Technische aanvulling bij de richtlijnen voor het gebruik van een meetpoort voor de detectie van radioactieve stoffen in de niet-nuclearie sector ALLE VERPLICHTINGEN  KB ALLE PROCEDURES/STANDAARDDOCUMENTEN  BESLUIT VAN HET FANC 2. Richtlijnen NU (KB + FANC-besluit)

23 HOOFDSTUK 1: Maatregelen na te leven door uitbaters van weesbrongevoelige inrichtingen Formulieren Bijlage 1: aangifteformulier interventie (zonder meetinstrument) Bijlage 2: aangifteformulier interventie (met meetinstrument) Bijlage 3: inventaris radioactieve stoffen Bijlage 4: registratieformulier meetinstrument Procedures Bijlage 5: procedure i.g.v detectie van radioactieve stoffen m.b.v. meetinstrument Bijlage 6: opzoeking van een gelokaliseerde bron Bijlage 7: opzoeking van een homogene bron 2. Richtlijnen

24 HOOFDSTUK 2: Maatregelen na te leven door erkende deskundigen Bijlage 8: karakterisatie en bepalen van eindbestemming door erkende deskundigen Bijlage 9: verslag van karakterisering van radioactieve stoffen 2. Richtlijnen

25 HOOFDSTUK 3: Slotbepalingen Alle maatregelen na te leven en nieuwe documenten te gebruiken vanaf: 01/01/2012 2. Richtlijnen

26 PROGRAMMA 1.Nieuwe verplichtingen in KB 2.Richtlijnen van het FANC 3.Aanpak van het FANC 4.Grensoverschrijdende problemen 5.Financiering van weesbronnen 6.Voorbeeld uit de praktijk: Duferco

27 3. Aanpak van het FANC: -Sensibilisering -Informatie en opleiding -Inspecties -… Wie, hoe, wanneer ???????????

28 1e FASE In kaart brengen van Uitbaters van een meetinstrument: lijst via gewestelijke administraties (februari 2012) Alle weesbrongevoelige inrichtingen: lijst via federaties, gemeenten, provincies, … (eerste helft 2012) 3.Aanpak van het FANC

29 2e FASE Informeren Mailing naar alle uitbaters van geregistreerde meetinstrumenten (eerste helft 2012) Brief naar alle uitbaters die verplicht zullen worden een meetinstrument te plaatsen (eerste helft 2012) Brief naar alle uitbaters van weesbrongevoelige inrichtingen (via federaties, gemeenten…) (tweede helft 2012) Verdeling poster via de federaties en gemeenten (eerste helft 2012) 3.Aanpak van het FANC

30 3e FASE Sensibiliseren  Opleidingen (waar? organisator? wanneer…) Kaderleden/Bestuurders Intervenanten Extra opleiding mei + september 2012? Opleiding bij uitbaters van meetinstrumenten? Personeel van weesbrongevoelige inrichtingen 1 sessie per provincie (2012-2013)? 1 sessie per intercommunale (2012-2013)? Personeel sites uitgerust met meetinstrument intern?  Geplande en reactieve inspecties 3.Aanpak van het FANC

31 INSPECTIES ? Registraties in orde? Onderhoud/Kalibratie Procedures Opleiding … Optimalisatie

32 PROGRAMMA 1.Nieuwe verplichtingen in KB 2.Richtlijnen van het FANC 3.Aanpak van het FANC: sensiblisering, informatie/opleiding, inspecties, … 4.Grensoverschrijdende problemen 5.Financiering van weesbronnen 6.Voorbeeld uit de praktijk: Duferco

33 4. Grensoverschrijdende problemen

34 Ontdekkingen van radioactieve bronnen in buitenland afkomstig van België en omgekeerd Problemen: Wanneer terugkeer mogelijk? Wie betaalt de kosten? …

35 België: geregeld via KB en richtlijnen Andere landen: geen of andere richtlijnen? HARMONISATIE OP INTERNATIONAAL NIVEAU IS VEREIST 4. Grensoverschrijdende problemen

36 OVERLEG IAEA Code of conduct on the TRANSBOUNDARY movement of SCRAP METAL and SEMI-FINISHED PRODUCTS of the metal recyling industries that may inadvertently contain radioactive material High level document van aanbevelingen voor alle IAEA lidstaten 4. Grensoverschrijdende problemen

37  Hoe situeren wij ons? - « semi-finished products »: voor inrichtingen uit punt 3, 4 en 5 uit bijlage 2  meten van uitgaande stromen - « radiation monitoring report » voor export - systematisch verwittigen van IAEA en betrokken lidstaten voor export of import  Goede praktijk: - Continue meting van dosisdebiet op einde van productieproces (stof)  Wat volgt? Stakeholders kunnen opmerkingen maken tegen 31 maart 2012 aan Katleen De Wilde 4. Grensoverschrijdende problemen

38 OVERLEG BELGIE – NEDERLAND  Nota voor samenwerking en informatie-uitwisseling  Hanteren gelijkaardige principes (bv. 5µSv/u) OVERLEG BELGIE – FRANKRIJK  Uit de startblokken  In principe geen terugkeer van lading mogelijk zonder voorafgaande karakterisering 4. Grensoverschrijdende problemen

39 PROGRAMMA 1.Nieuwe verplichtingen in KB 2.Richtlijnen van het FANC 3.Aanpak van het FANC 4.Grensoverschrijdende problemen 5.Financiering van weesbronnen 6.Voorbeeld uit de praktijk: Duferco

40 PROGRAMMA 1.Nieuwe verplichtingen in KB 2.Richtlijnen van het FANC 3.Aanpak van het FANC 4.Grensoverschrijdende problemen 5.Financiering van weesbronnen 6.Voorbeeld uit de praktijk: Duferco


Download ppt "STAKEHOLDERSOVERLEG KB betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige."

Verwante presentaties


Ads door Google