De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MUGREG rapporten Individuele en nationale statische en dynamische rapporten Agnes Meulemans & Luc Van Camp Studiedag MUGREG 28 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MUGREG rapporten Individuele en nationale statische en dynamische rapporten Agnes Meulemans & Luc Van Camp Studiedag MUGREG 28 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 MUGREG rapporten Individuele en nationale statische en dynamische rapporten Agnes Meulemans & Luc Van Camp Studiedag MUGREG 28 maart 2013

2 Overzicht rapporten Niveau van rapportering - Op nationaal niveau - Op niveau van de MUG/PIT-functie Soorten rapporten - Dynamische rapporten: - Activiteitenkaart - Activiteitentabel - Performantiekaart - Statische rapporten : - Trimestrieel - Jaarlijks - [Over meerdere jaren]

3 Toegang tot de rapporten
I Openbaar beschikbaar : - via de website FOD VVVL : - enkel nationale, jaarlijkse statische rapporten II Voor de toegelaten “MUGREG_REPORT_VIEWER” : - via de website - nationale, jaarlijkse statische rapporten - trimesteriele en jaarlijkse statische rapporten per functie - dynamische rapporten per functie

4

5 Toegang tot de rapporten
I Openbaar beschikbaar : - via de website FOD VVVL : - enkel nationale, jaarlijkse statische rapporten II Voor de toegelaten “MUGREG_REPORT_VIEWER” : - via de website - nationale, jaarlijkse statische rapporten - trimesteriele en jaarlijkse statische rapporten per functie - dynamische rapporten per functie

6

7 Toegang tot de rapporten per MUG/PIT-functie

8 Toegang tot de rapporten per MUG/PIT-functie
Dynamische rapporten Nationale statische rapporten (jaarlijks) Individuele statische rapporten (trimestrieel)

9 Dynamische rapporten Wat ?
Activiteitenkaart (grafische verdeling aantal interventies) Activiteitentabel (kruistabel v/d gekozen variabelen) Performantiekaart (kaart + tabel) Doel ? Snelle analyse van data in eenvoudige MUG-rapporten Uitsluitend op basis van de eigen MUG-gegevens

10 Voorbeeld activiteitenkaart
Stap 1: Selectie variabelen Stap 2: Activiteitenkaart Fictieve gegevens

11 Voorbeeld activiteitenkaart
Stap 3: Verfijning Stap 4: Inzoemen Fictieve gegevens

12 Voorbeeld activiteitentabel
Stap 1: Selectie variabelen

13 Voorbeeld activiteitentabel
Stap 2: Output Fictieve gegevens

14 Toegang tot de rapporten per MUG/PIT-functie
Dynamische rapporten Nationale statische rapporten (jaarlijks) Individuele statische rapporten (trimestrieel)

15 Voorbeeld performantiekaart
Stap 1: Selectie gegevens

16 Voorbeeld performantiekaart
Stap 2: Output = Kaart + tabel Fictieve gegevens

17 Dynamische rapporten Bijkomende informatie nodig ?
Zie gebruikershandleiding: hoofdstukken 11 en  Gezondheidszorg  Zorginstellingen  Registratiesystemen  MUG  Richtlijnen  Gebruikershandleiding van de online MUG-registratie (juni 2012)

18 Statische rapporten Wat ? Grafieken, tabellen en kaarten
Per MUG/PIT functie en nationaal Doel ? Complexere vooraf gedefinieerde analyses Na exclusie van onbetrouwbare gegevens Beschrijvende info Kwaliteitsindicatoren (aansluiting bij EED-project) Beleidsinformatie voor overheid en MUG/PIT diensten

19 (grafieken, tabellen en kaarten) + Verklarende syllabus
Statische rapporten Rapporten (grafieken, tabellen en kaarten) + Verklarende syllabus

20 VERKLARENDE SYLLABUS

21 Statische rapporten Dynamische rapporten
Nationale statische rapporten (jaarlijks) Individuele statische rapporten (trimestrieel)

22 Individuele statische rapporten
Interactieve inhoudstafel

23 enz. in totaal 76 rapporten

24 Statische rapporten

25 VERKLARENDE SYLLABUS HET AANTAL INTERVENTIES WORDT ALS VOLGT BEPAALD N fiches met verschillend zendingsnummer waarbij de “INTERVENTIEPLAATS” = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 + N fiches met eenzelfde zendingsnummer waarbij de identificatie van het team verschillend is (later ASTRID ID-nummer = radionummer) en waarbij de “INTERVENTIEPLAATS” eveneens = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, minus alle interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 12 en “TIMING” aankomst site en vertrek site en aankomst ZH = “blanco”.

26 MUG-fiche

27 VERKLARENDE SYLLABUS VARIABELEN: Y-as: a) Primaire interventies (alle interventies waarbij “INTERVENTIEPLAATS” = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11) - met patiëntencontact (alle primaire interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 6, 7, 17, 8, 11) met transport (alle primaire interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15) zonder transport (alle primaire interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 6, 7, 17, 8, 11) - zonder patiëntencontact (alle interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 9, 10, 12, 13, 16) b) Secundaire transporten (alle interventies waarbij “INTERVENTIEPLAATS” = 8) X-as (NOEMER): a) Jaar (in cumulatieve rapporten over meerdere jaren) b) Maand (in trimester- en jaarrapporten) c) Gemiddeld per dag van de week (in cumulatieve rapporten over meerdere jaren, in trimester- en jaarrapporten)

28 Individuele statische rapporten
Totaal aantal MUG-interventies per noemer (rapport 1.1) Fictieve gegevens

29 Statische rapporten

30 VERKLARENDE SYLLABUS CAVE:
Deze indicator geeft informatie over zowel de performantie van de 100-centrale als de MUG. Te rapporteren: nationaal, per 100-centrale (op basis van identificatie van de 100-centrale in het zendingsnummer) en per MUG functie. De indicator is relevant maar is onbetrouwbaar zolang de oproep- en interventietijden niet automatisch met gesynchroniseerde klokken tot op de seconde nauwkeurig worden geregistreerd. Opgelet met de interpretatie van deze indicator. De indicator geeft uitsluitend informatie over het tijdsinterval tussen de oproep 100 en de aankomst van het MUG- voertuig op de site, niet over de aankomst van het MUG-team bij de patiënt, noch over het tijdsinterval tussen het optreden van hartstilstand en het eventueel starten van de reanimatie. Ook patiënten waarbij de hartstilstand optreedt na aankomst van het MUG-team bij de patiënt of tijdens transport van de patiënt naar het ziekenhuis, zijn in deze analyse geïncludeerd en kunnen bijgevolg tot vertekening van de resultaten leiden.

31 Statische rapporten

32 VERKLARENDE SYLLABUS CAVE:
Er wordt in de registratie momenteel niet gedifferentieerd tussen ‘na de eerste oproep 100 uitgezonden middelen’ en ‘bijkomend uitgezonden middelen op een later tijdstip, op basis van een bijkomende vraag van een professionele hulpverlener die al bij het slachtoffer is’. Later dient de registratie best zodanig aangepast te worden dat ook het tijdstip van oproep voor bijkomende middelen geregistreerd wordt. Hierdoor zullen meer gedetailleerde analyses van de alarmeringstijden mogelijkworden. De focus van deze analyse ligt op patiënten met een hartstilstand. Als bij een interventie meerdere patiënten met een hartstilstand betrokken zijn, worden deze interventies meerdere keren geteld.

33 Individuele statische rapporten
Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht (rapport 3) Fictieve gegevens

34 Individuele statische rapporten
Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens type interventieplaats (rapport 13) Fictieve gegevens

35 Individuele statische rapporten
Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per gemeente (rapport 71) Fictieve gegevens

36 Individuele statische rapporten
Vb 6: Rapport 73, 74 en 75 enkel op nationaal niveau

37 Statische rapporten Dynamische rapporten
Nationale statische rapporten (jaarlijks) Individuele statische rapporten (trimestrieel)

38 Nationale statische rapporten
Idem als de individuele statische rapporten Maar: 1. Op jaarbasis Vb 1

39 Nationale statische rapporten
Vb 2: Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per gemeente

40 Nationale statische rapporten
Vb 3: Cartografische verdeling van de mediane interventietijd tussen vertrek en aankomst MUG op de interventoeplaats per gemeente

41 2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl
2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl. rapport 73, 74 en 75 Vb. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per km2 per provincie Fictieve gegevens

42 2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl
2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl. rapport 73, 74 en 75 Vb. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per inwoners per provincie Fictieve gegevens

43 2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl
2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl. rapport 73, 74 en 75 Vb. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per populatiedensiteit per provincie Fictieve gegevens

44 Vragen?


Download ppt "MUGREG rapporten Individuele en nationale statische en dynamische rapporten Agnes Meulemans & Luc Van Camp Studiedag MUGREG 28 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google