De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 MUGREG rapporten Individuele en nationale statische en dynamische rapporten Agnes Meulemans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 MUGREG rapporten Individuele en nationale statische en dynamische rapporten Agnes Meulemans."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 MUGREG rapporten Individuele en nationale statische en dynamische rapporten Agnes Meulemans & Luc Van Camp Studiedag MUGREG 28 maart 2013

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Overzicht rapporten 2 Niveau van rapportering - Op nationaal niveau - Op niveau van de MUG/PIT-functie Soorten rapporten - Dynamische rapporten: - Activiteitenkaart - Activiteitentabel - Performantiekaart - Statische rapporten : - Trimestrieel - Jaarlijks - [Over meerdere jaren]

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Toegang tot de rapporten I Openbaar beschikbaar : - via de website FOD VVVL : http://www.health.belgium.behttp://www.health.belgium.be - enkel nationale, jaarlijkse statische rapporten II Voor de toegelaten “MUGREG_REPORT_VIEWER” : - via de website http://www.health.belgium.be/mugreghttp://www.health.belgium.be/mugreg - nationale, jaarlijkse statische rapporten - trimesteriele en jaarlijkse statische rapporten per functie - dynamische rapporten per functie 3

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU http://www.health.belgium.be 4

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Toegang tot de rapporten I Openbaar beschikbaar : - via de website FOD VVVL : http://www.health.belgium.behttp://www.health.belgium.be - enkel nationale, jaarlijkse statische rapporten II Voor de toegelaten “MUGREG_REPORT_VIEWER” : - via de website http://www.health.belgium.be/mugreghttp://www.health.belgium.be/mugreg - nationale, jaarlijkse statische rapporten - trimesteriele en jaarlijkse statische rapporten per functie - dynamische rapporten per functie 5

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6

7 Toegang tot de rapporten per MUG/PIT-functie 7

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Individuele statische rapporten (trimestrieel) Nationale statische rapporten (jaarlijks) Dynamische rapporten Toegang tot de rapporten per MUG/PIT-functie

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Dynamische rapporten Wat ? -Activiteitenkaart (grafische verdeling aantal interventies) -Activiteitentabel (kruistabel v/d gekozen variabelen) -Performantiekaart (kaart + tabel) Doel ? -Snelle analyse van data in eenvoudige MUG-rapporten -Uitsluitend op basis van de eigen MUG-gegevens 9

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Stap 1: Selectie variabelenStap 2: Activiteitenkaart Fictieve gegevens Voorbeeld activiteitenkaart

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Stap 3: VerfijningStap 4: Inzoemen Fictieve gegevens Voorbeeld activiteitenkaart

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Stap 1: Selectie variabelen Voorbeeld activiteitentabel

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Stap 2: Output Fictieve gegevens Voorbeeld activiteitentabel

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Toegang tot de rapporten per MUG/PIT-functie Individuele statische rapporten (trimestrieel) Nationale statische rapporten (jaarlijks) Dynamische rapporten

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Stap 1: Selectie gegevens Voorbeeld performantiekaart

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Fictieve gegevens Stap 2: Output = Kaart + tabel Voorbeeld performantiekaart

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 Dynamische rapporten Bijkomende informatie nodig ? -Zie gebruikershandleiding: hoofdstukken 11 en 15 www.health.fgov.be  Gezondheidszorg  Zorginstellingen  Registratiesystemen  MUG  Richtlijnen  Gebruikershandleiding van de online MUG-registratie (juni 2012) www.health.fgov.be

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Statische rapporten Wat ? -Grafieken, tabellen en kaarten -Per MUG/PIT functie en nationaal Doel ? -Complexere vooraf gedefinieerde analyses -Na exclusie van onbetrouwbare gegevens -Beschrijvende info -Kwaliteitsindicatoren (aansluiting bij EED-project) -Beleidsinformatie voor overheid en MUG/PIT diensten 18

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Statische rapporten 19 Rapporten (grafieken, tabellen en kaarten) + Verklarende syllabus

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 20 VERKLARENDE SYLLABUS

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 21 Statische rapporten Individuele statische rapporten (trimestrieel) Nationale statische rapporten (jaarlijks) Dynamische rapporten

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 Interactieve inhoudstafel Individuele statische rapporten

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 23 enz. in totaal 76 rapporten

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Statische rapporten 24

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VERKLARENDE SYLLABUS HET AANTAL INTERVENTIES WORDT ALS VOLGT BEPAALD N fiches met verschillend zendingsnummer waarbij de “INTERVENTIEPLAATS” = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 + N fiches met eenzelfde zendingsnummer waarbij de identificatie van het team verschillend is (later ASTRID ID-nummer = radionummer) en waarbij de “INTERVENTIEPLAATS” eveneens = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, minus alle interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 12 en “TIMING” aankomst site en vertrek site en aankomst ZH = “blanco”. 25

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU MUG-fiche 26

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VERKLARENDE SYLLABUS VARIABELEN: Y-as: a) Primaire interventies (alle interventies waarbij “INTERVENTIEPLAATS” = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11) - met patiëntencontact (alle primaire interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 6, 7, 17, 8, 11) met transport (alle primaire interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15) zonder transport (alle primaire interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 6, 7, 17, 8, 11) - zonder patiëntencontact (alle interventies waarbij “AARD TRANSPORT” = 9, 10, 12, 13, 16) b) Secundaire transporten (alle interventies waarbij “INTERVENTIEPLAATS” = 8) X-as (NOEMER): a) Jaar (in cumulatieve rapporten over meerdere jaren) b) Maand (in trimester- en jaarrapporten) c) Gemiddeld per dag van de week (in cumulatieve rapporten over meerdere jaren, in trimester- en jaarrapporten) 27

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 28 Totaal aantal MUG-interventies per noemer (rapport 1.1) Fictieve gegevens Individuele statische rapporten

29 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Statische rapporten 29

30 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VERKLARENDE SYLLABUS CAVE: Deze indicator geeft informatie over zowel de performantie van de 100-centrale als de MUG. Te rapporteren: nationaal, per 100-centrale (op basis van identificatie van de 100-centrale in het zendingsnummer) en per MUG functie. De indicator is relevant maar is onbetrouwbaar zolang de oproep- en interventietijden niet automatisch met gesynchroniseerde klokken tot op de seconde nauwkeurig worden geregistreerd. Opgelet met de interpretatie van deze indicator. De indicator geeft uitsluitend informatie over het tijdsinterval tussen de oproep 100 en de aankomst van het MUG- voertuig op de site, niet over de aankomst van het MUG-team bij de patiënt, noch over het tijdsinterval tussen het optreden van hartstilstand en het eventueel starten van de reanimatie. Ook patiënten waarbij de hartstilstand optreedt na aankomst van het MUG-team bij de patiënt of tijdens transport van de patiënt naar het ziekenhuis, zijn in deze analyse geïncludeerd en kunnen bijgevolg tot vertekening van de resultaten leiden. 30

31 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Statische rapporten 31

32 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU VERKLARENDE SYLLABUS CAVE: Er wordt in de registratie momenteel niet gedifferentieerd tussen ‘na de eerste oproep 100 uitgezonden middelen’ en ‘bijkomend uitgezonden middelen op een later tijdstip, op basis van een bijkomende vraag van een professionele hulpverlener die al bij het slachtoffer is’. Later dient de registratie best zodanig aangepast te worden dat ook het tijdstip van oproep voor bijkomende middelen geregistreerd wordt. Hierdoor zullen meer gedetailleerde analyses van de alarmeringstijden mogelijkworden. De focus van deze analyse ligt op patiënten met een hartstilstand. Als bij een interventie meerdere patiënten met een hartstilstand betrokken zijn, worden deze interventies meerdere keren geteld. 32

33 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 33 Verdeling van de patiënten bij primaire MUG-interventies volgens leeftijdscategorie en geslacht (rapport 3) Fictieve gegevens Individuele statische rapporten

34 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 34 Verdeling van de primaire MUG-oproepen volgens type interventieplaats (rapport 13) Fictieve gegevens Individuele statische rapporten

35 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 35 Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per gemeente (rapport 71) Fictieve gegevens Individuele statische rapporten

36 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 36 Vb 6: Rapport 73, 74 en 75 enkel op nationaal niveau Individuele statische rapporten

37 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 37 Statische rapporten Individuele statische rapporten (trimestrieel) Nationale statische rapporten (jaarlijks) Dynamische rapporten

38 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 38 Idem als de individuele statische rapporten Maar: 1. Op jaarbasis Vb 1 Nationale statische rapporten

39 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 39 Vb 2: Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per gemeente Nationale statische rapporten

40 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 40 Vb 3: Cartografische verdeling van de mediane interventietijd tussen vertrek en aankomst MUG op de interventoeplaats per gemeente Nationale statische rapporten

41 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 41 2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl. rapport 73, 74 en 75 Vb. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per km2 per provincie Fictieve gegevens

42 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 42 2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl. rapport 73, 74 en 75 Vb. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per 100.000 inwoners per provincie Fictieve gegevens

43 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 43 2. Drie extra rapporten tov individuele rapporten nl. rapport 73, 74 en 75 Vb. Cartografische verdeling van het aantal primaire MUG-interventies per populatiedensiteit per provincie Fictieve gegevens

44 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Vragen? 44


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 MUGREG rapporten Individuele en nationale statische en dynamische rapporten Agnes Meulemans."

Verwante presentaties


Ads door Google