De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 1 Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 1 Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 1 Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien Van Rie Dr. Jan Van Emelen

2 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 2 De onafhankelijke Ziekenfondsen

3 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 3 Overzicht  Objectief van de studie  Methodologie  Resultaten van de analyse  Evolutie van de BMI van de Belgische populatie  Evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij leden van de MLOZ  Conclusie

4 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 4 Objectief van de studie  Wat doen we?  De evolutie van het aantal bariatrische ingrepen vergelijken met de evolutie van de BMI.  Wat doen we niet?  De effecten van interventies opvolgen;  De kost- en baten van de verschillende interventies ten opzichte van elkaar vergelijken. Eersteprobleem!! (Nog) geen aparte nomenclatuurcodes voor bariatrische chirurgie

5 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 5 Oplossing  We baseren ons op een aantal nomenclatuurcodes die voor deze ingrepen worden gebruikt:  Gastric Banding  241544  Sleeve Gastrectomie  241485  Gastric Bypass  241463  Jejuno-ileale Bypass  242126  Scopinaro en Duodenale Switch  241463 + 244742 Tweedeprobleem!! MLOZ beschikken niet over gepersonaliseerde BMI-gegevens

6 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 6 Oplossing  De MLOZ gebruiken de gegevens die verzameld werden door de Panel Studie Belgische Huishoudens (PSBH) (1).  Het PSBH-team verzamelde aan de hand van een jaarlijkse bevraging tijdens de periode 1998 - 2002 gegevens met betrekking tot de lengte en het gewicht. [1][1]De PSBH startte in 1990 als een project in het 'Impulsprogramma voor Maatschappelijk Onderzoek' van het federale Ministerie voor Wetenschapsbeleid (nu Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden). De opdracht werd toegekend aan de universiteiten van Antwerpen en Luik.Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

7 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 7 De evolutie van de BMI van de Belgische populatie

8 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 8 Studiepopulatie  4.439 Belgische huishoudens of 11.000 gezinsleden die participeerden aan de PSBH-Studie tijdens de periode 1998 - 2002

9 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 9 BMI Classificatie De classificatie van obesitas voorgesteld door het NIH (National Institutes of Health) expert panel in 1998

10 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 10 Jaar meting Evolutie van de proportionele verdeling van de populatie volgens de BMI classificatie over de periode 1998 – 2002 Jaar meting

11 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 11 Gemiddelde BMI per jaar van meting in de periode 1998 – 2002 De gemiddelde BMI toe te nemen over de periode 1998 – 2003 en dit voor beide geslachten.

12 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 12 Het proportioneel aandeel van mannen met overgewicht of obesitas stijgt met de leeftijdMannen 18 tot en met 30 jaar 31 tot en met 40 jaar 41 tot en met 50 jaar 51 tot en met 60 jaar

13 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 13 Het proportionele aandeel vrouwen met overgewicht of obesitas stijgt met de leeftijdVrouwen 18 tot en met 30 jaar 31 tot en met 40 jaar 41 tot en met 50 jaar51 tot en met 60 jaar

14 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 14 Leeftijdscategorie 18 tot en met 30 jaar Mannen Vrouwen Proportioneel zijn er meer mannen met overgewicht of obesitas dan vrouwen

15 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 15 Leeftijdscategorie 31 tot en met 40 jaar Mannen Vrouwen

16 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 16 Leeftijdscategorie 41 tot en met 50 jaar Mannen Vrouwen

17 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 17 Leeftijdscategorie 51 tot en met 60 jaar Mannen Vrouwen

18 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 18 De evolutie van het aantal bariatrische ingrepen

19 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 19 De studiepopulatie  Leden van de MLOZ  Die een bariatrische ingreep ondergingen  In de periode 1997 – 2003  Verdeeld over 8 leeftijdscategorieën:  1: vanaf 0 t.e.m. 18 jaar  2: vanaf 18 t.e.m. 30 jaar  3: vanaf 30 t.e.m. 40 jaar  4: vanaf 40 t.e.m. 50 jaar  5: vanaf 50 t.e.m. 60 jaar  6: vanaf 60 t.e.m. 70 jaar  7: vanaf 70 t.e.m. 80 jaar  8: vanaf 80 jaar

20 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 20 Absoluut aantal ingrepen (*) bij MLOZ-leden in de periode 1997 - 2003 (*): De bestudeerde nomenclatuurcodes worden weergegeven op slide 4

21 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 21 Procentuele verdeling tussen de beide geslachten per type ingreep 1= Mannen 2= Vrouwen Toch proportioneel meer mannen met zwaarlijvigheid of obesitas? Ja maar …

22 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 22 Proportioneel zijn er meer vrouwen binnen de groep obesitas klasse 2 en 3 Obesitas klasse 2Obesitas klasse 3 1= Mannen 2= Vrouwen Proportionele verdeling tussen beide geslachten in de obesitas klasse 2 en 3 voor ieder jaar van meting

23 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 23 Evolutie van het absolute aantal bariatrische ingrepen over de periode 1997 – 2003

24 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 24 Gastric Banding

25 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 25 Het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ per leeftijdscategorie in de periode 1997 - 2003 Relatief jonge populatie Leeftijdscategorieën

26 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 26 Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ van 1997 - 2003 Toename van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ Jaar van meting

27 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 27 Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bandings’ per leeftijdscategorie van 1997 - 2003 Steeds bij de jonge populatie

28 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 28 Gastric Bypass

29 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 29 Het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ per leeftijdscategorie in de periode 1997 - 2003 Leeftijdscategorieën

30 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 30 Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ van 1997 - 2003 Toename van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ Jaar van meting

31 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 31 Evolutie van het absoluut aantal ‘Gastric Bypasses’ per leeftijds- categorie van 1997 - 2003 Uibreiding van de doelgroep met een jongere populatie

32 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 32 Scopinaro en duodenale switch

33 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 33 Het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ per leeftijds- categorie in de periode 1997 - 2003 Relatief jonge populatie Leeftijdscategorieën

34 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 34 Evolutie van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ van 1997 - 2003 Toename van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ tot en met 2002 Jaar van meting

35 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 35 Evolutie van het absoluut aantal ‘Scopinaros en Duodenale Switches’ per leeftijdscategorie van 1997 - 2003 Steeds bij de jonge populatie

36 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 36 Sleeve gastrectomie

37 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 37 Het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ per leeftijdscategorie in de periode 1997 - 2003 Relatief oude populatie Leeftijdscategorieën

38 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 38 Evolutie van het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ van 1997 - 2003 Jaar van meting

39 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 39 Evolutie van het absoluut aantal ‘Sleeve Gastrectomieën’ per leeftijdscategorie van 1997 - 2003 Steeds bij de oudere populatie

40 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 40 Vergelijking van de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen met de evolutie van de BMI.  De beperkte toename van het procentuele aandeel van de groep mensen met obesitas klasse 2 en 3 kan de toename van het absolute aantal bariatrische ingrepen niet verklaren.  Werden er dan bariatrische ingrepen uitgevoerd bij mensen die niet voldoen aan de voorwaarden?  Was er binnen de groep mensen die voldoen aan de voorwaarden nog ruimte om een dergelijke toename aan bariatrische ingrepen te rechtvaardigen? OF

41 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 41 Simulatie van het aantal te verwachten bariatrische ingrepen in functie van de BMI.

42 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 42 Conclusie (1)  De gemiddelde BMI van de mannen is groter dan de gemiddelde BMI van de vrouwen.  De gemiddelde BMI van de Belgische populatie wordt groter zowel bij de mannen als bij de vrouwen.  Het aandeel van zwaarlijvigen en obesen neemt toe naarmate de leeftijd toeneemt.  Het proportionele aandeel van mannen met overgewicht of obesitas is groter dan het proportionele aandeel vrouwen met overgewicht of obesitas.  Maar proportioneel zijn er meer vrouwen binnen de groep obesitas klasse 2 en 3

43 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 43 Conclusie (2)  Op basis van de evolutie in de tijd van de BMI van de Belgische populatie en het feit dat bariatrische ingrepen steeds bekender worden, kan een verdere toename van het aantal bariatrische ingrepen worden verwacht.  Om deze evolutie te voorkomen groeit de noodzaak om preventieve maatregelen te treffen en de doeltreffendheid op te volgen  De MLOZ investeren in onderzoek en de ontwikkeling van dienstverlening bij obesitas

44 Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 44 ?


Download ppt "Strategische Studies & Communicatie www.mloz.be 1 Obesitas De obesitasepidemie en de evolutie van het aantal bariatrische ingrepen bij MLOZ-leden Dr. Katrien."

Verwante presentaties


Ads door Google