De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Semi-automatische transmissie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Semi-automatische transmissie"— Transcript van de presentatie:

1 Semi-automatische transmissie
van interventiegegevens vanuit centra 112 (SDS) Auteurs : P. Rosière S. Cornet Cel Organisatie van de dringende geneeskundige hulpverlening, Log. & Telematica (DG2, Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer) ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

2 1. Project Transmissie interventiegegevens Doelstellingen
verhogen van de kwaliteit van de MUGREG - statistieken: hogere precisie, uniformisering daling werkdruk realiseren in centra 112 ondersteunen van dringende geneeskundige hulpverlening ( bewaken kwaliteit, optimale inzet van middelen) ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

3 Jaarrapport MUGREG 2011 + Handleiding jaarrapport
Achtergrond Jaarrapport MUGREG Handleiding jaarrapport voorbeeld : tijdsinterval oproep 100 en vertrek MUG Meerdere indicatoren MUGREG onbetrouwbaar Onnauwkeurige registratie oproep- en interventietijden ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

4 2010 nieuw concept om gegevens van centra 112 te gebruiken
Historiek 2010 nieuw concept om gegevens van centra 112 te gebruiken idee om radio-statusberichten (“SDS”, short data service) te gebruiken voor registratie SDS collector upgrade naar webservertechnologie concept geschikt voor beide types centra 112 : - Computer Aided Dispatch Astrid (VBR, OVL, NAM) - CityGIS (ANT, BRU, WVL, HAI, LIE, LIM, LUX) start transmissie vanuit 10 centra 112 : 26/12/2012 1ste trim 2013 : observatieperiode ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

5 Eerste gedeelte van transmissie
melding van gebeurtenis aan centrum 112 bij voorkeur via druktoets, zo niet radiofonisch ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

6 secondaire taak : verzamelen informatie,
Tweede gedeelte van transmissie centrum 112: registratie kerntaken: bevraging noodoproep, regulatie, alarmering en beheer van uitgestuurde middelen (Wet van 29 april 2011) secondaire taak : verzamelen informatie, ondersteuning op vlak van informatie ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

7 Derde gedeelte van transmissie
automatisch bericht met interventietijden van centrum 112 naar federale produktiedatabase (bij einde interventie) transmissie niet geëncrypteerd wel (sterk) beveiligd met certificaat en token (STS) eHealth CENTRUM 112 LIM SMALS ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

8 Resultaat van transmissie na afloop beide interventies :
nieuw record beschikbaar in productiedatabase voor codeerders / valideerders. Adres interventieplaats, Oproep, Timing MUG : ingevuld ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

9 2. Observatieperiode (1ste trimester 2013)
Continuïteit van transmissie door 10 centra 112 wekelijkse controle gedurende 3 maanden vertraging in transmissie mogelijk tot 12 uur (centra 112 C.A.D.) oplossing in voorbereiding in geval van onderbreking transmissie : automatische retransmissie uitbreiding max. retransmissieperiode aangevraagd (centra 112 C.A.D.) ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

10 eerste analyse gegevens (voorbeeld) gegevens lijken volledig
gegevens zijn globaal genomen van verwachtte precisie Noot: op basis van gegevens verstuurd van 11/01/2013, 0:00, tot 11/02/2013, 9:30 (in totaal MUG- en PIT- interventies van 10 centra 112 waarvan met uitruktijd >=7 sec) ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

11 Provincie van standplaats MUG of PIT
Hoeveel interventies zijn interprovinciaal ? aantal interprovinciale interventies : 6,5 % Noot: op basis van gegevens verstuurd van 18/02/2013, 0:00, tot 18/03/2013, 02:00 (benaderend) Provincie van standplaats MUG of PIT Centrum 112 ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

12 Relatief aandeel van diensten die interprovinciale interventies doen ?
diensten staan in voor 25 % van totaal aantal interventies Belang : hoe hoger percentage, hoe groter kans op concurrente alarmering (enkel) centrum 112 dat interventie coördineerde mag automatisch gegevens overmaken Aantal diensten die voor meer dan 2 centra 112 interventies doen ? 2 ( noot : observatieperiode was 1 maand) ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

13 Standaardmethode registratie interventietijden
3. Van project naar proces Gemeenschappelijk gebruik van statussen Standaardmethode registratie interventietijden binnen provincie buiten provincie Oproepingsuur Automatisch Oproep MUG Vertrek Sneltoets “2” Radiofonisch Aankomst site Sneltoets “3” Vertrek site Aankomst ziekenhuis Sneltoets “5” Terug beschikbaar Sneltoets “6” Beschikbaar standplaats Sneltoets “7” ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

14 Use Case : MUG met begeleiding transport of PIT met transport
standaard methode indien mobiele radio defect : radiofonisch meldingen via draagbare radio ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

15 Use Case : MUG of PIT onbeschikbaar na (begeleiding van) transport
ritgegevens : zoals standaard methode (inclusief beschikbaar) bovendien ( bij interventies in eigen provincie) : - onmiddellijk onbeschikbaarheid melden centrum reden ... Hoe opnieuw beschikbaarheid melden aan centrum 112 ? eerst radiofonisch vervolgens sneltoetsen : Terug beschikbaar Sneltoets “6” Beschikbaar standplaats Sneltoets “7” ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

16 MUG zonder begeleiding transport of PIT zonder transport
bij vertrek site : radiofonisch reden opgeven géén ‘Aankomst ziekenhuis’ overmaken vertrek site : manueel in te vullen/verifiëren tijdens codering binnen provincie buiten provincie Oproepingsuur Automatisch Oproep MUG Vertrek Sneltoets “2” Radiofonisch Aankomst site Sneltoets “3” Terug beschikbaar Sneltoets “6” Radiofonisch Beschikbaar standplaats Sneltoets “7” ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

17 Use Case : Annulering rit door centrum 112 vóór aankomst site
centrum 112 maakt ‘Terug beschikbaar’ automatisch over binnen provincie buiten provincie Oproepingsuur Automatisch Oproep MUG Vertrek Sneltoets “2” Radiofonisch Terug beschikbaar Automatisch Beschikbaar standplaats Sneltoets “7” Radiofonisch ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

18 Aandachtspunten voor ploegen en code van goede praktijk
(zware) panne in centrum 112 : automatische transmissie buiten werking, manuele codering in webapplicatie corrigeren van tijden, bijvoorbeeld bij te vroeg doorgeven ‘aankomst interventieplaats’ : centra 112 VBR, OVL, NAM, WVL : correctie onmogelijk (d.w.z. enkel nog door codeerder / valideerder) overige centra 112 : correctie beperkt mogelijk (als radiofonisch gemeld aan operator vóór status 6 ) ploegen die voor 2 of meer centra 112 rijden, melden bij begin van elke rit in hun eigen provincie hun onbeschikbaarheid aan ander centrum 112 ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

19 Aandachtspunten voor codeerders van MUG-functies
vertraging in transmissie tot max. 12 uur (centra 112 VBR, OVL, NAM) , vanaf 23 april ook centrum 112 WVL) als oproepuur 100 > oproepuur MUG dan moet oproepuur 100 worden gecorrigeerd : OPROEPUUR 112 := OPROEPUUR MUG – 1 seconde (probleem treedt op bij interventies met politie-ondersteuning, enkel centra 112 VBR, OVL, NAM en vanaf 23/4 ook WVL) als oproepuur MUG of PIT niet automatisch werd overgedragen, dan laat men deze tijd blanco ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

20 Aandachtspunten voor codeerders van MUG-functies (vervolg)
als men geen automatische gegevens terugvindt van een rit : contactcenter, indien mogelijk met interventienummer (mogelijke oorzaak : ploegidentificatie onbekend in correlatietabel MUG Functies / Ploegnamen -> ploegidentificatie wordt toegevoegd) bij vaststelling van fouten in automatische gegevens : ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

21 uitbreiding tot AMBUREG
4. Toekomst evaluatie studie van uitbreiding van interventiegegevens tot andere gegevens die geregistreerd worden of zullen worden in centra 112 uitbreiding tot AMBUREG KB ter vastlegging van de gegevens die centra 112 dienen te registreren technologische upgrade : KT / MLT : kosteneffectieve aanpassingen LT : datawarehouse (in samenwerking met FOD BiZa) ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet


Download ppt "Semi-automatische transmissie"

Verwante presentaties


Ads door Google