De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten:"— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet Semi-automatische transmissie van interventiegegevens vanuit centra 112 (SDS) Auteurs : P. Rosière S. Cornet Cel Organisatie van de dringende geneeskundige hulpverlening, Log. & Telematica (DG2, Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer)

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 1. Project Transmissie interventiegegevens Doelstellingen verhogen van de kwaliteit van de MUGREG - statistieken: hogere precisie, uniformisering daling werkdruk realiseren in centra 112 ondersteunen van dringende geneeskundige hulpverlening ( bewaken kwaliteit, optimale inzet van middelen) presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Achtergrond Jaarrapport MUGREG 2011 + Handleiding jaarrapport voorbeeld : tijdsinterval oproep 100 en vertrek MUG Meerdere indicatoren MUGREG onbetrouwbaar Onnauwkeurige registratie oproep- en interventietijden presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Historiek 2010 nieuw concept om gegevens van centra 112 te gebruiken presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet idee om radio-statusberichten (“SDS”, short data service) te gebruiken voor registratie SDS collector upgrade naar webservertechnologie concept geschikt voor beide types centra 112 : - Computer Aided Dispatch Astrid (VBR, OVL, NAM) - CityGIS (ANT, BRU, WVL, HAI, LIE, LIM, LUX) start transmissie vanuit 10 centra 112 : 26/12/2012 1 ste trim 2013 : observatieperiode

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Eerste gedeelte van transmissie melding van gebeurtenis aan centrum 112 bij voorkeur via druktoets, zo niet radiofonisch presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Tweede gedeelte van transmissie centrum 112: registratie  kerntaken: bevraging noodoproep, regulatie, alarmering en beheer van uitgestuurde middelen (Wet van 29 april 2011) presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet  secondaire taak : verzamelen informatie, ondersteuning op vlak van informatie

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Derde gedeelte van transmissie automatisch bericht met interventietijden van centrum 112 naar federale produktiedatabase (bij einde interventie) transmissie niet geëncrypteerd wel (sterk) beveiligd met certificaat en token (STS) presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet eHealth SMALS CENTRUM 112 LIM

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Resultaat van transmissie na afloop beide interventies : nieuw record beschikbaar in productiedatabase voor codeerders / valideerders. Adres interventieplaats, Oproep, Timing MUG : ingevuld presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 2. Observatieperiode (1 ste trimester 2013) Continuïteit van transmissie door 10 centra 112 -wekelijkse controle gedurende 3 maanden -vertraging in transmissie mogelijk tot 12 uur (centra 112 C.A.D.)  oplossing in voorbereiding -in geval van onderbreking transmissie : automatische retransmissie  uitbreiding max. retransmissieperiode aangevraagd (centra 112 C.A.D.) presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 eerste analyse gegevens (voorbeeld) gegevens lijken volledig gegevens zijn globaal genomen van verwachtte precisie Noot: op basis van gegevens verstuurd van 11/01/2013, 0:00, tot 11/02/2013, 9:30 (in totaal 11.933 MUG- en PIT- interventies van 10 centra 112 waarvan 11.303 met uitruktijd >=7 sec) presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Hoeveel interventies zijn interprovinciaal ? aantal interprovinciale interventies : 6,5 % Noot: op basis van gegevens verstuurd van 18/02/2013, 0:00, tot 18/03/2013, 02:00 (benaderend) presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet Provincie van standplaats MUG of PIT Centrum 112

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Relatief aandeel van diensten die interprovinciale interventies doen ? - diensten staan in voor 25 % van totaal aantal interventies Belang : -hoe hoger percentage, hoe groter kans op concurrente alarmering -(enkel) centrum 112 dat interventie coördineerde mag automatisch gegevens overmaken Aantal diensten die voor meer dan 2 centra 112 interventies doen ? 2 ( noot : observatieperiode was 1 maand) presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 3. Van project naar proces Gemeenschappelijk gebruik van statussen presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet Standaardmethode registratie interventietijden binnen provincie buiten provincie OproepingsuurAutomatisch Oproep MUGAutomatisch VertrekSneltoets “2”Radiofonisch Aankomst siteSneltoets “3”Radiofonisch Vertrek siteRadiofonisch Aankomst ziekenhuis Sneltoets “5”Radiofonisch Terug beschikbaarSneltoets “6”Radiofonisch Beschikbaar standplaats Sneltoets “7”Radiofonisch

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Use Case : MUG met begeleiding transport of PIT met transport -standaard methode -indien mobiele radio defect : radiofonisch meldingen via draagbare radio presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Use Case : MUG of PIT onbeschikbaar na (begeleiding van) transport ritgegevens : zoals standaard methode (inclusief beschikbaar) bovendien ( bij interventies in eigen provincie) : - onmiddellijk onbeschikbaarheid melden centrum 112 + reden... Hoe opnieuw beschikbaarheid melden aan centrum 112 ? -eerst radiofonisch -vervolgens sneltoetsen : presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet Terug beschikbaarSneltoets “6” Beschikbaar standplaats Sneltoets “7”

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 MUG zonder begeleiding transport of PIT zonder transport -bij vertrek site : radiofonisch reden opgeven -géén ‘Aankomst ziekenhuis’ overmaken vertrek site : manueel in te vullen/verifiëren tijdens codering presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet binnen provincie buiten provincie OproepingsuurAutomatisch Oproep MUGAutomatisch VertrekSneltoets “2”Radiofonisch Aankomst siteSneltoets “3”Radiofonisch Terug beschikbaarSneltoets “6”Radiofonisch Beschikbaar standplaats Sneltoets “7”Radiofonisch

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Use Case : Annulering rit door centrum 112 vóór aankomst site -centrum 112 maakt ‘Terug beschikbaar’ automatisch over presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet binnen provincie buiten provincie OproepingsuurAutomatisch Oproep MUGAutomatisch VertrekSneltoets “2”Radiofonisch Terug beschikbaarAutomatisch Beschikbaar standplaats Sneltoets “7”Radiofonisch

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Aandachtspunten voor ploegen en code van goede praktijk -(zware) panne in centrum 112 : automatische transmissie buiten werking, manuele codering in webapplicatie -corrigeren van tijden, bijvoorbeeld bij te vroeg doorgeven ‘aankomst interventieplaats’ : -centra 112 VBR, OVL, NAM, WVL : correctie onmogelijk (d.w.z. enkel nog door codeerder / valideerder) -overige centra 112 : correctie beperkt mogelijk (als radiofonisch gemeld aan operator vóór status 6 ) -ploegen die voor 2 of meer centra 112 rijden, melden bij begin van elke rit in hun eigen provincie hun onbeschikbaarheid aan ander centrum 112 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Aandachtspunten voor codeerders van MUG-functies -vertraging in transmissie tot max. 12 uur (centra 112 VBR, OVL, NAM), vanaf 23 april ook centrum 112 WVL) -als oproepuur 100 > oproepuur MUG dan moet oproepuur 100 worden gecorrigeerd : OPROEPUUR 112 := OPROEPUUR MUG – 1 seconde (probleem treedt op bij interventies met politie-ondersteuning, enkel centra 112 VBR, OVL, NAM en vanaf 23/4 ook WVL) -als oproepuur MUG of PIT niet automatisch werd overgedragen, dan laat men deze tijd blanco presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 Aandachtspunten voor codeerders van MUG-functies (vervolg) -als men geen automatische gegevens terugvindt van een rit : contactcenter, indien mogelijk met interventienummer (mogelijke oorzaak : ploegidentificatie onbekend in correlatietabel MUG Functies / Ploegnamen -> ploegidentificatie wordt toegevoegd) -bij vaststelling van fouten in automatische gegevens : contactcenter, indien mogelijk met interventienummer presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 4. Toekomst -evaluatie -studie van uitbreiding van interventiegegevens tot andere gegevens die geregistreerd worden of zullen worden in centra 112 -uitbreiding tot AMBUREG -KB ter vastlegging van de gegevens die centra 112 dienen te registreren -technologische upgrade : -KT / MLT : kosteneffectieve aanpassingen -LT : datawarehouse (in samenwerking met FOD BiZa) presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten: P. Rosière en S. Cornet


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU ICM/2013/MUGREG/12 presentatie DG2 studiedag MUG & PIT registratie 28 maart 2013 Correspondenten:"

Verwante presentaties


Ads door Google