De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tellus: cliëntregistratiesysteem binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk Sofie Similon, Stafmedewerker Registratieverantwoordelijke CAW Regio Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tellus: cliëntregistratiesysteem binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk Sofie Similon, Stafmedewerker Registratieverantwoordelijke CAW Regio Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Tellus: cliëntregistratiesysteem binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk Sofie Similon, Stafmedewerker Registratieverantwoordelijke CAW Regio Leuven

2 Inhoud 1.Opbouw van het registratieprogramma 2.Cliëntkenmerken 3.Hulpverleningsgegevens 4.Bedenkingen van het huidige systeem 5.Vragen

3 Opbouw van het registratieprogramma

4 AANMELDING ONTHAALBEGELEIDINGNAZORG HULPVERLENINGSPROCES IN FASES : REGISTRATIE VOLGT HULPVERLENING : AANMELDING ONTHAAL TYPEMODULE 1 NAZORG TYPEMODULE 2 INSTAPINSTAP Registratie en hulpverlening Op dit moment zijn enkel onthaal en begeleiding verplicht te registreren in het tellus-systeem. Aanmelding en nazorg zijn optioneel

5 Eenheid van registratie •De persoon/ het individu •Koppels/ gezinnen •Afzonderlijk registreren •Systeemnummer houdt ze samen

6 Aanmeldingen •Alle vragen van personen of instanties naar hulp- en dienstverlening •zonder dat er sprake is een hulpverleningscontact. •Diensten bv politie zonder dat er contact is met de cliënt •Niet verplicht te registreren

7 Onthaal •persoonlijk hulpverlenend contact met de cliënt. •De onthaalfiche wordt afgesloten wanneer • De hulpverlening is afgerond (er volgt geen begeleiding) • Een begeleiding wordt opgestart.

8 Begeleiding en modules •Vanaf 2008: registratie in modules. Module = pakketje hulp •Aan één cliënt kunnen dus meerdere typemodules worden gekoppeld elk met een eigen begin- en einddatum

9 ONTHAAL LEEFGROEPGERICHTE BEGELEIDING SCHULDBEMIDDELING BEGELEID WONEN BUDGETBEGELEIDING BEGELEIDING DIRECTE OPVANG ADMIN. HULP voorbeeld

10 Nazorg •Na het afsluiten van een begeleiding •(beperkte) opvolging van een cliënt •Niet verplicht te registreren

11 Cliëntkenmerken

12 •Wat? •Gegevens van de persoon •Gegevens rond zijn situatie •Wanneer? •In onthaal •Bij het starten van een begeleiding •NIET bij •Aanmelding en nazorg

13 Cliëntkenmerken: afspraken •Situatie onmiddellijk voorafgaand aan de hulpverlening in het CAW •Cliëntkenmerken worden NIET geüpdate in de loop van de begeleiding. •Wat men niet weet, wordt niet bevraagd ifv registratie

14 Cliëntkenmerken in onthaal •Geslacht •Leeftijdscategorie •Etnisch-culturele minderheid

15 Cliëntkenmerken in begeleiding •Geboortedatum •Burgerlijke staat •Gezinssituatie •Inkomen •Scholingsgraad •Socio-economische situatie •Bestaanszekerheid •Voorafgaande situatie •Verblijfplaats •Domicilie •Nationaliteit •Origine •Verblijfsstatuut •Aantal kinderen

16 Hulpverleningsgegevens

17 Hulpeverleningsgegevens •Wat? •Informatie over de problemen van mensen •Informatie over de hulp die geboden wordt •Hoe mensen bij ons komen •Waar ze naar toe gaan •…  De aanpak

18 Onthaal •Kenmerken 1 ste contact •Datum •Manier 1 ste contact •Systeem 1 ste contact •Verwezen door •Type vraag •Problemen (5) en geboden hulp (5)

19 Onthaal •Afsluiten onthaal •Datum •Reden stopzetten onthaal •Verwezen naar •Aantal contacten

20 Begeleiding •Datum start begeleiding •Problemen (5) •Samenwerking met (5) •Geboden hulp (5) •Afsluiten begeleiding •Datum afsluiten begeleiding •Manier van afsluiten begeleiding •Verwezen naar •Aantal contacten

21 Bedenkingen

22 Algemene bedenkingen •Weinig controles omtrent juistheid, volledigheid van gegevens bij invoer  controles en bijsturing nadien is tijdsintensief •Registratie staat naast een dossier  extra werk  elektronisch dossier? •Organisatie van onthaal verschilt tussen CAW’s  vergelijkbaarheid van cijfers? •Cliënten kunnen op verschillende diensten binnen één CAW komen zonder dat dit geweten is  dubbeltelling

23 Algemene bedenkingen •Belang van eenduidigheid •Binnen het CAW •Op sectorniveau  Vergelijkbaarheid van gegevens  Nood aan permanente vorming/ afstemming •Sectoroverstijgend? •Niet verplichtte registratie van aanmeldingen en nazorg maakt dat er nog veel informatie verloren gaat

24 Bedenkingen inzake cliëntkenmerken •Wat men weet wordt geregistreerd, de rest niet  groot aantal onbekenden •Momentopname: vlak voor start begeleiding  geen zicht op evolutie •Variabelen zijn niet eenduidig gedefinieerd wat tot minder valabele informatie leidt bv voorafgaande situatie •Veel kenmerken worden pas geregistreerd wanneer cliënten in begeleiding komen  van cliënten op onthaal gaat er veel informatie verloren

25 Bedenkingen inzake hulpverleningsgegevens •Items zijn beperkt bv 5 problemen  meer kan niet worden weergegeven. Idem geboden hulp, samenwerking met,… Men kan niet alles aanduiden waaraan werd gewerkt •Uitgebreide lijsten met beperkte mogelijkheid tot zoeken  bemoeilijken van de invoer

26 Vragen?


Download ppt "Tellus: cliëntregistratiesysteem binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk Sofie Similon, Stafmedewerker Registratieverantwoordelijke CAW Regio Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google