De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nut & Noodzaak van Registreren 12 januari 2011Maria de Cock.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nut & Noodzaak van Registreren 12 januari 2011Maria de Cock."— Transcript van de presentatie:

1 Nut & Noodzaak van Registreren 12 januari 2011Maria de Cock

2 zondag 29 juni 2014KWIZ Inleiding –Wat is KWIZ? –Er komt een cliënt bij het SRW en dan? –Wat wil je weten van het SRW? •Voor je eigen organisatie •Voor de hele sector?

3 zondag 29 juni 2014KWIZ Cijfers 2006 op www.sociaalraadslieden.nl •500.000 contacten per jaar •Top drie onderwerpen: belastingen, uitkeringen en consumentenzaken •50% van de cliënten is van allochtone herkomst •140 gemeenten met 80 SRW instellingen •80 miljoen Nederlanders

4 zondag 29 juni 2014KWIZ Cijfers 2008 •Bijna 405.000 contacten •Top drie onderwerpen: uitkeringen, werk, belasting •59% van de cliënten is van allochtone herkomst

5 zondag 29 juni 2014KWIZ Aanleiding en Doel landelijke registratie De Madimonitor –Het AMW registreert al sinds de jaren 60 –Sinds de jaren 80 met een informatiemodel –Sinds 2008 is het Informatiemodel Madi breed Doel van het informatiemodel •Bijdragen aan kwaliteit en uniformiteit •Gegevens generen op lokaal, regionaal en landelijk niveau Gegevens komen uit cliëntregistratie en Madi- enquête

6 zondag 29 juni 2014KWIZ Recente wijzigingen Informatiemodel Informatiemodel 2010: –Toevoeging SHV en SRW –Aanvulling Trajectentabel met Modules van Movisie –Urenregistratie Informatiemodel 2011: –Toevoeging OuderenAdvieswerk –Kleinere wijzigingen in de codetabellen

7 zondag 29 juni 2014KWIZ Globale Inhoud Informatiemodel -Cliëntgegevens (of anoniem) -Initiatief en wijze van aanmelding -Werksoort (voor als je in een groter verband werkt) -Soort probleem -Netwerkpartner (indien van toepassing) -Casus / Traject / Activiteit -Reden beëindiging -Tijdschrijven

8 zondag 29 juni 2014KWIZ Inhoud rapportages Casussen naar werksoort •Werkvoorraad •Gestarte casussen •Afgesloten casussen –Aantal –Doorlooptijd –Bestede tijd

9 zondag 29 juni 2014KWIZ Trajecten naar werksoort •Werkvoorraad •Gestarte trajecten –Aantal –Cliëntkenmerken •Afgesloten trajecten –Aantal –Doorlooptijden –Gemiddeld bestede tijd –Cliëntkenmerken

10 zondag 29 juni 2014KWIZ Problematieken naar Werksoort •Casussen naar problematiek: –naar gestarte casussen –naar gemiddelde doorlooptijd –naar gemiddelde bestede tijd •Trajecten naar problematiek: –naar gestarte trajecten –naar gemiddelde doorlooptijd –Naar gemiddelde bestede tijd

11 zondag 29 juni 2014KWIZ Verwijzingen naar werksoort •Aantal verwijzingen door netwerkpartner bij aanmelding naar netwerkpartner •Aantal verwezen naar type netwerkpartner bij afsluiting

12 zondag 29 juni 2014KWIZ Cliëntkenmerken (naar werksoort) •Geslacht •Samenlevingsverband •Bron van inkomsten •Etnische achtergrond •Geboorteland •Leeftijd

13 zondag 29 juni 2014KWIZ Activiteiten naar Trajecten en Werksoort •Contact met –Cliënt –Netwerkpartner •Wijze van contact •Wijze van afhandeling

14 zondag 29 juni 2014KWIZ Kengetallen (naar werksoort) Per FTE uitvoerend het gemiddeld • aantal gestarte casussen • aantal beëindigde casussen • aantal gestarte trajecten naar type traject • aantal beëindigde trajecten naar type traject • aantal behandelde cliënten • aantal behandelde casussen • caseload van casussen in de periode

15 zondag 29 juni 2014KWIZ Kengetallen (naar werksoort) Overige • Gemiddelde kosten per casus • Gemiddelde kosten per cliënt • Gemiddelde opbrengsten per casus • Gemiddelde opbrengsten per cliënt • Aantal aanmeldingen per 1000 inwoners • Aantal gestarte casussen per 1000 inwoners • Cliënten per 1000 inwoners

16 zondag 29 juni 2014KWIZ Vragen??


Download ppt "Nut & Noodzaak van Registreren 12 januari 2011Maria de Cock."

Verwante presentaties


Ads door Google