De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nut & Noodzaak van Registreren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nut & Noodzaak van Registreren"— Transcript van de presentatie:

1 Nut & Noodzaak van Registreren
12 januari Maria de Cock

2 Inleiding Wat is KWIZ? Er komt een cliënt bij het SRW en dan?
Wat wil je weten van het SRW? Voor je eigen organisatie Voor de hele sector? maandag 3 april 2017 KWIZ

3 Cijfers 2006 op www.sociaalraadslieden.nl
contacten per jaar Top drie onderwerpen: belastingen, uitkeringen en consumentenzaken 50% van de cliënten is van allochtone herkomst 140 gemeenten met 80 SRW instellingen 80 miljoen Nederlanders maandag 3 april 2017 KWIZ 3

4 Cijfers 2008 Bijna 405.000 contacten
Top drie onderwerpen: uitkeringen, werk, belasting 59% van de cliënten is van allochtone herkomst maandag 3 april 2017 KWIZ 4

5 Aanleiding en Doel landelijke registratie
De Madimonitor Het AMW registreert al sinds de jaren 60 Sinds de jaren 80 met een informatiemodel Sinds 2008 is het Informatiemodel Madi breed Doel van het informatiemodel Bijdragen aan kwaliteit en uniformiteit Gegevens generen op lokaal, regionaal en landelijk niveau Gegevens komen uit cliëntregistratie en Madi- enquête maandag 3 april 2017 KWIZ 5

6 Recente wijzigingen Informatiemodel
Toevoeging SHV en SRW Aanvulling Trajectentabel met Modules van Movisie Urenregistratie Informatiemodel 2011: Toevoeging OuderenAdvieswerk Kleinere wijzigingen in de codetabellen maandag 3 april 2017 KWIZ 6

7 Globale Inhoud Informatiemodel
Cliëntgegevens (of anoniem) Initiatief en wijze van aanmelding Werksoort (voor als je in een groter verband werkt) Soort probleem Netwerkpartner (indien van toepassing) Casus / Traject / Activiteit Reden beëindiging Tijdschrijven maandag 3 april 2017 KWIZ 7

8 Inhoud rapportages Casussen naar werksoort
Werkvoorraad Gestarte casussen Afgesloten casussen Aantal Doorlooptijd Bestede tijd maandag 3 april 2017 KWIZ 8

9 Trajecten naar werksoort
Werkvoorraad Gestarte trajecten Aantal Cliëntkenmerken Afgesloten trajecten Doorlooptijden Gemiddeld bestede tijd maandag 3 april 2017 KWIZ 9

10 Problematieken naar Werksoort
Casussen naar problematiek: naar gestarte casussen naar gemiddelde doorlooptijd naar gemiddelde bestede tijd Trajecten naar problematiek: naar gestarte trajecten Naar gemiddelde bestede tijd maandag 3 april 2017 KWIZ 10

11 Verwijzingen naar werksoort
Aantal verwijzingen door netwerkpartner bij aanmelding naar netwerkpartner Aantal verwezen naar type netwerkpartner bij afsluiting maandag 3 april 2017 KWIZ 11

12 Cliëntkenmerken (naar werksoort)
Geslacht Samenlevingsverband Bron van inkomsten Etnische achtergrond Geboorteland Leeftijd maandag 3 april 2017 KWIZ 12

13 Activiteiten naar Trajecten en Werksoort
Contact met Cliënt Netwerkpartner Wijze van contact Wijze van afhandeling maandag 3 april 2017 KWIZ 13

14 Kengetallen (naar werksoort) Per FTE uitvoerend het gemiddeld
aantal gestarte casussen aantal beëindigde casussen aantal gestarte trajecten naar type traject aantal beëindigde trajecten naar type traject aantal behandelde cliënten aantal behandelde casussen caseload van casussen in de periode maandag 3 april 2017 KWIZ 14

15 Kengetallen (naar werksoort) Overige
Gemiddelde kosten per casus Gemiddelde kosten per cliënt Gemiddelde opbrengsten per casus Gemiddelde opbrengsten per cliënt Aantal aanmeldingen per 1000 inwoners Aantal gestarte casussen per 1000 inwoners Cliënten per 1000 inwoners maandag 3 april 2017 KWIZ 15

16 Vragen?? maandag 3 april 2017 KWIZ 16


Download ppt "Nut & Noodzaak van Registreren"

Verwante presentaties


Ads door Google