De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vastgoed voor de vrouwenopvang Monique Waarts Directeur Mitros Maatschappelijk Vastgoed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vastgoed voor de vrouwenopvang Monique Waarts Directeur Mitros Maatschappelijk Vastgoed."— Transcript van de presentatie:

1 Vastgoed voor de vrouwenopvang Monique Waarts Directeur Mitros Maatschappelijk Vastgoed

2  Wie is Mitros?  Aanleiding beoordelingskader  Vanuit Mitros bezien  Overeenkomst en verschillen met commerciële sector  Case De Zusters, een voorbeeld voor vrouwenopvang?  Discussie + vervolg

3 Wie is Mitros Grootste corporatie in Utrecht en regio Totaal 33.000 huurwoningen Waardevol wonen: inzetten op vitale wijken Sinds 1 januari 2008 ook maatschappelijk vastgoed (nu bijna 60.000 m² in beheer)

4 Afwegingskader Maatschappelijk Vastgoed 1.Binnen de strategie – maatschappelijke opgave 2.Welke organisatie - aanbod 3.De markt - vraagkant 4.Financiële kaders 5.Eindoordeel

5 De strategie  Ondernemingsplan waardevol wonen  Portefeuillestrategie: geografische en type (vastgoed) spreiding  Maatschappelijke opgave: wonen-leren-werken en wonen-welzijn-zorg  Bijdrage aan wijk- en waardeontwikkeling

6 Welke organisatie  Overheid  Bedrijfsleven  Maatschappelijke partijen  Corporatie

7 Markt •Marktpotentie: - locatie - bestemming - gebouw – flexibiliteit – geschiktheid Risico-inschatting •Huurder: - soort huurder en solvabiliteit - voorwaarden huurovereenkomsten

8 Financiën  Direct rendement: - financieel rendement met maatschappelijke afslag - toetsing rendementseisen Mitros  Borging (wsw)

9 Eindoordeel •Alle aspecten doorlopen •Niet overal ja •Overwogen beslissing

10 Welke verschillen zijn er tussen een corporatie en een bank/commerciële projectontwikkelaar aIs wordt gekeken naar maatschappelijk vastgoed?

11 Welke verschillen zien wij Bank / projectontwikkelaar Korte termijn, 0 tot max 10 jaar Zakelijke insteek exclusief maatschappelijk rendement Objectmatige insteek Corporatie Lange termijn, soms 25 jaar en meer Zakelijke insteek inclusief maatschappelijk rendement Portefeuillegedachte

12 Casus De Zusters, een voorbeeld voor vrouwenopvang? Van kantoorpand naar maatschappelijke voorziening

13 Casus De Zusters Maatschappelijke opgave:  Groot tekort aan interim huisvesting voor de zorg in verband met nieuwbouw en renovatie projecten zorgpanden  Interim huisvesting zorg past binnen de keten wonen-welzijn- zorg  Interim huisvesting biedt meerwaarde voor de wijk door mede gebruik voorzieningen in de plint

14 Casus De Zusters Organisaties en Markt:  Twee zorgorganisaties benaderden Mitros met verzoek om interim huisvesting  Aantal leegstaande kantoorpanden in Utrecht  Leegstaand kantoorpand is aangekocht dat is omgebouwd tot interim huisvesting voor zorg  Gemeente werkte mee aan bestemmingswijziging

15 Casus De Zusters Financiën:  Met de twee zorgorganisaties is er voor een bepaalde periode een gegarandeerde huurder  Project De Zusters past binnen de doelstellingen van Mitros  Gemeente en provincie hebben zich ingespannen voor subsidies  Gezien maatschappelijk belang hanteerde Mitros maatschappelijke afslag op het rendement  Totaal leidde dit tot een haalbaar project

16 Casus De Zusters

17 Vrouwenopvang in Utrecht  In gesprek met Vieja  (On)mogelijkheden met elkaar gedeeld  PVE opgesteld  Zoektocht naar locaties •bestaande bouw •nieuwbouw


Download ppt "Vastgoed voor de vrouwenopvang Monique Waarts Directeur Mitros Maatschappelijk Vastgoed."

Verwante presentaties


Ads door Google