De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleinschalige Bedrijfshuisvesting; Hoe pakken we het aan? Deskundigenbijeenkomst 3 februari 2008 Martin Hessels & Erwin Ketelaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleinschalige Bedrijfshuisvesting; Hoe pakken we het aan? Deskundigenbijeenkomst 3 februari 2008 Martin Hessels & Erwin Ketelaar."— Transcript van de presentatie:

1 Kleinschalige Bedrijfshuisvesting; Hoe pakken we het aan? Deskundigenbijeenkomst 3 februari 2008 Martin Hessels & Erwin Ketelaar

2 Actielijnen Bedrijfshuisvesting 1.Huisvestingsbehoeften in beeld Statistische benadering - BOD 2.Matching in de wijk Praktische benadering – WiB, Vastgoed en MKB-HD 3.Wat zou er moeten gebeuren?

3 Ad 1) Huisvestingsbehoeften in beeld

4 Ad 1) KvK MNL voert sinds 1996 onderzoek uit naar bedrijfshuisvesting – Bedrijven Onder Dak (BOD). Bron: Bedrijven onder Dak Rivierenland, 2008. groeiend aantal kleine bedrijven

5 Ad 1) Voorbeeld BOD: Knelpunten Bron: Bedrijven onder Dak Rivierenland, 2008.

6 Ad 1) voorbeeld BOD – Locatievoorkeur van verplaatsers Bron: Bedrijven onder Dak Rivierenland, 2008.

7 Ad 1) Huisvestingsbehoeften in beeld brengen voor beleidsontwikkeling. Knelpunten Huisvesting behoren bij de hoogste horden (onderzoek UU: dec 2008) Aanbeveling: “betere inventarisatie, markt transparant maken”. KvK MNL voert sinds 1996 onderzoek uit - “Bedrijven onder dak”. Gemeente Utrecht: ruim 17.000 bedrijven. Ergo: behoeften van ondernemers in kaart brengen.

8 Ad 2) Matching in de wijk Wijk in Bedrijf Gemeente en Kamer van Koophandel werken samen Concreet gericht op startende en doorstartende ondernemers

9 Ad 2) Wijk in bedrijf, vervolg Het identificeren van potentiële ondernemers Het stimuleren van starters/doorstarters en ondersteunen van bestaande ondernemers die hinder ondervinden van de herstructurering van de wijken Het verbeteren van de organisatiegraad van ondernemers Het uitvoeren van activiteiten die het ondernemingsklimaat in het gebied verbeteren Het activeren van betrokken organisaties in de wijkeconomie Geven van gericht ondernemersadvies en/of doorverwijzen naar andere instanties Geven van beleidsaanbevelingen om het ondernemingsklimaat verder te versterken

10 Ad 2) Wijkeconomie & Vastgoed Project gestart 1-1-2009 Doel: de benutting van leegstaand (commercieel) vastgoed voor lokaal ondernemerschap Samenwerking: KvK, gemeente, Wijk in bedrijf, corporaties Subsidie van Ministerie EZ

11 Ad 2) Wijkeconomie & Vastgoed (vervolg) Stappen: Inventariserend onderzoek naar leegstaand vastgoed in de aandachtswijken In kaart brengen van de kwaliteiten van het leegstaande vastgoed Matchen van vraag en aanbod op concrete objecten in de stad, alsmede het (laten) opstellen van businessplannen

12 Ad 2) Wijkeconomie & Vastgoed (vervolg) Bronnen: Gemeente Corporaties MKB Huisvestingsdesk Check in het veld

13 Ad 2) MKB Huisvestingsdesk Initiatief van MKB, Vastgoed Belang, gemeente Utrecht en BRU Betreft de onderkant van de bedrijfsmatige huisvestingsmarkt Doel: transparantie en flexibiliteit bevorderen en daarmee de lokale en regionale economie stimuleren Bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het creëren van flexibeler voorwaarden op de markt voor kleinschalige bedrijfshuisvesting

14 Ad 3) Wat zou er moeten gebeuren? Voor een goed inzicht in de markt van KBH is zowel een statistische als een praktische benadering nodig. “Statistisch” = hoofdlijnen, groepsgericht en middellange termijn. “Praktisch” = concreet, individueel en nu. KvK Midden Nederland pleit voor verbetering van deze informatievoorziening voor de stad Utrecht.


Download ppt "Kleinschalige Bedrijfshuisvesting; Hoe pakken we het aan? Deskundigenbijeenkomst 3 februari 2008 Martin Hessels & Erwin Ketelaar."

Verwante presentaties


Ads door Google