De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting de Jansheeren Perspectief na kortingen ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting de Jansheeren Perspectief na kortingen ?"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting de Jansheeren Perspectief na kortingen ?

2 Structuur Jansheeren vanaf 1995 Taken verdeeld: Gebouw en gebouwonderhoud en inventarisStichting Jansheeren Dagelijkse werkzaamheden, BHV, schoonaken en horecaHoreca Jansheeren Bewaking doelstelling en faciliteren toegankelijkheid verenigingen en stichtingenGemeente Heemskerk

3 Beleid Stichting Jansheeren  Optimale kwaliteit en beschikbaarheid voor gebruikers.  80 % sociaal cultureel en maatschappelijk gebruik.  20% commercieel gebruik.  Prijsdifferentiatie per categorie gebruikers.  Sociaal cultureel en maatschappelijk gebruik gaan voor commercie.  Efficiënte kostenbewuste bedrijfsvoering.  Zakelijke relatie tussen stichting Jansheeren en beheerder dmv. contracten.  Vrijwillige bestuursleden, maatschappelijk betrokken, en regionaal gebonden.  Geen gebruikers in het bestuur stichting Jansheeren.  Beleidsplan goedgekeurd door gemeente.  Periodiek overleg gemeente over beleid, uitvoering en financiën.

4 Ontwikkelingen Jansheeren/Gemeente  1995 overname bedrijfsvoering van gemeente om reden van kosten.  convenant over financiële bijdrage van gemeente aan exploitatie.  2004 korting op gemeentelijke bijdrage van 10%  2005-heden geen indexatie van gemeentelijke bijdrage  2006 contract met gemeente over nieuwbouw Jansheeren, ingebruikname 2010  najaar 2012 abusievelijke oormerking bezuiniging €15.000,- aan Jansheeren.  najaar 2012 informatievoorziening acute situatie aan gebruikers Jansheeren.  voorjaar 2012 voorstel correctie bezuiniging Jansheeren door college.  zomer 2013 raad stemt niet in met correctievoorstel college.  zomer 2013 bezwaar Jansheeren.  najaar2013 voorstel oplossing aan gemeente, geen medewerking gemeente.  najaar 2013 sluiting of radicale wending bedrijfsvoering.

5 Voorstel radicale oplossing  Verhoging losse verhuur met 10%. (rekening houdend met uitverdieneffect).  Verhoging vaste huurders 2014 met 3,5%.  Verhoging pachtvergoeding Horeca Jansheeren met 14%.  Verlaging schoonmaakkosten -28%.  Verlaging beheervergoeding met -14%.  I.C. Doorschuiven van de bezuinigingen op de Horeca Jansheeren, MAAR:  Weekenden (vrijdag 18.00-zondag 24.00) uitsluitend commerciële verhuur. Reeds bestaande reserveringen gerespecteerd.  Geleidelijke aanpassing inzet personeel op basis gesubsidieerde arbeidskrachten (participatiewet) te beginnen bij schoonmaak..  Gebruikers mogen ook bestuursleden zijn, aanvulling bestuur op korte termijn.

6 Risico’s  Beheerder weet omvangrijke kortingen niet terug te verdienen.  Garantiestelling bedrijfsleven tot maximum van €30.000,- voor dit plan.  Onzekere energiekosten, hoger dan in oude Jansheeren.  Gezamenlijke inspanning Stichting Jansheeren en verhuurder. Geen risico over afgelopen jaren.  Verdere bezuinigingen gemeente, inclusief geen indexering.  Lopend bezwaarschrift, nieuwe onderhandelingen gemeente, samenvoeging van gemeentelijke faciliteiten en activiteiten.  Geen nieuwe bestuursleden voor Stichting Jansheeren.  Overdracht bestuur aan gemeente.


Download ppt "Stichting de Jansheeren Perspectief na kortingen ?"

Verwante presentaties


Ads door Google