De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2008 versie 1.4 Bert van Putten KWIZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2008 versie 1.4 Bert van Putten KWIZ."— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2008 versie 1.4 Bert van Putten KWIZ

2 1.Betekenis van het Informatiemodel 2.Achtergrond: waarom de wijzigingen? 3.De wijzigingen op een rij Inhoud

3 •Voor de individuele organisatie –Standaardisering –Actuele codelijsten –Vergelijking prestaties met andere organisaties •Voor de branche als geheel –Signalering trends en ontwikkelingen –lobby bij gemeenten / ministerie en andere relevante organisaties 1 Toegevoegde waarde van het Informatiemodel

4 •Voor het gehele model geldt: –In elke codelijst kan een organisatie eigen specifieke codes aanmaken –Elke organisatie kan ervoor kiezen bepaalde codelijsten niet te gebruiken 1 Toegevoegde waarde van het Informatiemodel

5 2 Waarom de wijzigingen: differentiatie van het AMW AMW MW AMW BMW SMW SHV Projecten/loketten/doelgroep Gevolg: steeds minder specifieke AMW-organisaties en meer Madi

6 2 Waarom de wijzigingen: soortgelijke ontwikkeling deel van het SRW SRW SRW Spreekuren /loketten SHV Projecten, Doelgroepen Gevolg: Verbreding inzet van de deskundigheid voor “andere” processen en maatschappelijke dienstverlening

7 •Opnemen gehele maatschappelijke dienstverlening in model –Werksoort blijft zichtbaar •Meer aandacht voor integraal werken: –Bv. 1 frontoffice en 1 cliëntdossier •Zichtbaar maken van de groeiende niet-cliëntgerichte maar wel declarabele activiteiten 2 Waarom de wijzigingen

8 •Aansluiting aanbrengen met nieuwe de werkwijze SHV van de NVVK •De rol van de MaDi / werksoorten zichtbaar maken rond thema’s als: –Schulden –Armoede –Huiselijk geweld –Jeugd 2 Waarom de wijzigingen

9 •Opnemen van de AMW-modulen •Opnemen tijdschrijfgegevens: –Grote behoefte aan (benchmark)informatie –Eventuele uitwisseling met het Servicepunt welzijnsinformatie 2 Waarom de wijzigingen

10 Structuur van het model Declarabele cliëntgerichte werkzaamheden Cliëntdossier Trajecten Contacten / activiteiten Casus Declarabele niet- cliëntgerichte werkzaamheden Diensten / producten / afspraken in contract 3 De wijzigingen op een rij

11 •Definitie: een traject is een samenhangend onderdeel van de dienst en hulpverlening •Toegevoegd: SRW, AMW-modulen, NVVK-modulen –Voor het SRW zowel te gebruiken als Traject als voor Wijze van Afhandeling 3 De wijzigingen op een rij Type Traject

12 Wijze van gebruik: –De instelling kan kiezen welke trajecten ze in wil zetten; enkele of allemaal. –De trajecten zijn feitelijk de processtappen binnen een casus: •Let daarbij op HKZ –De instelling kan eigen subcodes aanmaken –In gegevensverzameling voor aanmelding en afsluiting extra vragen 3 De wijzigingen op een rij: Type Traject

13 SRW-organisaties die niet met casussen en trajecten werken: –Elk contact is een Informatie en adviestraject binnen 1 casus •Kan in de aanlevering aan de MadiMonitor worden geregeld –Anonieme contacten: 1 casus, met 1 traject die langere tijd openstaat (bijvoorbeeld een halfjaar) waarin alle lossen contacten worden geregistreerd 3 De wijzigingen op een rij: Type Traject

14 Reden: om SRW-organisaties ook te kunnen laten werken met deze codetabel Let op: SRW-organisaties kunnen ervoor kiezen met de codes van de Almanak te werken en ook zo aanleveren aan de MadiMonitor! Voor details: vraag uw leverancier 3 De wijzigingen op een rij: Uitbreiding Type Netwerkpartner

15 Reden: SRW-organisaties werken met veel specifieke onderwerpen. Het was niet praktisch deze onder te brengen in Soort Probleem in het Madi-model. Let op: SRW-organisaties kunnen kiezen te werken met de codes van de Almanak of met Soort Probleem en ook zo aanleveren aan de MadiMonitor! Voor details: vraag uw leverancier 3 De wijzigingen op een rij: Onderwerpenlijst SRW

16 Reden: Veel behoefte aan informatie over de tijd per traject. Ook voor het ondersteunen van de gegevensuitwisseling met het SPWI. Werkwijze: –de gegevens worden per traject verzameld vanuit de contacten / activiteiten of direct vanuit traject –Organisaties kunnen ervoor kiezen deze gegevens aan te leveren 3 De wijzigingen op een rij Toevoeging Tijdschrijfregistratie

17 Reden: Omslachtige registratie in vorig model Werkwijze: –De noshow wordt geregistreerd in de codetabel wijze van contact. Daar is een nieuwe hoofdcode toegevoegd. 3 De wijzigingen op een rij: aanpassing Noshow

18 Specifiek voor het SRW: -Anonieme contactregistratie: -Geschatte leeftijd cliënt -Duur van het contact: -Indien er geen tijd wordt geschreven Voor beiden geldt: optioneel! -Contacten met instellingen -Of contact met netwerkpartner -Of traject Consultatie 3 De wijzigingen op een rij: Contact / activiteitregistratie

19 Dringende vragen?

20 •Model Madi 1.4 gaat in per 1 januari 2010 •Conversie via softwareleverancier •Vrijblijvend adviesgesprek KWIZ Implementatie

21 Aanlevering aan de Madimonitor •Aanlevering ieder kwartaal •Automatisch via leverancier •27 organisaties hebben 1 ste helft 2009 aangeleverd •83 organisaties hebben niet aangeleverd •Januari 2010 aanleveren, AMW 2008 + Madi Model 1.4 •Per april 2010 alleen Madi Model1.4 Gegevensverzameling

22 AMW vragenlijst •Vervangt de CBS enquête •27 organisaties hebben ingelogd, 7 enquêtes zijn afgerond •Wordt vanaf 2010 jaarlijks in februari verspreid •Ook voor SRW Gegevensverzameling

23 Belang van goed registreren •Betrouwbare gegevens •Cijfers laten actuele ontwikkelingen zien Gegevensverzameling

24 Ouderen & Advieswerk •Stand van zaken Mogelijke Ontwikkelingen •Trajectentabel •Problematiekentabel toevoegen •Psychogeriatrische problemen •Mobiliteit •Huishoudelijke en persoonlijke verzorging •Veiligheid Toekomstige ontwikkelingen

25 Mogelijke Ontwikkelingen •Netwerkpartnerstabel toevoegen: •Geriatrisch Ziekenhuis •Vrijwilligersorganisaties •Doel: toevoegen Ouderen & Advieswerk aan Informatiemodel Madi per 2011 Toekomstige ontwikkelingen

26 Benchmark •Eigen organisatie spiegelen aan die van anderen •Ontcijferen van mysteries achter de cijfers •Voortdurend leerproces

27 Toekomstige ontwikkelingen Benchmark Op basis van vooraf gestelde onderdelen, bijvoorbeeld: •Achtergrond kenmerken cli ë ntgroepen •Problematieken •Type hulpverleningstrajecten •Samenwerkingspartners

28 Toekomstige ontwikkelingen Benchmark Op alle onderdelen wordt gemeten op: –Doeltreffendheid (hoeveel personen hebben we op welke wijze geholpen) –Doelmatigheid (hoeveel kost dat?)

29 Vragen en informatie… U kunt zich opgeven: –Om mee te praten over de Benchmark -Om de nieuwsbrief te ontvangen -Voor een vrijblijvend adviesgesprek -Om mee te praten over het Ouderen & Advieswerk


Download ppt "Wijzigingen Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2008 versie 1.4 Bert van Putten KWIZ."

Verwante presentaties


Ads door Google