De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2008 versie 1.4 Bert van Putten KWIZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2008 versie 1.4 Bert van Putten KWIZ."— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2008 versie 1.4
Bert van Putten KWIZ

2 Betekenis van het Informatiemodel Achtergrond: waarom de wijzigingen?
Inhoud Betekenis van het Informatiemodel Achtergrond: waarom de wijzigingen? De wijzigingen op een rij

3 Voor de individuele organisatie
1 Toegevoegde waarde van het Informatiemodel Voor de individuele organisatie Standaardisering Actuele codelijsten Vergelijking prestaties met andere organisaties Voor de branche als geheel Signalering trends en ontwikkelingen lobby bij gemeenten / ministerie en andere relevante organisaties

4 Voor het gehele model geldt:
1 Toegevoegde waarde van het Informatiemodel Voor het gehele model geldt: In elke codelijst kan een organisatie eigen specifieke codes aanmaken Elke organisatie kan ervoor kiezen bepaalde codelijsten niet te gebruiken

5 Gevolg: steeds minder specifieke AMW-organisaties en meer Madi
2 Waarom de wijzigingen: differentiatie van het AMW AMW BMW AMW MW SMW SHV Projecten/loketten/doelgroep Gevolg: steeds minder specifieke AMW-organisaties en meer Madi

6 Projecten, Doelgroepen
2 Waarom de wijzigingen: soortgelijke ontwikkeling deel van het SRW SRW Spreekuren /loketten SRW SHV Projecten, Doelgroepen Gevolg: Verbreding inzet van de deskundigheid voor “andere” processen en maatschappelijke dienstverlening

7 Opnemen gehele maatschappelijke dienstverlening in model
2 Waarom de wijzigingen Opnemen gehele maatschappelijke dienstverlening in model Werksoort blijft zichtbaar Meer aandacht voor integraal werken: Bv. 1 frontoffice en 1 cliëntdossier Zichtbaar maken van de groeiende niet-cliëntgerichte maar wel declarabele activiteiten

8 Aansluiting aanbrengen met nieuwe de werkwijze SHV van de NVVK
2 Waarom de wijzigingen Aansluiting aanbrengen met nieuwe de werkwijze SHV van de NVVK De rol van de MaDi / werksoorten zichtbaar maken rond thema’s als: Schulden Armoede Huiselijk geweld Jeugd

9 Opnemen van de AMW-modulen Opnemen tijdschrijfgegevens:
2 Waarom de wijzigingen Opnemen van de AMW-modulen Opnemen tijdschrijfgegevens: Grote behoefte aan (benchmark)informatie Eventuele uitwisseling met het Servicepunt welzijnsinformatie

10 3 De wijzigingen op een rij Structuur van het model
Declarabele cliëntgerichte werkzaamheden Declarabele niet-cliëntgerichte werkzaamheden Cliëntdossier Casus Diensten / producten / afspraken in contract Trajecten Contacten / activiteiten

11 Toegevoegd: SRW, AMW-modulen, NVVK-modulen
3 De wijzigingen op een rij Type Traject Definitie: een traject is een samenhangend onderdeel van de dienst en hulpverlening Toegevoegd: SRW, AMW-modulen, NVVK-modulen Voor het SRW zowel te gebruiken als Traject als voor Wijze van Afhandeling

12 3 De wijzigingen op een rij: Type Traject
Wijze van gebruik: De instelling kan kiezen welke trajecten ze in wil zetten; enkele of allemaal. De trajecten zijn feitelijk de processtappen binnen een casus: Let daarbij op HKZ De instelling kan eigen subcodes aanmaken In gegevensverzameling voor aanmelding en afsluiting extra vragen

13 3 De wijzigingen op een rij: Type Traject
SRW-organisaties die niet met casussen en trajecten werken: Elk contact is een Informatie en adviestraject binnen 1 casus Kan in de aanlevering aan de MadiMonitor worden geregeld Anonieme contacten: 1 casus, met 1 traject die langere tijd openstaat (bijvoorbeeld een halfjaar) waarin alle lossen contacten worden geregistreerd

14 3 De wijzigingen op een rij:
Uitbreiding Type Netwerkpartner Reden: om SRW-organisaties ook te kunnen laten werken met deze codetabel Let op: SRW-organisaties kunnen ervoor kiezen met de codes van de Almanak te werken en ook zo aanleveren aan de MadiMonitor! Voor details: vraag uw leverancier

15 3 De wijzigingen op een rij:
Onderwerpenlijst SRW Reden: SRW-organisaties werken met veel specifieke onderwerpen. Het was niet praktisch deze onder te brengen in Soort Probleem in het Madi-model. Let op: SRW-organisaties kunnen kiezen te werken met de codes van de Almanak of met Soort Probleem en ook zo aanleveren aan de MadiMonitor! Voor details: vraag uw leverancier

16 3 De wijzigingen op een rij
Toevoeging Tijdschrijfregistratie Reden: Veel behoefte aan informatie over de tijd per traject. Ook voor het ondersteunen van de gegevensuitwisseling met het SPWI. Werkwijze: de gegevens worden per traject verzameld vanuit de contacten / activiteiten of direct vanuit traject Organisaties kunnen ervoor kiezen deze gegevens aan te leveren

17 3 De wijzigingen op een rij:
aanpassing Noshow Reden: Omslachtige registratie in vorig model Werkwijze: De noshow wordt geregistreerd in de codetabel wijze van contact. Daar is een nieuwe hoofdcode toegevoegd.

18 3 De wijzigingen op een rij: Contact / activiteitregistratie
Specifiek voor het SRW: Anonieme contactregistratie: Geschatte leeftijd cliënt Duur van het contact: Indien er geen tijd wordt geschreven Voor beiden geldt: optioneel! Contacten met instellingen Of contact met netwerkpartner Of traject Consultatie

19 Dringende vragen?

20 Model Madi 1.4 gaat in per 1 januari 2010
Implementatie Model Madi 1.4 gaat in per 1 januari 2010 Conversie via softwareleverancier Vrijblijvend adviesgesprek KWIZ

21 Aanlevering aan de Madimonitor
Gegevensverzameling Aanlevering aan de Madimonitor Aanlevering ieder kwartaal Automatisch via leverancier 27 organisaties hebben 1ste helft 2009 aangeleverd 83 organisaties hebben niet aangeleverd Januari 2010 aanleveren, AMW Madi Model 1.4 Per april 2010 alleen Madi Model1.4

22 AMW vragenlijst Gegevensverzameling Vervangt de CBS enquête
27 organisaties hebben ingelogd, 7 enquêtes zijn afgerond Wordt vanaf 2010 jaarlijks in februari verspreid Ook voor SRW

23 Belang van goed registreren
Gegevensverzameling Belang van goed registreren Betrouwbare gegevens Cijfers laten actuele ontwikkelingen zien

24 Mogelijke Ontwikkelingen Trajectentabel Problematiekentabel toevoegen
Toekomstige ontwikkelingen Ouderen & Advieswerk Stand van zaken Mogelijke Ontwikkelingen Trajectentabel Problematiekentabel toevoegen Psychogeriatrische problemen Mobiliteit Huishoudelijke en persoonlijke verzorging Veiligheid

25 Mogelijke Ontwikkelingen Netwerkpartnerstabel toevoegen:
Toekomstige ontwikkelingen Mogelijke Ontwikkelingen Netwerkpartnerstabel toevoegen: Geriatrisch Ziekenhuis Vrijwilligersorganisaties Doel: toevoegen Ouderen & Advieswerk aan Informatiemodel Madi per 2011

26 Eigen organisatie spiegelen aan die van anderen
Toekomstige ontwikkelingen Benchmark Eigen organisatie spiegelen aan die van anderen Ontcijferen van mysteries achter de cijfers Voortdurend leerproces

27 Benchmark Toekomstige ontwikkelingen
Op basis van vooraf gestelde onderdelen, bijvoorbeeld: Achtergrond kenmerken cliëntgroepen Problematieken Type hulpverleningstrajecten Samenwerkingspartners

28 Benchmark Toekomstige ontwikkelingen
Op alle onderdelen wordt gemeten op: Doeltreffendheid (hoeveel personen hebben we op welke wijze geholpen) Doelmatigheid (hoeveel kost dat?)

29 Om mee te praten over de Benchmark Om de nieuwsbrief te ontvangen
Vragen en informatie… U kunt zich opgeven: Om mee te praten over de Benchmark Om de nieuwsbrief te ontvangen Voor een vrijblijvend adviesgesprek Om mee te praten over het Ouderen & Advieswerk


Download ppt "Wijzigingen Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2008 versie 1.4 Bert van Putten KWIZ."

Verwante presentaties


Ads door Google