De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een Benchmark Omgevingsvergunning  Inhoud presentatie  Korte geschiedenis  Waarom benchmarken?  Opbouw en enkele inhoudsaspecten van de benchmark.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een Benchmark Omgevingsvergunning  Inhoud presentatie  Korte geschiedenis  Waarom benchmarken?  Opbouw en enkele inhoudsaspecten van de benchmark."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een Benchmark Omgevingsvergunning  Inhoud presentatie  Korte geschiedenis  Waarom benchmarken?  Opbouw en enkele inhoudsaspecten van de benchmark  Leermomenten voor Nijmegen  Naar een Benchmark omgevingsvergunning

2 Initiatief van de VBWTN  Oprichting van de Vereniging had tot doel professionalisering BWT’s in Nederland  Platform voor onderlinge uitwisseling, inititatiefontwikkeling etc.  Eerste benchmark al in 1999; behoefte om te zien hoe collega’s het doen met als doel ‘leren van elkaar’.  Uitvoering ligt sinds 2003 bij Zenc adviseurs  Benchmark heeft keur VNG gekregen

3  Aantal deelnemende gemeenten - 1999: 13 - 2002: 20 - 2003: 14 - 2005: 29 - 2006: 9

4 Waarom benchmarken??  inzicht krijgt in eigen prestaties  kennis en ervaring kunt uitwisselen met andere gemeenten  het gesprek aangaan met bestuurders, management en medewerkers.  de benchmarkresultaten gebruiken bij verbetertrajecten  verbetertrajecten evalueren

5  Vergelijk met alle andere deelnemende gemeenten  Vergelijk met (afhankelijk) > of of < 100.000 inwoners  Vergelijk met vorige benchmark

6 Drie onderdelen in benchmark  De invalshoek van de vergunningaanvragers (nadruk op klantgemak, doorlooptijden en kosten voor de klant);  De invalshoek van het bestuur (nadruk op doelmatigheid, handhaving en beleidseffectiviteit);  De invalshoek van de organisatie (nadruk op efficiency en kostenbeheersing)

7 Voorbeelden onderzochte aspecten  Doorlooptijden vergunningen

8 Doorlooptijd lichte vergunningen

9 Doorlooptijden vrijstellingen

10 Voorbeelden onderzochte aspecten  Kosten leges

11 legeskosten

12 Voorbeelden onderzochte aspecten  Inzet via handhaving  Inzet ICT/loket  Verhouding flexibele en structurele bezetting  Inzicht in bezwaarprocedures

13 Leermomenten specifiek voor Nijmegen  Opbouw legesverordening  Leges bestemmingplanprocedures  Doorlooptijden vergunningen  Gevolgen niet voeren van vooroverleg  Effectiviteit per medewerker

14 De benchmark omgevingsvergunning  Invoering Wabo  Integrale procedure  VWBTN & Zenc willen benchmark Omgevingsvergunning ontwikkelen  Deelnemers: VWBTN, Platform Milieuhandhaving, Brandweer en ??

15 Mogelijke onderwerpen  Hoeveel vergunningen hebben samenloop of zijn enkelvoudig  Termijnen  Inzet accounts/ coordinatoren  Samenloop provincies  Kosten/opbrengsten

16 Mogelijke onderwerpen  Onderscheid bedrijven/particulieren  handhaving  ICT-ontwikkeling  Ervaring digitaal indienen  Digitaal afhandelen?  Etc.

17 Planning  Start in oktober (voorlopig)  Ontwikkeling in 2008  Benchmark in 2009 voeren als nulmeting

18 Oproep Wie meldt zich aan voor de ontwikkelgroep benchmark omgevingsvergunning??


Download ppt "Naar een Benchmark Omgevingsvergunning  Inhoud presentatie  Korte geschiedenis  Waarom benchmarken?  Opbouw en enkele inhoudsaspecten van de benchmark."

Verwante presentaties


Ads door Google