De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directie Grondgebied Milieuhandhaving in Nijmegen ‘de wereld achter de cijfers’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directie Grondgebied Milieuhandhaving in Nijmegen ‘de wereld achter de cijfers’"— Transcript van de presentatie:

1 Directie Grondgebied Milieuhandhaving in Nijmegen ‘de wereld achter de cijfers’

2 Directie Grondgebied De cijfers uit de benchmark ?

3 Directie Grondgebied Afdeling Milieu Afdelingshoofd Bureauhoofd Duurzame Ontwikkeling Sen. Adviseur DO Adviseur DO Bureauhoofd MKB Sen. Jur. Adviseur Adv. Milieuv. & Handh. Insp. Handhaving Medew. Handh. & Verg. Adm. Jur. Medew. Secretaresse Bureauhoofd Industrie Juridisch Medew. Adv. Milieuverg. & Handh. Sen. Inspect. Handhv. Inspecteur Handh. Medew. Handh. & Verg. Beleidsadviseur Afval Adm. Jur. Medew. Secretaresse Bureauhoofd Bodem Jur. Adviseur Sen. Adv. Bodem Adv. Bodem Medew. Bodem Inspecteur Bodem Secretaresse Bureauhoofd Geluid Adv. Geluid Medew. Geluid Medewerker Bedrijfsbureau Secretaresse Adm. Jur. Medew.

4 Directie Grondgebied Beschikbare formatie voor handhaving • 9,51 fte handhavers • 2,50 fte administratief juridisch medew. (AJM) • 0,44 fte juristen • Totaal beschikbaar: 12,45 fte • 1179 productieve uren/fte

5 Directie Grondgebied Aantallen uren (her-)controles CategorieAantal uren per integrale controle Aantal uren per hercontrole Percentage hercontroles MKB Percentage hercontroles Industrie I4233%50% II63 III104 IV135

6 Directie Grondgebied Opbouw inrichtingenbestand Categorieen inrichtingen TotaalAantal verg.pl.aantal meldingspl. Categorie 1 inrichtingen 4927485 Categorie 2 inrichtingen 1612321580 Categorie 3 inrichtingen 410121289 Categorie 4 inrichtingen 42366 Totalen25561962360

7 Directie Grondgebied Vastgestelde hh-frequentie Categorieen inrichtingenHandhavings- frequentie Rijk Handhavings- frequentie Gemeente Nijmegen Cat. 1 inrichtingenEens per 10 jaarEens per 5 jaar Cat. 2 inrichtingenEens per 5 jaarEens per 3 jaar Cat. 3 inrichtingenEens per 2 jaarTweemaal per 3 jaar Cat. 3 inrichtingen die carcinogene stoffen (kunnen) uitstoten ---Eenmaal per jaar Cat. 4 inrichtingenTweemaal per jaar Cat. 4 inrichtingen die gevestigd zijn op de industrieterreinen in Nijmegen West ---Driemaal per jaar

8 Directie Grondgebied Aantallen integrale controles per formatie 2003 • Beschikbare fte: 9,5 • Totaal controles: 1.360 • Controles per fte: 143,15 2005 (raming) • Beschikbare fte: 12,45 • Totaal controles: 1.086 • Controles per fte: 87,22

9 Directie Grondgebied Integrale milieucontrole Onder integrale milieucontrole verstaan wij: ‘een milieucontrole bij een meldingsplichtig of vergunningplichtig bedrijf waarbij op zoveel mogelijk, maar op ten minste 3 aspecten is gecontroleerd op naleving van de voorschriften’

10 Directie Grondgebied Aspecten Onder het begrip ‘aspecten’ verstaan wij alle voorschriften in de vergunning of in het besluit die betrekking hebben op één van de volgende thema’s: - Geluid en trillingen- afval - (afval-)water- lucht - Bodem- verlichting - Energie- gevaarlijke (afval-)stoffen - Veiligheid

11 Directie Grondgebied Standaard bezoekrapport Uitgangspunten: • Zowel digitale als papieren versie • Aansluiting bij invoermogelijkheden Gmis • Verzoeken van handhavers en AJM

12 Directie Grondgebied Proces milieuhandhaving • Overzicht te bezoeken bedrijven • Aankondigen bedrijfsbezoek • Gebruik checklisten • Verwerking gegevens na controle

13 Directie Grondgebied Overzicht te bezoeken bedrijven

14 Directie Grondgebied Aankondiging bezoek

15 Directie Grondgebied Checklisten

16 Directie Grondgebied Gegevensverwerking • Handhaver verwerkt gegevens in bezoekrapport • AJM stelt controlebrief op • AJM verzorgt ondertekening en verzending • AJM verzorgt invoer in Gmis en Corsa • Bureau Gegevensverwerking en Beheer verzorgt archivering

17 Directie Grondgebied Effectieve inzet handhaver Zaken die de inzet van de handhaver effectiever kunnen maken: • Zoveel mogelijk werk standaardiseren • Bezoeken aankondigen • Administratieve afhandeling door AJM

18 Directie Grondgebied Nuanceren aantal verrichte controles 2003 • Controles, uitgevoerd in handhavingsprojecten, zijn hierbij opgeteld • Een extern adviesbureau heeft een deel van de controles verricht • 2003 was een ‘topjaar’; in 2004 was het aantal controles lager • Ter voorkoming van pieken in de programmering worden controles uitgemiddeld naar 1.000 tot 1.200 bedrijven per jaar


Download ppt "Directie Grondgebied Milieuhandhaving in Nijmegen ‘de wereld achter de cijfers’"

Verwante presentaties


Ads door Google