De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 informatiemodel BBO trajecten, schoolwisselingen, leeftijden, woongemeenten en voortijdig schoolverlaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 informatiemodel BBO trajecten, schoolwisselingen, leeftijden, woongemeenten en voortijdig schoolverlaten."— Transcript van de presentatie:

1 1 informatiemodel BBO trajecten, schoolwisselingen, leeftijden, woongemeenten en voortijdig schoolverlaten

2 2 informatiemodel BBO BBO bronnen • aantal naar herkomstschool (schoolwisselingen in primair onderwijs) • aantal naar herkomsttype (trajecten speciaal onderwijs) • aantal naar leeftijd en geslacht (voortgezet en middelbaar onderwijs) • aantal naar woongemeenten en voortijdig schoolverlaten (voortgezet en middelbaar onderwijs) BBO data • verwerking van fusies • samenvoeging van schooljaren • samenvoeging van herkomst- en bestemmingsgegevens • samenvoeging van woongemeente en voortijdig schoolverlaten • inclusief basispopulaties

3 3 informatiemodel BBO BBO Traject SO • samenvoeging van (maar onderling te onderscheiden) instroom (‘aantal aangekomen’) en uitstroom (‘aantal vertrokken’) • onderscheid ‘eigen school’ (aantal, instelling, vorm, systeem) en ‘andere school’ (vorm, leerjaar, systeem, sector) • inclusief oorspronkelijke codering en oorspronkelijke omschrijvingen • verwerking van fusies instellingen en gemeenten, doch exclusief voormalige instelling of gemeente • het aantal leerlingen dat in het voorgaande jaar is doorgestroomd ten behoeve van ‘aantal vertrokken’ is afgeleid. Vanaf 2005/’06 kan ± 5% van de leerlingen (nog) niet worden getraceerd.

4 4 informatiemodel BBO BBO Traject Speciaal Onderwijs “aantal aangekomen” • doorstroom (vorige én actueel peiling ingeschreven op huidige school voor speciaal onderwijs) • instroom (afkomstige van buiten het speciaal onderwijs) • instroom schoolwisseling (afkomstig van speciaal onderwijs elders) “aantal vertrokken” • uitstroom schoolwisseling (vertrokken naar speciaal onderwijs elders) • interne typewisseling • uitstroom (vertrokken uit speciaal onderwijs) • doorstroom (afgeleid op basis van totaal voorgaand jaar)

5 5 informatiemodel BBO BBO Traject SO aantal vertrokken schooljaar actueel ( vanaf 2000/2001) geslacht BBO Traject (uitstroom) voormalige instelling ( brin) buurtcodegemeente bestuur voormalige vorm voormalig systeem actuele sector leerweg soort type fase uitstroom actuele vorm actueel systeem leerweg soort type fase actueel leerjaar eigen ander

6 6 informatiemodel BBO BBO Traject SO aantal aangekomen schooljaar actueel ( vanaf 2000/2001) geslacht BBO Traject (instroom) actuele instelling ( brin) buurtcodegemeente bestuur voormalige vorm voormalig systeem herkomst sector leerweg soort type fase instroom herkomst vorm herkomst systeem leerweg soort type fase herkomst leerjaar eigen ander

7 7 informatiemodel BBO BBO Mutatie PO • betreffende de herkomst (vestigingen en soort) van leerlingen die vorige schooljaar nog niet stonden ingeschreven op de actuele vestiging • samenvoeging van basisonderwijs en speciaal onderwijs (m.n. speciaal basisonderwijs en expertise centra) • inclusief fusies van vestigingen en gemeenten (doch geen vermelding van toenmalige gemeenten en vestigingen) • uit te breiden met (wisselingen tussen) samenwerkingsverband en (in)richting

8 8 informatiemodel BBO BBO Mutatie PO aantal schooljaar actueel ( vanaf 2000/2001) BBO Traject (instroom) actuele vestiging buurtcodegemeente instelling actuele soort fase stroom vestiging herkomst buurtcodegemeente instelling bestuur soort herkomst fase

9 9 informatiemodel BBO BBO Leeftijd BVE bestuur aantal leerlingen schooljaar geslacht instelling leeftijd gemeente fasesoort sector leerwegsysteemtype BBO Leeftijd • op basis van leeftijden kan het opleidingsniveau op enig moment worden vastgesteld • betreffende de leeftijden en het geslacht van deelnemers middelbaar beroepsonderwijs • uitgesplitst naar niveau en systeem (VO & BVE), leerjaar (VO) en sector (BVE) • vanaf 2006/2007 • BVE zonder uitsplitsing naar vestigingen, dus zonder geografische indicatie BBO Leeftijd VO bestuur aantal leerlingen schooljaar geslacht instelling buurtcode leeftijd gemeente fasesoort leerjaar leerwegsysteemtype

10 10 informatiemodel BBO BBO Leeftijd VO • tellingen zijn vanaf 2009/2010 in de brugklassen specifieker; inclusief uitsplitsing naar systeem en leerjaar BBO Leeftijd BVE • inclusief uitsplitsing naar leerweg en sector

11 11 informatiemodel BBO BBO Voortijdig Schoolverlaten • het aantal leerlingen dat sinds de peiling vorig jaar actueel een ‘nieuwe’ voortijdig schoolverlater is geworden • voortijdig schoolverlaters zijn uitgesplitst naar woongemeente • het totaal aantal leerlingen naar woongemeenten vormt de basispopulatie (en percenteerbasis) • vanaf 2006/2007 tellingen naar woongemeenten, tellingen voortijdig schoolverlaten volgen twee jaar nadien • inclusief fusies van vestigingen, vestigingsgemeenten en woongemeenten (doch zonder vermelding van historische vestigingen en gemeenten) BBO Voortijdig Schoolverlaten VO instelling aantal vsv’ers schooljaar geslacht vestiging buurtcode woongemeente gemeente fasesoort leerjaar leerwegsysteemtype aantal leerlingen bestuur aantal vsv’ers schooljaar geslacht instelling woongemeente gemeente fasesoort sector leerwegsysteemtype aantal leerlingen BBO Voortijdig Schoolverlaten BVE

12 12 informatiemodel BBO BBO Voortijdig Schoolverlaten VO • totale basispopulatie uitgesplitst naar woongemeenten, is gelijk aan BBO Leeftijd; tellingen voortijdig schoolverlaten volgen twee jaar nadien BBO Voortijdig Schoolverlaten BVE • totale basispopulatie uitgesplitst naar woongemeenten, is gelijk aan BBO Leeftijd; tellingen voortijdig schoolverlaten volgen twee jaar nadien

13 13 informatiemodel BBO contact  De Loos Monitoring  Rinus de Loos  030-2963248  06-29577536  rinus@deloos.net  www.deloos.net


Download ppt "1 informatiemodel BBO trajecten, schoolwisselingen, leeftijden, woongemeenten en voortijdig schoolverlaten."

Verwante presentaties


Ads door Google