De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

informatiemodel BBO trajecten, schoolwisselingen, leeftijden,

Verwante presentaties


Presentatie over: "informatiemodel BBO trajecten, schoolwisselingen, leeftijden,"— Transcript van de presentatie:

1 informatiemodel BBO trajecten, schoolwisselingen, leeftijden,
woongemeenten en voortijdig schoolverlaten

2 BBO bronnen aantal naar herkomstschool (schoolwisselingen in primair onderwijs) aantal naar herkomsttype (trajecten speciaal onderwijs) aantal naar leeftijd en geslacht (voortgezet en middelbaar onderwijs) aantal naar woongemeenten en voortijdig schoolverlaten (voortgezet en middelbaar onderwijs) BBO data verwerking van fusies samenvoeging van schooljaren samenvoeging van herkomst- en bestemmingsgegevens samenvoeging van woongemeente en voortijdig schoolverlaten inclusief basispopulaties

3 BBO Traject SO samenvoeging van (maar onderling te onderscheiden) instroom (‘aantal aangekomen’) en uitstroom (‘aantal vertrokken’) onderscheid ‘eigen school’ (aantal, instelling, vorm, systeem) en ‘andere school’ (vorm, leerjaar, systeem, sector) inclusief oorspronkelijke codering en oorspronkelijke omschrijvingen verwerking van fusies instellingen en gemeenten, doch exclusief voormalige instelling of gemeente het aantal leerlingen dat in het voorgaande jaar is doorgestroomd ten behoeve van ‘aantal vertrokken’ is afgeleid. Vanaf 2005/’06 kan ± 5% van de leerlingen (nog) niet worden getraceerd.

4 BBO Traject Speciaal Onderwijs
“aantal aangekomen” doorstroom (vorige én actueel peiling ingeschreven op huidige school voor speciaal onderwijs) instroom (afkomstige van buiten het speciaal onderwijs) instroom schoolwisseling (afkomstig van speciaal onderwijs elders) “aantal vertrokken” uitstroom schoolwisseling (vertrokken naar speciaal onderwijs elders) interne typewisseling uitstroom (vertrokken uit speciaal onderwijs) doorstroom (afgeleid op basis van totaal voorgaand jaar)

5 BBO Traject SO eigen ander BBO Traject (uitstroom) aantal vertrokken
schooljaar actueel (vanaf 2000/2001) uitstroom eigen ander voormalige instelling (brin) bestuur buurtcode gemeente voormalige vorm soort fase voormalig systeem leerweg type actuele vorm soort fase actueel leerjaar actueel systeem leerweg type actuele sector geslacht

6 BBO Traject SO eigen ander BBO Traject (instroom) aantal aangekomen
schooljaar actueel (vanaf 2000/2001) instroom eigen ander actuele instelling (brin) bestuur buurtcode gemeente voormalige vorm soort fase voormalig systeem leerweg type herkomst vorm soort fase herkomst leerjaar herkomst systeem leerweg type herkomst sector geslacht

7 BBO Mutatie PO betreffende de herkomst (vestigingen en soort) van leerlingen die vorige schooljaar nog niet stonden ingeschreven op de actuele vestiging samenvoeging van basisonderwijs en speciaal onderwijs (m.n. speciaal basisonderwijs en expertise centra) inclusief fusies van vestigingen en gemeenten (doch geen vermelding van toenmalige gemeenten en vestigingen) uit te breiden met (wisselingen tussen) samenwerkingsverband en (in)richting

8 BBO Mutatie PO BBO Traject (instroom) aantal
schooljaar actueel (vanaf 2000/2001) stroom actuele vestiging instelling bestuur buurtcode gemeente actuele soort fase vestiging herkomst instelling bestuur buurtcode gemeente soort herkomst fase

9 BBO Leeftijd op basis van leeftijden kan het opleidingsniveau op enig moment worden vastgesteld betreffende de leeftijden en het geslacht van deelnemers middelbaar beroepsonderwijs uitgesplitst naar niveau en systeem (VO & BVE) , leerjaar (VO) en sector (BVE) vanaf 2006/2007 BVE zonder uitsplitsing naar vestigingen, dus zonder geografische indicatie BBO Leeftijd VO bestuur aantal leerlingen schooljaar geslacht instelling buurtcode leeftijd gemeente fase soort leerjaar leerweg systeem type BBO Leeftijd BVE bestuur aantal leerlingen schooljaar geslacht instelling leeftijd gemeente fase soort sector leerweg systeem type

10 BBO Leeftijd VO BBO Leeftijd BVE
tellingen zijn vanaf 2009/2010 in de brugklassen specifieker; inclusief uitsplitsing naar systeem en leerjaar BBO Leeftijd BVE inclusief uitsplitsing naar leerweg en sector

11 BBO Voortijdig Schoolverlaten
het aantal leerlingen dat sinds de peiling vorig jaar actueel een ‘nieuwe’ voortijdig schoolverlater is geworden voortijdig schoolverlaters zijn uitgesplitst naar woongemeente het totaal aantal leerlingen naar woongemeenten vormt de basispopulatie (en percenteerbasis) vanaf 2006/2007 tellingen naar woongemeenten, tellingen voortijdig schoolverlaten volgen twee jaar nadien inclusief fusies van vestigingen, vestigingsgemeenten en woongemeenten (doch zonder vermelding van historische vestigingen en gemeenten) BBO Voortijdig Schoolverlaten VO BBO Voortijdig Schoolverlaten BVE instelling aantal vsv’ers schooljaar geslacht vestiging buurtcode woongemeente gemeente fase soort leerjaar leerweg systeem type aantal leerlingen bestuur aantal leerlingen aantal vsv’ers schooljaar instelling bestuur gemeente woongemeente geslacht soort fase sector systeem leerweg type

12 BBO Voortijdig Schoolverlaten VO
totale basispopulatie uitgesplitst naar woongemeenten, is gelijk aan BBO Leeftijd; tellingen voortijdig schoolverlaten volgen twee jaar nadien BBO Voortijdig Schoolverlaten BVE totale basispopulatie uitgesplitst naar woongemeenten, is gelijk aan BBO Leeftijd; tellingen voortijdig schoolverlaten volgen twee jaar nadien

13 contact De Loos Monitoring Rinus de Loos


Download ppt "informatiemodel BBO trajecten, schoolwisselingen, leeftijden,"

Verwante presentaties


Ads door Google