De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 1 Onderwijs in cijfers (een grafische presentatie) Piet Vingerling, Ad Verkleij ( Vrije Universiteit, Onderwijscentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 1 Onderwijs in cijfers (een grafische presentatie) Piet Vingerling, Ad Verkleij ( Vrije Universiteit, Onderwijscentrum."— Transcript van de presentatie:

1 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 1 Onderwijs in cijfers (een grafische presentatie) Piet Vingerling, Ad Verkleij ( Vrije Universiteit, Onderwijscentrum ) i.s.m. Richard de Waard ( Vrije Universiteit, Onderwijsstatistiek )

2 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 2 Doel Onderbouwing gesprek tussen CvB en faculteit in Bestuurlijk Overleg (BO) over onderwijsresultaten aan de hand van een beperkt aantal indicatoren –Instroom en studieresultaten Ba –Instroom in Ma (alles op peildatum 1-10-jaar) NB: In de presentaties van de faculteiten worden alle opleidingen samengevoegd

3 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 3 Omgangsvormen •“Ja maar”- argumenten zijn toegestaan •Gezamenlijk beoordelen of deze het beeld significant beïnvloeden •Gesprek gaat over: – Zijn we tevreden met de resultaten? ja/nee – Zijn de resultaten te beïnvloeden? ja/nee – Bij nee, resp. ja: Wat gaan we (nog meer) doen? •Gesprek gaat niet over de juistheid van de cijfers (we zoeken ook niet naar volledigheid)

4 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 4 Bespreekpunt in BO (1) Zijn we tevreden over de ontwikkeling van de bachelorinstroom: –absolute aantallen en achtergrond –marktaandeel?

5 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 5

6 6 Beperkingen •Geteld”: EOI eerstejaars opleiding instelling* (voltijds, deeltijds en duaal) •Niet meegeteld: –overstap van doctoraal –2 e inschrijvingen •Niet iedere faculteit past in plaatjes (vb Wijsbegeerte) * Wijkt af van EI eerstejaars instelling (input voor bekostiging)

7 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 7

8 8 Beperkingen Vast te stellen op niveau: •Universiteiteenvoudig •HOOP-gebiedeenvoudig •Faculteitvoor enkele faculteiten •Opleidingvoor enkele opleidingen We hadden voor de faculteiten gekozen voor aandeel per HOOP-gebied. Dit is niet bevallen. De instroom van HBO-bachelors in schakelklassen is bij veel instellingen in de bachelorfase en bij de VU in de masterfase. Daarom zijn Ba en Ma bij elkaar geteld.

9 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 9 Bespreekpunt in BO (2) Zijn we tevreden over de studieresultaten en het rendement van de bachelorstudenten? •Studieresultaten na 1 jaar (VWO-instroom) •Rendement na 4 jaar (VWO en overige)

10 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 10

11 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 11 Beperkingen De resultaten na 1 jaar worden geteld voor een standaardcohort: •Vooropleiding VWO •Geen overstap van doctoraal •Geen deeltijd of duaal •Na-inschrijvingen niet meegeteld Vertrokken na 1 jaar is op niveau faculteit (niet op niveau opleiding) Studieresultaten zijn behaalde ects per student incl. vrijstellingen

12 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 12

13 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 13 Beperkingen De cohorten zijn dezelfde als bij vorige grafiek Geteld is: •Diploma na 3 jr (in jaar 1,2 of 3 behaald) •Diploma na 4 jr (in jaar 4 behaald) •Weg na 1 jr (geen diploma en geen herinschrijving bij faculteit na 1 jr) •Later weg (idem na 4 jr – zonder weg na 1 jr) •Nog bezig (inschrijving na 4 jr – niet in Ma)

14 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 14 Bespreekpunt in BO (3) Overgang bachelor-master: •Is er reden voor ongerustheid over het keuzegedrag van VU studenten na de bachelor? •Zijn we tevreden over de instroom in de master: – omvang – herkomst •Zijn we tevreden over de balans uitstroom na Ba en instroom van elders in Ma?

15 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 15

16 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 16 Beperkingen Telling van inschrijvingen in masterfase na behalen bachelordiploma in het voorgaande jaar •In masteropleiding eigen faculteit - een deel van studenten behaalt Ba+Ma in 1 jr •In masteropleiding elders aan de VU •Naar elders ( = niet in masteropleiding VU) Dit kan zijn: - nog in een bachelor aan de VU - (nog) geen vervolgopleiding - masteropleiding aan andere instelling

17 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 17

18 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 18 Beperkingen •In de masterfase - met bachelor faculteit - met bachelor elders van de VU - met HBO-bachelor - uit het buitenland - overige •In de premasterfase - met HBO-bachelor - met WO-bachelor of doctoraal - overige

19 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 19 VERDERE UITBREIDING •Instroom in premaster •Studieresultaten premaster na 1 jaar •Rendement premaster + master na.. jaar •Rendement master na.. Jaar Wel problemen door zachte knip; geen duidelijk startmoment; soms ba- en ma-diploma in een cursus Dan wordt totale studieduur interessant

20 tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 20 EXTRA MOGELIJKHEDEN Differentiatie van Studieresultaten en rendement naar: •geslacht •etniciteit NB Alle data/presentaties ook per opleiding leverbaar


Download ppt "Tbv DAIR-seminar op 7 en 8 november 2007 1 Onderwijs in cijfers (een grafische presentatie) Piet Vingerling, Ad Verkleij ( Vrije Universiteit, Onderwijscentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google