De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Engelstalig onderwijs op de VU: taaleisen voor studenten en docenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Engelstalig onderwijs op de VU: taaleisen voor studenten en docenten"— Transcript van de presentatie:

1 Engelstalig onderwijs op de VU: taaleisen voor studenten en docenten
Studiedag LINGUAPOLIS 17 maart 2011 Marloes van Beersum Taalcentrum-VU/VU Amsterdam

2 Huh? I won’t lead you around the garden. I have picked an equation
from the sky.

3 Programma De Vrije Universiteit Amsterdam Taalbeleid op de VU
Taalbeleid Engels – docenten Taalbeleid Engels – studenten Vragen

4 De VU in cijfers 12 faculteiten 24 517 studenten
7765 masterinschrijvingen 1170 internationale studenten 48 bacheloropleidingen 2 Engelstalig 89 masteropleidingen 50 Engelstalig 2764 wetenschappelijke stafleden ± 600 verzorgen Engelstalig onderwijs

5 Het taalbeleid van de VU
Het taalbeleid van de Vrije Universiteit is een pakket aan maatregelen dat erop gericht is dat studenten, docenten en overige medewerkers van de universiteit kunnen deelnemen aan onderwijs en onderzoek zonder belemmeringen op het gebied van hun taalbeheersing. Nederlands docenten Nederlands studenten Engels docenten Engels studenten

6 Het taalbeleid van de VU
VU-taalbeleid Nederlands Eerstejaars-studenten Taaltoets Nederlands Bijspijkercursus Nederlands Niet-Nederlandsta-lige docenten Toets/cursus Engels Studenten Taaleis en toets (TOEFL-ITP) Cursussen Docenten Engelstalig onderwijs Assessment Cursus VU-taalbeleid Nederlands Eerstejaars-studenten Taaltoets Nederlands Bijspijkercursus Nederlands Niet-Nederlandsta-lige docenten Toets/cursus Engels Studenten Taaleis en toets (TOEFL-ITP) Cursussen Docenten Engelstalig onderwijs Assessment Cursus

7 Taalbeleid Nederlands
Taaltoets Nederlands Verplicht voor alle eerstejaarsstudenten 200 vragen Toetst op kennis eind middelbare school Bijspijkercursus Nederlands Verplicht voor studenten die laag scoren Aanwezigheidsplicht, geen haalplicht 7

8

9 Docenten: aanpak NORMEN STELLEN TOETSEN REMEDIËREN
Docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen, beheersen het Engels op niveau C1 van het CEFR. TOETSEN Oxford Quick Placementtest + mondeling. REMEDIËREN Docenten met een score lager dan C1 volgen een cursus.

10 Docenten Onderzoek Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen (2009): Inventarisatie maatregelen die de kwaliteit van het Engels moeten garanderen. De kwaliteit van de Engelse taalvaardigheid van docenten in het hoger onderwijs is voldoende.

11 Docenten Nationale Studenten Enquête 2009
Hoe waarderen studenten de kwaliteit van de Engelse taalvaardigheid van hun docenten? Gemiddelde waardering: 6,9 Universiteit 7,0 / HBO 6,7 Bachelor 6,8 / Master 7,2 Economie 6,7 en Techniek 6,8 / Taal & Cultuur 7,6

12 Studenten: aanpak NORMEN STELLEN TOETSEN REMEDIËREN
Studenten die een Engelstalige master gaan volgen, beheersen het Engels op TOEFL 92-93/IELTS 6.5. TOETSEN TOEFL, IELTS, Cambridge en de ITP-TOEFL die de VU aanbiedt. REMEDIËREN Cursusaanbod en zelfstudie.

13 Studenten: pilot 2007 Pilot onder 62 eerstejaars masterstudenten in Hoe is de kwaliteit van het Engels van studenten die instromen in een Engelstalige master? Van alle kandidaten scoort 26% zeer onvoldoende op het onderdeel leesvaardigheid. Van de gesloten onderdelen zijn vooral de scores op het onderdeel grammatica slecht. De corrector concludeert dat 2/3 van de kandidaten zich niet goed kan uitdrukken in het Engels (‘deze mensen kunnen eigenlijk niet zomaar door’). Beperkt vocabulaire (wollige teksten), veel grammaticale missers, interpunctie- en spelfouten.

14 Studenten: pilot 2010 Scorecategorie Percentage 537 – 579 15%
537 – % 580 – % 600 – % Voorbereiding 72% van de studenten bereidt zich niet of nauwelijks voor op de Engelstalige masteropleiding 74% acht dat ook niet nodig omdat ze ervan uitgaan dat ze het Engels voldoende beheersen.

15 Studenten: de praktijk
Uitgangspunt 1: Ingangseis voor de master  Meeste masters duren slechts één jaar: te kort voor het bijspijkeren van achterstanden.  Levert studievertraging op voor studenten die niet aan de eisen voldoen.

16 Studenten: de praktijk
Uitgangspunt 2: Gelijke behandeling voor alle studenten  Nederlandse en buitenlandse studenten moeten aan dezelfde taaleisen voldoen.  Aan studenten met doorstroomrechten mogen geen aanvullende eisen worden opgelegd.

17 Studenten: de praktijk
Uitgangspunt 3: Studenten betalen zelf voor toets en cursus  De taaleis is een ingangseis: studenten zijn zelf verantwoordelijk.  Van studenten wordt verwacht dat ze aan het begin van hun master iets kunnen waarin ze in hun bachelor niet zijn onderwezen. De eisen liggen hoger dan vwo-Engels.

18 Gebeurt er dan helemaal niets?
 Faculteit der Exacte Wetenschappen: Engelstalige vakken in de bachelorfase?  Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen: toets Engels in tweede bachelorjaar?  Betere voorlichting aan studenten: helderheid over verwachtingen.  Nieuw instellingsplan: structurele aandacht voor Engels in de bachelorfase.

19 Ingangseisen elders Applicants who have completed three years of study at a Dutch university are considered to be proficient in English and do not need to provide an English language test score. Ben je een Nederlandstalige student met een vooropleiding van minimaal drie jaar aan een Nederlandse universiteit? In dat geval nemen we aan dat je de Engelse taal voldoende beheerst.  Het niveau van het Engels van de meeste wo-bachelorstudenten is prima. All applicants need a sufficient level of English. Students with a Dutch VWO diploma are exempted from the English test requirement.  19

20 Ervaringen eerstejaars
Onderzoek SLO (2007) onder eerstejaarsstudenten: 93% geeft aan dat in de opleiding een beroep wordt gedaan op Engelse taalvaardigheid. 25% geeft aan ontevreden te zijn over de inhoudelijke aansluiting van het vak Engels met de universiteit. Vooral problemen met leesvaardigheid

21 Verzuchtingen En wat we zeker niet moeten doen, is deze studenten, die zwak zijn in stijl en spelling, opschepen met Engelstalige studieprogramma’s […] Met een generatie studenten die heel matig schrijft en spelt moeten we niet gaan experimenteren. We kunnen ze beter alsnog geletterd afleveren in [hun] moerstaal. ‘Soms schrijf ik ideeën die ik heb in mijn papers maar niet meer op’, zo bekende een student mij laatst. ‘In het Engels heb ik er de woorden en de subtiliteit niet voor.’ 21

22 Contact


Download ppt "Engelstalig onderwijs op de VU: taaleisen voor studenten en docenten"

Verwante presentaties


Ads door Google