De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Onderzoeksbeoordelingen versus Ranking door Derden Hoe verder na Van Bemmel ? Jules van Rooij Academische Zaken RUG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Onderzoeksbeoordelingen versus Ranking door Derden Hoe verder na Van Bemmel ? Jules van Rooij Academische Zaken RUG."— Transcript van de presentatie:

1 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Onderzoeksbeoordelingen versus Ranking door Derden Hoe verder na Van Bemmel ? Jules van Rooij Academische Zaken RUG DAIR seminar 7 november 2003

2 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Overzicht: •Aanleiding •Gebruik oude VSNU oz-visitatierapporten •Gevolgen rapport Van Bemmel •Vergelijking rankings door derden •Conclusies

3 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •OCW ranglijst Onderzoek Juli ‘02: RUG op 10 Feb. ‘03: RUG op 4

4 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Verklaring vertekening OCW 1) Geen weging voor omvang (oz-fte’s) disciplines per HOOP gebied

5 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Verklaring vertekening OCW 2) AIO-rendement geen goede indicator

6 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •Begroting OCW 2004: –21 M€ naar NWO: meetinstrumenten kwantiteit en kwaliteit van OZ –herverdeling oz-deel universitaire middelen a.h.v. advies NWO –“nieuwe stelsel van visitaties niet geschikt"

7 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •Brief van der Hoeven 19 sep.’03: –bevordering kwaliteit en concurrentie –grotere concentratie naar oz-terrein en locatie –dynamisering eerste geldstroom –zo effectief mogelijke prestatiebekostiging –rol Innovatieplatform

8 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •Interview Nijs Volkskrant 18 okt.’03: –niet langer betalen naar aantal studenten, maar naar kwaliteit –sturen op profiel –participatie allochtonen, doorstroom HBO, meer vrouwen

9 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •CPB rapport ‘Prikkel de prof’: –sterkere prestatieprikkels nodig •oz- en ow- prestaties •aantallen studenten en promovendi –verspreiding kennis niet meetbaar –timing geen toeval ?

10 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Gebruik oude VSNU oz- beoordelingen •Beleid CvB: –Score op 1-5 schaal: •2 --> opheffen •3 --> plan van aanpak •4x4 --> NAO-accreditatie Research Masters •--> Toekenning UE-bursalen •4x5--> Toekenning AIO of postdoc –Kortingmodel Dieptestrategie: •score kwaliteit •standaardscore kwaliteit

11 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Gebruik oude VSNU oz- beoordelingen •Jaarverslag RUG 2002: –Van de 18 disciplines: •RUG nr. 1 in 5 disciplines (28%) •RUG bij top-3 in 13 disciplines (72%) •6,3% van 143 RUG programma’s in top-5% •3,5%,,,,,, bij laatste 5%

12 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Gebruik oude VSNU oz- beoordelingen •Jaarverslag RUG 2002: Standaardscore RUG onderzoek 11 disciplines bovengemiddeld: Sociol. +1,30Theol. +1,13Filos. +1,06 Milieuk. +0,79Ster.k. + 0,46Letteren +0,46 Biologie + 0,45Geogr. + 0,32Recht +0,17 Economie +0,16Psychol. +0,14 7 disciplines (onder-)gemiddeld: Chemie -0,03 Geneesk. -0,18Nat.k. -0,20 Farmacie -0,23Wisk.&Inf. -0,43PedOK -0,84 Bedr.k. -1,09

13 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Gevolgen rapport Van Bemmel •Landelijke vergelijkbaarheid ? •Tekort geschikte peers •NWO opnieuw wiel uit laten vinden •Ongenuanceerde ranking door derden •Vertekend beeld in media

14 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Vertekend beeld in media Kenniseconomie Monitor NL universiteiten in top-20 Europese universiteiten:

15 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Vergelijking rankings door derden

16 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Vergelijking rankings door derden Impact W&N onderzoekinstituten RUG (CWTS 2003):

17 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Conclusies •Simpele ranglijsten instellingen misleidend •VSNU-visitaties oude stijl: –Meest genuanceerd / minst omstreden, mits vergelijkingen beperkt tot disciplines / opleidingen •Nieuwe SEP: voor OCW “niet geschikt” •Alternatief: instellingsprofielen via VSNU


Download ppt "Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Onderzoeksbeoordelingen versus Ranking door Derden Hoe verder na Van Bemmel ? Jules van Rooij Academische Zaken RUG."

Verwante presentaties


Ads door Google