De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportages zijn Managementinformatie Herman Pranger Projectleider VSV ROC West-Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportages zijn Managementinformatie Herman Pranger Projectleider VSV ROC West-Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportages zijn Managementinformatie Herman Pranger Projectleider VSV ROC West-Brabant

2 ORGANISATIE ROC WEST-BRABANT DECENTRAAL 13 VO VESTIGINGEN 8 MBO-COLLEGES TOTAAL 29.000 DEELNEMERS EIGEN ZORGSTRUCTUUR EIGEN DEELNEMER- ADMINISTRATIE

3 HOE KUN JE DE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS ONDERVERDELEN? ZORGLEERLINGEN PLUSLEERLINGEN ADMINISTRATIEVE SCHOOLVERLATERS ADMINISTRATIEF ZORG PLUS

4 GEBRUIK MAANDRAPPORTAGES VSV Worden intern aangevuld met gegevens uit eigen systeem: naam college / reden uitschrijving Verzonden aan directeuren met verzoek om controle en rapportage m.b.t.: –Acties om uitval te voorkomen –Is de leerling doorverwezen naar SS&B of opvang –Was voorafgaand aan uitval sprake van absentie –Zo ja is dit gemeld bij het verzuimloket

5 FUNCTIE CONTROLE MAANDRAPPORTAGES ANALYSE GEGEVENS CONTROLE & AANBEVELINGEN AAN MANAGEMENT TERUGKOPPELING & BEWUSTWORDING BIJ BETROKKENEN CULTUURVERANDERING BETERE STURING OP PROCESSEN

6 AANBEVELINGEN AAN ONDERWIJS DUIDELIJKE ZORGSTRUCTUUR PRO-ACTIEF VERWIJSBELEID ACTIEF DIPLOMA- OF DOUBLEERBELEID NIET AFWIJZEN OF VERWIJDEREN

7 IS VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN OOK EEN ADMINISTRATIEF PROBLEEM ? ja

8 AANBEVELINGEN ADMINISTRATIEF DIPLOMAREGISTRATIE VOOR 1 OKT ONBEKOSTIGDE INSCHRIJVINGEN VO-BVE-REGELING UITSCHRIJVEN OF VERWIJDEREN ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN RONDOM 1 OKT

9 TE BEHALEN WINST DOOR BEWUST HANDELEN 10% VERMINDERING VAN DE VOORTIJDIGE SCHOOLUITVAL


Download ppt "Rapportages zijn Managementinformatie Herman Pranger Projectleider VSV ROC West-Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google