De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 toepassingen informatiemodel BRON BRON informatiekubussen oriëntatie op toepassingen regio Haaglanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 toepassingen informatiemodel BRON BRON informatiekubussen oriëntatie op toepassingen regio Haaglanden."— Transcript van de presentatie:

1 1 toepassingen informatiemodel BRON BRON informatiekubussen oriëntatie op toepassingen regio Haaglanden

2 2 toepassingen informatiemodel BRON bronnen C-levering (DUO IB groep) onderwijscode HA, leerjaar, inschrijving HA, vestiging HA,, examenresultaten HA woonadres, geslacht, leeftijd, vsv-status. cursistenbestand (van ROC’s) vestiging, leerweg, cluster. leerplicht/RMC-administratie (overgang vo-mbo, adviezen, risico-indicatie, zorgkenmerken, adviezen) hulpbronnen Datamart Onderwijs niveau, fase, sector, schooltype BRI-web bestuur, vestigingslocatie, plaats GWB-tabel wijkbuurtcode, stadsdeel, gemeente extra indicatoren traject, rendement, wisselingen, loopbaan afleidingen diplomering, overgang, verhuizing verfijningen nieuwe vsv’ers, schoolverlaters met kwalificatie, herintreders

3 3 toepassingen informatiemodel BRON C-levering beschikbaarstelling in het kader van RMC (bestrijden vsv & verbeteren overgang vo-mbo) betreffende BRON-gegevens (persoonsregistratie: basisregistratie onderwijsnummer) over 12- tot 23-jarigen woonachtig in de regio (incl. historische inschrijvingen/examens) C-route t.b.v. synchroniseren leerplicht-/RMC-adminstratie (op aanvraag) voorbeeld van de C-levering (vereenvoudigd voorbeeld van één leerling/deelnemer)

4 4 toepassingen informatiemodel BRON verwerking C-levering van “inschrijvingen” naar “onderwijsdeelname op peildata” van “examenresultaten” naar “kwalificatie” (voorbeeld van één leerling/deelnemer)

5 5 toepassingen informatiemodel BRON diverse informatiekusussen beschikbaar kubus instroom onderwijsvraag en –aanbod, patronen en prognoses, kenmerken cursisten en opleidingen; externe afstemming, inzet/verdeling van middelen; promotie en betrokkenheid, netwerken. kubus uitstroom (inmiddels kubus buiten onderwijs) oude en nieuwe schoolverlaters, gekwalificeerd of voortijdig, vooropleiding en voorgeschiedenis; duiding en plaatsvinding van problematiek en successen; prioriteiten en projecten, bijdragen aan inhoudelijke analyse. kubus rendement rendement en effecten, signaleren van knelpunten; (tussen-)evaluaties, feedback en feedforward, productontwikkeling/onderwijsverbetering; urgentie, onderbouwing en draagvlak, communicatie en verantwoording. kubus proces (inmiddels kubus inschrijvingen) bewaking hoofdlijnen van processen, (re-)activeren van participanten/procedures; terugkoppeling, sturing en planning; belangenbehartiging en convenanten.

6 6 toepassingen informatiemodel BRON additionele informatiekusussen kubus examen examenresultaten; invoegen op basis van (anoniem) persoonsnummer, opleiding en examendatum. kubus diplomering (hoogste) diploma/certificaat en kwalificatieniveau op 1ste dag schooljaar (1 augustus); koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en schooljaar.

7 7 toepassingen informatiemodel BRON additionele informatiekusussen (2) kubus vooropleiding opleiding en examenresultaat vorige opleiding; koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en actuele opleiding. kubus startpositie opleiding en kwalificatiestatus op 15 de verjaardag; koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer. kubus overgang opleiding, vestiging en datum 1 ste inschrijving mbo; koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer. kubus validatie (& kubus terugmelding) opleiding, vestiging, kwalificatiestatus (geleverd & afgeleid), kwalificatieniveau (afgeleid) op teldatum (1 oktober) en peildatum (15 januari) koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en statusdatum.

8 8 toepassingen informatiemodel BRON additionele informatiekusussen (3) kubus validatie ten behoeve van interne en externe validatie BRON-informatiekubussen opleiding, vestiging, kwalificatiestatus (geleverd & afgeleid), kwalificatieniveau (afgeleid) op teldatum (1 oktober) en peildatum (15 januari) koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en statusdatum. kubus terugmelding kwalificatiestatus (geleverd) koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en statusdatum.

9 9 toepassingen informatiemodel BRON overige informatiekusussen kubus persoon geslacht, geboortedatum, herkomst (indien GBA beschikbaar) bij koppeling met andere kubussen wordt leeftijd (per 1 januari) en leeftijdscategorie (per 1 oktober) uitgerekend. kubus migratie jaarlijkse peiling postcode woonadres per schooljaar (rondom peildatum 15 januari); buurt, wijk, stadsdeel, gemeente verhuisd (vergelijking met vorige peiling postcode woonadres).

10 10 toepassingen informatiemodel BRON kenmerken kubussen op basis van jaarlijkse C-levering rondom 1 oktober én rondom 15 januari leerlingen en cursisten woonachtig in RMC-regio kubus instroom kijkt achteruit (vorige peiling) kubus buiten onderwijs kijkt naar de laatste opleiding kubus rendement kijkt vooruit (volgende peiling) kubus validatie peilt op (exacte) teldatum en peildatum kubus inschrijvingen peilt maandelijks

11 11 toepassingen informatiemodel BRON technische aspecten bsn omgenummerd, verwerking is anoniem, kubus kent geen nummer leveringen en sleutel gescheiden en beveiligd opgeslagen de opbouw van de kubussen kost tijd, daarna zijn de analyses snel kubussen kunnen onderling aan elkaar worden geplakt ‘load’ en ‘reporting’ in SPSS uitreksels leverbaar in Excel-draaitabellen direct toe te passen in andere regio’s

12 12 toepassingen informatiemodel BRON aandachtspunten kubussen leveren cijfers; gebruikers moeten de uitkomsten duiden kubussen maken geen conclusies! hierna enkele voorbeelden uit RMC Haaglanden:

13 13 toepassingen informatiemodel BRON voorbeeld van een uitkomst alle leerlingen woonachtig in RMC Haaglanden doorgestroomd: BB>BO-1 ; BK>BO-2 ; GL>BO-3 of TL>BO-4 afgestroomd: bv. alle HAVO-leerlingen

14 14 toepassingen informatiemodel BRON voorbeeld van een uitkomst trajecten uitgesplitst: trajecten naar BO-1 t/m BO-4.

15 15 toepassingen informatiemodel BRON voorbeeld van een uitkomst inzoomen op sector techniek welke ROC’s kiezen de cursisten uit Haaglanden?

16 16 toepassingen informatiemodel BRON voorbeeld van een uitkomst vooruitzien: welke leerlingen zitten nu in de examenklassen VMBO?

17 17 toepassingen informatiemodel BRON voorbeeld van een uitkomst vooruitzien: welke leerlingen zitten nu in de examenklassen VMBO? maar wat weten we nog meer?

18 18 toepassingen informatiemodel BRON voorbeeld van een uitkomst voortijdig schoolverlaten: peiling januari 2010 woonachtig in Haaglanden en niet ingeschreven in vo, mbo en pro.

19 19 toepassingen informatiemodel BRON contact  De Loos Monitoring  Rinus de Loos  030-2963248  06-29577536  rinus@deloos.net  www.deloos.net


Download ppt "1 toepassingen informatiemodel BRON BRON informatiekubussen oriëntatie op toepassingen regio Haaglanden."

Verwante presentaties


Ads door Google