De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRON informatiekubussen

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRON informatiekubussen"— Transcript van de presentatie:

1 BRON informatiekubussen
oriëntatie op toepassingen regio Haaglanden

2 C-levering (DUO IB groep)
bronnen C-levering (DUO IB groep) onderwijscode HA, leerjaar, inschrijving HA, vestiging HA,, examenresultaten HA woonadres, geslacht, leeftijd, vsv-status. cursistenbestand (van ROC’s) vestiging, leerweg, cluster. leerplicht/RMC-administratie (overgang vo-mbo, adviezen, risico-indicatie, zorgkenmerken, adviezen) hulpbronnen Datamart Onderwijs niveau, fase, sector, schooltype BRI-web bestuur, vestigingslocatie, plaats GWB-tabel wijkbuurtcode, stadsdeel, gemeente extra indicatoren traject, rendement, wisselingen, loopbaan afleidingen diplomering, overgang, verhuizing verfijningen nieuwe vsv’ers, schoolverlaters met kwalificatie, herintreders

3 voorbeeld van de C-levering
beschikbaarstelling in het kader van RMC (bestrijden vsv & verbeteren overgang vo-mbo) betreffende BRON-gegevens (persoonsregistratie: basisregistratie onderwijsnummer) over 12- tot 23-jarigen woonachtig in de regio (incl. historische inschrijvingen/examens) C-route t.b.v. synchroniseren leerplicht-/RMC-adminstratie (op aanvraag) voorbeeld van de C-levering (vereenvoudigd voorbeeld van één leerling/deelnemer)

4 verwerking C-levering
van “inschrijvingen” naar “onderwijsdeelname op peildata” van “examenresultaten” naar “kwalificatie” (voorbeeld van één leerling/deelnemer)

5 diverse informatiekusussen beschikbaar
kubus instroom onderwijsvraag en –aanbod, patronen en prognoses, kenmerken cursisten en opleidingen; externe afstemming, inzet/verdeling van middelen; promotie en betrokkenheid, netwerken. kubus uitstroom (inmiddels kubus buiten onderwijs) oude en nieuwe schoolverlaters, gekwalificeerd of voortijdig, vooropleiding en voorgeschiedenis; duiding en plaatsvinding van problematiek en successen; prioriteiten en projecten, bijdragen aan inhoudelijke analyse. kubus rendement rendement en effecten, signaleren van knelpunten; (tussen-)evaluaties, feedback en feedforward, productontwikkeling/onderwijsverbetering; urgentie, onderbouwing en draagvlak, communicatie en verantwoording. kubus proces (inmiddels kubus inschrijvingen) bewaking hoofdlijnen van processen, (re-)activeren van participanten/procedures; terugkoppeling, sturing en planning; belangenbehartiging en convenanten.

6 additionele informatiekusussen
kubus examen examenresultaten; invoegen op basis van (anoniem) persoonsnummer, opleiding en examendatum. kubus diplomering (hoogste) diploma/certificaat en kwalificatieniveau op 1ste dag schooljaar (1 augustus); koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en schooljaar.

7 additionele informatiekusussen (2)
kubus vooropleiding opleiding en examenresultaat vorige opleiding; koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en actuele opleiding. kubus startpositie opleiding en kwalificatiestatus op 15de verjaardag; koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer. kubus overgang opleiding, vestiging en datum 1ste inschrijving mbo; kubus validatie (& kubus terugmelding) opleiding, vestiging, kwalificatiestatus (geleverd & afgeleid), kwalificatieniveau (afgeleid) op teldatum (1 oktober) en peildatum (15 januari) koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en statusdatum.

8 additionele informatiekusussen (3)
kubus validatie ten behoeve van interne en externe validatie BRON-informatiekubussen opleiding, vestiging, kwalificatiestatus (geleverd & afgeleid), kwalificatieniveau (afgeleid) op teldatum (1 oktober) en peildatum (15 januari) koppeling op basis van (anoniem) persoonsnummer en statusdatum. kubus terugmelding kwalificatiestatus (geleverd)

9 overige informatiekusussen
kubus persoon geslacht, geboortedatum, herkomst (indien GBA beschikbaar) bij koppeling met andere kubussen wordt leeftijd (per 1 januari) en leeftijdscategorie (per 1 oktober) uitgerekend. kubus migratie jaarlijkse peiling postcode woonadres per schooljaar (rondom peildatum 15 januari); buurt, wijk, stadsdeel, gemeente verhuisd (vergelijking met vorige peiling postcode woonadres).

10 kenmerken kubussen op basis van jaarlijkse C-levering rondom 1 oktober én rondom 15 januari leerlingen en cursisten woonachtig in RMC-regio kubus instroom kijkt achteruit (vorige peiling) kubus buiten onderwijs kijkt naar de laatste opleiding kubus rendement kijkt vooruit (volgende peiling) kubus validatie peilt op (exacte) teldatum en peildatum kubus inschrijvingen peilt maandelijks

11 technische aspecten bsn omgenummerd, verwerking is anoniem, kubus kent geen nummer leveringen en sleutel gescheiden en beveiligd opgeslagen de opbouw van de kubussen kost tijd, daarna zijn de analyses snel kubussen kunnen onderling aan elkaar worden geplakt ‘load’ en ‘reporting’ in SPSS uitreksels leverbaar in Excel-draaitabellen direct toe te passen in andere regio’s

12 aandachtspunten kubussen leveren cijfers; gebruikers moeten de uitkomsten duiden kubussen maken geen conclusies! hierna enkele voorbeelden uit RMC Haaglanden:

13 voorbeeld van een uitkomst
alle leerlingen woonachtig in RMC Haaglanden doorgestroomd: BB>BO-1 ; BK>BO-2 ; GL>BO-3 of TL>BO-4 afgestroomd: bv. alle HAVO-leerlingen

14 voorbeeld van een uitkomst
trajecten uitgesplitst: trajecten naar BO-1 t/m BO-4.

15 voorbeeld van een uitkomst
inzoomen op sector techniek welke ROC’s kiezen de cursisten uit Haaglanden?

16 voorbeeld van een uitkomst
vooruitzien: welke leerlingen zitten nu in de examenklassen VMBO?

17 voorbeeld van een uitkomst
vooruitzien: welke leerlingen zitten nu in de examenklassen VMBO? maar wat weten we nog meer?

18 voorbeeld van een uitkomst
voortijdig schoolverlaten: peiling januari 2010 woonachtig in Haaglanden en niet ingeschreven in vo, mbo en pro.

19 contact De Loos Monitoring Rinus de Loos


Download ppt "BRON informatiekubussen"

Verwante presentaties


Ads door Google