De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22-11-2007VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Eindhoven Erik Smits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22-11-2007VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Eindhoven Erik Smits."— Transcript van de presentatie:

1 VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Eindhoven Erik Smits

2 VSV2 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

3 VSV3 Inhoud OCW, projectdirectie VSV Methode Landelijke cijfers Regionale cijfers

4 VSV4 Najaar 2005: projectdirectie VSV werkgroep meten is weten (met CBS, Inspectie, OCW en CFI) twee bestaande gegevensbronnen: EBB van CBS, en effectrapportage RMC-regio’s mogelijkheden onderwijsnummer? audit Deloitte in 2006: onderwijsnummer beste bron voor bepalen nieuwe VSV-ers sindsdien veel nieuwe vsv-informatie uit onderwijsnummer

5 VSV5 Gegevens Onderwijsnummer Integrale koppelbare individuele leerling/deelnemergegevens verzameld door IB-groep vanuit geautomatiseerde leerlingadministraties van onderwijsinstellingen Gegevens worden gebruikt voor bekostiging Persoon Inschrijving/diplomaInstelling koppelnummerOpleidingBrin GeslachtLeerjaar/leerweg type LeeftijdDatumPostcode Postcode…… Etniciteit …

6 VSV6 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 vandaag MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

7 VSV7 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

8 VSV8 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/ ,7 > 22 jaar en/of categorie ,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 En: -In buitenland wonen -Emigratie -Afvoer GBA -Praktijkonderwijs -Int.Bac./Engelse stroom -…

9 VSV9 Speciale categorieën Telt mee bij vertrekpunt Telt mee bij bestemmingreden Onderwijskenmerken praktijkonderwijsNeeja (dus geen vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen Engelse stroom/Int. BaccalaureaatNeeja (dus geen vsv) geen Nederlands diploma, dus niet in DRON MBO categorie 3 Neenee (dus vsv) volgt waarschijnlijk geen onderwijs volwasseneneducatie (niet vavo)Neenee (dus vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen

10 VSV10 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling

11 VSV11 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens In januari a.s. definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

12 VSV12 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

13 VSV13 Nieuwe VSV-ers landelijk

14 VSV14 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

15 VSV15 Naar laatst gevolgd onderwijs

16 VSV16 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

17 VSV17 RMC-regio Zuidoost Brabant (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling Inzoomen op ROC Eindhoven en ROC ter AA

18 VSV18 Samenstelling regio-populatie

19 VSV19 Samenstelling Regiopopulatie

20 VSV20 Zuidoost Brabant (lichtgroen) tussen alle RMC-regio’s

21 VSV21 Gemeenten binnen de regio

22 VSV22 Persoonskenmerken

23 VSV23 Voortgezet onderwijs

24 VSV24 Voortgezet onderwijs; vsv %

25 VSV25 Voortgezet onderwijs; per school

26 VSV26 Middelbaar Beroepsonderwijs

27 VSV27 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv%

28 VSV28 Middelbaar beroepsonderwijs; instellingen

29 VSV29 ROC Eindhoven en ROC ter AA; vsv%


Download ppt "22-11-2007VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Eindhoven Erik Smits."

Verwante presentaties


Ads door Google