De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22-11-2007VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Eindhoven Erik Smits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22-11-2007VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Eindhoven Erik Smits."— Transcript van de presentatie:

1 22-11-2007VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Eindhoven Erik Smits

2 22-11-2007VSV2 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

3 22-11-2007VSV3 Inhoud OCW, projectdirectie VSV Methode Landelijke cijfers Regionale cijfers

4 22-11-2007VSV4 Najaar 2005: projectdirectie VSV werkgroep meten is weten (met CBS, Inspectie, OCW en CFI) twee bestaande gegevensbronnen: EBB van CBS, en effectrapportage RMC-regio’s mogelijkheden onderwijsnummer? audit Deloitte in 2006: onderwijsnummer beste bron voor bepalen nieuwe VSV-ers sindsdien veel nieuwe vsv-informatie uit onderwijsnummer

5 22-11-2007VSV5 Gegevens Onderwijsnummer Integrale koppelbare individuele leerling/deelnemergegevens verzameld door IB-groep vanuit geautomatiseerde leerlingadministraties van onderwijsinstellingen Gegevens worden gebruikt voor bekostiging Persoon Inschrijving/diplomaInstelling koppelnummerOpleidingBrin GeslachtLeerjaar/leerweg type LeeftijdDatumPostcode Postcode…… Etniciteit …

6 22-11-2007VSV6 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 vandaag MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

7 22-11-2007VSV7 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

8 22-11-2007VSV8 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 > 22 jaar en/of categorie 3 -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 En: -In buitenland wonen -Emigratie -Afvoer GBA -Praktijkonderwijs -Int.Bac./Engelse stroom -…

9 22-11-2007VSV9 Speciale categorieën Telt mee bij vertrekpunt Telt mee bij bestemmingreden Onderwijskenmerken praktijkonderwijsNeeja (dus geen vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen Engelse stroom/Int. BaccalaureaatNeeja (dus geen vsv) geen Nederlands diploma, dus niet in DRON MBO categorie 3 Neenee (dus vsv) volgt waarschijnlijk geen onderwijs volwasseneneducatie (niet vavo)Neenee (dus vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen

10 22-11-2007VSV10 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling

11 22-11-2007VSV11 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens In januari a.s. definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

12 22-11-2007VSV12 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

13 22-11-2007VSV13 Nieuwe VSV-ers landelijk

14 22-11-2007VSV14 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

15 22-11-2007VSV15 Naar laatst gevolgd onderwijs

16 22-11-2007VSV16 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

17 22-11-2007VSV17 RMC-regio Zuidoost Brabant (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling Inzoomen op ROC Eindhoven en ROC ter AA

18 22-11-2007VSV18 Samenstelling regio-populatie

19 22-11-2007VSV19 Samenstelling Regiopopulatie

20 22-11-2007VSV20 Zuidoost Brabant (lichtgroen) tussen alle RMC-regio’s

21 22-11-2007VSV21 Gemeenten binnen de regio

22 22-11-2007VSV22 Persoonskenmerken

23 22-11-2007VSV23 Voortgezet onderwijs

24 22-11-2007VSV24 Voortgezet onderwijs; vsv %

25 22-11-2007VSV25 Voortgezet onderwijs; per school

26 22-11-2007VSV26 Middelbaar Beroepsonderwijs

27 22-11-2007VSV27 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv%

28 22-11-2007VSV28 Middelbaar beroepsonderwijs; instellingen

29 22-11-2007VSV29 ROC Eindhoven en ROC ter AA; vsv%


Download ppt "22-11-2007VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Eindhoven Erik Smits."

Verwante presentaties


Ads door Google