De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAVO-bekostiging Deze presentatie gaat over de regels bij de rijks bekostiging per 1-1-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAVO-bekostiging Deze presentatie gaat over de regels bij de rijks bekostiging per 1-1-2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 VAVO-bekostiging Deze presentatie gaat over de regels bij de rijks bekostiging per 1-1-2015

3 1-8-2012 Derde tijdvak-2013 1-10-2013 31-7-2014 Schooljaar (2013-2014 ) Examenjaar 2013 Kalender jaar 1-8-2013 1-1-2013 31-12-2013

4 VAVO-bekostiging Moesten altijd al gegevens aan BRON leveren Deze gegevens levering had geen effect op bekostiging Nu bepalen de gegevens leveringen wel een groot deel van de bekostiging

5 VAVO-bekostiging Invoering nieuwe bekostiging per 1-1- 2015 Betreft inschrijvingen op 1-10-2013 Betreft diploma van kalenderjaar 2013 Betreft vakken van kalenderjaar 2013

6 Inschrijvingen Inschrijvingen op 1-10 van een jaar tellen mee. Examendeelnemers tellen niet mee Er telt altijd maar één inschrijving per deelnemer Er moet een OOK (onderwijsovereenkomst) zijn waarin het aantal klokuren op staat.

7 Inschrijvingen De aanduiding waarmee wordt aangegeven welke partij de opleiding bekostigt. 1.Gemeente (wordt tijdelijk gebruikt) 2.deelnemer 3.reguliere VO school(Rutte deelnemer) 4.Bekostiging rijk 5.VSO 6.Instelling ALLEEN 1 wordt bekostigd via Rijk

8 Diploma Uitslag examen is G geslaagd Datum uitslag diploma behaald Per kalenderjaar maar 1 diploma Bijhorende inschrijving moet Rijk bekostigd zijn (waarde 1 wordt 4 ) Let op de diploma’s zijn van een ander cohort dan inschrijving

9 Vakken Toepassing resultaat examenvak is G Examenjaar van vak (2013 eerste keer) Cijfer op eindlijst is 6 of hoger of voldoende Telt ook mee als je geen diploma haalt Bijhorende inschrijving moet Rijk bekostigd zijn (waarde 1 wordt 4) Dus: Alleen vakken van een jaar met G worden meegeteld in rendementsbekostiging als het cijfer op eindlijst 6 of hoger is van Rijks bekostigde deelnemer

10 Berekening: (IDW x 0,4) + (IVW x 0,5) + (IDiW x 0,1) --------------------------------------------------------- XLB (LDW x 0,4) + (LVW x 0,5) + (LDiW x 0,1)

11 Berekening: IDW: dn Instelling per 1 oktober T-2 IVW: ex.vakken Instelling 6 of hoger T-2 IDiW: diploma’s Instelling T-2 LDW: dn Landelijk per 1 oktober T-2 LVW: ex.vakken Landelijk 6 of hoger T-2 LDiWdiploma’s Landelijk T-2

12 Overgangsbekostiging 2015-2016 voor elke instelling wordt een bedrag vastgesteld dat overeenkomt met het bedrag dat de instelling in 2014 heeft ontvangen op grond van de Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014, vermenigvuldigd met twee derde (in 2015)en 1/3 (in 2016). voor elke instelling wordt een bedrag vastgesteld door het deel van het landelijk beschikbaar budget voor het jaar 2015 en 2016 dat overblijft na aftrek van de op grond van onderdeel a. berekende bedragen, te verdelen volgens de voorgestelde bekostigingssystematiek

13 Controle protocol Controle gelijk aan die van MBO deelnemers Extra t.o.v. MBO zijn de vakken. Informeer bij u collega's van MBO afdeling betreffende controles op koppelingswet en registratie absentie Controle protocol wordt nog aangepast Probleem assurance rapport wordt opgelost (geen risico voor MBO deel)


Download ppt "VAVO-bekostiging Deze presentatie gaat over de regels bij de rijks bekostiging per 1-1-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google