De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAVO-bekostiging Deze presentatie gaat over de regels bij de rijks bekostiging per Het betreft de nieuwe VAVO bekostiging die door OCW wordt bekostigd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAVO-bekostiging Deze presentatie gaat over de regels bij de rijks bekostiging per Het betreft de nieuwe VAVO bekostiging die door OCW wordt bekostigd."— Transcript van de presentatie:

1

2 VAVO-bekostiging Deze presentatie gaat over de regels bij de rijks bekostiging per Het betreft de nieuwe VAVO bekostiging die door OCW wordt bekostigd.

3 Schooljaar ( ) Examenjaar 2013 Derde tijdvak-2013 Kalender jaar

4 VAVO-bekostiging Moesten altijd al gegevens aan BRON leveren
Deze gegevens levering had geen effect op bekostiging Nu bepalen de gegevens leveringen wel een groot deel van de bekostiging

5 VAVO-bekostiging Invoering nieuwe bekostiging per 1-1-2015
Betreft inschrijvingen op Betreft diploma van kalenderjaar 2013 Betreft vakken van kalenderjaar 2013

6 Inschrijvingen Inschrijvingen op 1-10 van een jaar tellen mee.
Examendeelnemers tellen niet mee Er telt altijd maar één inschrijving per deelnemer Er moet een OOK (onderwijsovereenkomst) zijn waarin het aantal klokuren op staat. Voltijd = als alle examenvakken worden gevolgd.(excusief vakken van het combinatiecijfer) Deeltijd = rest EX= deelnemer die geen vakken volgt en alleen examen doet. In de onderwijsovereenkomst opnemen of het een voltijd of deeltijd opleidingen is. Bij voorexamen klassen goed aangeven of dit gaat over een voltijd opleiding Note: Een 2-jarig traject kan ook een voltijd karakter hebben indien in dit traject sprake is van het dubbele aantal uren per vak (in vergelijking met het aantal uren van een 1-jarig voltijd-traject).

7 Inschrijvingen De aanduiding waarmee wordt aangegeven welke partij de opleiding bekostigt.  Gemeente (wordt tijdelijk gebruikt) deelnemer reguliere VO school(Rutte deelnemer) Bekostiging rijk VSO Instelling ALLEEN 1 wordt bekostigd via Rijk Voltijd = als alle examenvakken worden gevolgd.(exclusief vakken van het combinatiecijfer) Deeltijd = rest EX= deelnemer die geen vakken volgt en alleen examen doet. In de onderwijsovereenkomst opnemen of het een voltijd of deeltijd opleidingen is. Bij voorexamen klassen goed aangeven of dit gaat over een voltijd opleiding Note: Een 2-jarig traject kan ook een voltijd karakter hebben indien in dit traject sprake is van het dubbele aantal uren per vak (in vergelijking met het aantal uren van een 1-jarig voltijd-traject 1. ALLEEN 4 wordt bekostigd via Rijk.

8 Diploma Uitslag examen is G geslaagd Datum uitslag diploma behaald
Per kalenderjaar maar 1 diploma Bijhorende inschrijving moet Rijk bekostigd zijn (waarde 1 wordt 4 ) Let op de diploma’s zijn van een ander cohort dan inschrijving De aanduiding waarmee wordt aangegeven welke partij de opleiding bekostigt.  rijks bekostiging deelnemer reguliere vo school(Rutte deelnemer) rijk VSO Instelling ALLEEN 4 wordt bekostigd via Rijk

9 Vakken Toepassing resultaat examenvak is G
Examenjaar van vak (2013 eerste keer) Cijfer op eindlijst is 6 of hoger of voldoende Telt ook mee als je geen diploma haalt Bijhorende inschrijving moet Rijk bekostigd zijn (waarde 1 wordt 4) Dus: Alleen vakken van een jaar met G worden meegeteld in rendementsbekostiging als het cijfer op eindlijst 6 of hoger is van Rijks bekostigde deelnemer ALLEEN 1 wordt bekostigd via Rijk De aanduiding die aangeeft of het resultaat voor het betreffende vak is behaald in het examenjaar dan wel de reden waarom dit niet het geval is. D Dispensatie V Vrijstelling G Geëxamineerd in jaar melding I Inruil eerder behaald cijfer voor diploma Toelichting: veld is functioneel verplicht.

10 Berekening: (IDW x 0,4) + (IVW x 0,5) + (IDiW x 0,1)
XLB (LDW x 0,4) + (LVW x 0,5) + (LDiW x 0,1)

11 Berekening: IDW: dn Instelling per 1 oktober T-2
IVW: ex.vakken Instelling 6 of hoger T-2 IDiW: diploma’s Instelling T-2 LDW: dn Landelijk per 1 oktober T-2 LVW: ex.vakken Landelijk 6 of hoger T-2 LDiWdiploma’s Landelijk T-2

12 Overgangsbekostiging 2015-2016
voor elke instelling wordt een bedrag vastgesteld dat overeenkomt met het bedrag dat  de instelling in 2014 heeft ontvangen op grond van de Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014, vermenigvuldigd met twee derde (in 2015)en 1/3 (in 2016). voor elke instelling wordt een bedrag vastgesteld door het deel van het landelijk beschikbaar budget voor het jaar 2015 en 2016 dat overblijft na aftrek van de op grond van onderdeel a. berekende bedragen, te verdelen volgens de voorgestelde bekostigingssystematiek

13 Controle protocol Controle gelijk aan die van MBO deelnemers
Extra t.o.v. MBO zijn de vakken. Informeer bij u collega's van MBO afdeling betreffende controles op koppelingswet en registratie absentie Controle protocol wordt nog aangepast Probleem assurance rapport wordt opgelost (geen risico voor MBO deel)


Download ppt "VAVO-bekostiging Deze presentatie gaat over de regels bij de rijks bekostiging per Het betreft de nieuwe VAVO bekostiging die door OCW wordt bekostigd."

Verwante presentaties


Ads door Google