De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De praktijk van 1cijferHO Opbouw -Schets 1cijferHO -Achtergrond en initiatief -Proces -Adoptie in 2005 -1cijfer-adoptie LEI -Huidige adoptie -Barrières.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De praktijk van 1cijferHO Opbouw -Schets 1cijferHO -Achtergrond en initiatief -Proces -Adoptie in 2005 -1cijfer-adoptie LEI -Huidige adoptie -Barrières."— Transcript van de presentatie:

1 De praktijk van 1cijferHO Opbouw -Schets 1cijferHO -Achtergrond en initiatief -Proces -Adoptie in 2005 -1cijfer-adoptie LEI -Huidige adoptie -Barrières en kansen -Toekomst -Collega’s aan het woord 09-11-2005

2 Schets 1cijferHO - achtergrond CBS & KUOCBS & HBO-raad tellingen instellingen jaartellingen CRIHO tot en met 2002/03 kengetallen HO (studenten & examens) HBO-raad, instellingen VSNU, instellingen CBS, Cfi, IB-groep, OCW 09-11-2005

3 Schets 1cijferHO - initiatief Project 1cijferHO Cfi, CBS, IBG, OCW, HBO-raad en VSNU CBS: ééncijfergedachte* kengetallen HO (studenten & examens) invoering BaMa in 2002-03 ontwikkeling CRIHO/BRON CBS, Sociale en Ruimtelijke Statistieken, Voorstel project afstemming statistieken hoger onderwijs, conceptnotitie d.d. 14-01-2002 09-11-2005

4 Schets 1cijferHO – proces 1cijferHO-telling 09-11-2005 CRIHO CROHO IB-groep Cfi GBA in- en uitstroom HO CBS aggregatie- & instellingsgegevens (WO)

5 Schets 1cijferHO – proces (pilots) Pilot 1 – basis ééncijferbestand -inschrijvingsgegevens CRIHO -achtergronden Pilot 2 – examens -diploma’s/examens CRIHO Pilot 3 – vooropleidingen -vooropleiding voor HO -vooropleiding binnen HO

6 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005 09-11-2005

7 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005 09-11-2005 bron: CBS/Statline - geslaagden tertiair onderwijs (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themashttp://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas /mens-maatschappij/onderwijs/cijfers/tertiair-onderwijs/geslaagden.htm/mens-maatschappij/onderwijs/cijfers/tertiair-onderwijs/geslaagden.htm 07-11-2005) Statline

8 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005 bron: www.hbo-raad.nl > Over de hogescholen > Feiten en cijfers (07-11-2005)www.hbo-raad.nl 09-11-2005 www.hbo-raad.nl

9 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005 09-11-2005 bron: www.vsnu.nl > Cijfers > Onderwijs > Instroom per HOOP-gebied en per instelling (07-11-2005)www.vsnu.nl

10 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005 09-11-2005 bron: CHOICE - Database StudieKeuze Informatie 2005 > Per studie: de aanbieders > Pedagogiek en Onderwijskunde (aantallen) Keuzegids Hoger Onderwijs

11 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005 09-11-2005 Kennis in Kaart bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Kennis in Kaart, p. 39 Ref: OCW35.073/1250/08BK2005B027

12 1cijfer-adoptie LEI – huidig En wat doet LEI met 1cijferHO? -Onderwijs in cijfers -Overzichten ad hoc -Documenten op maat -Eigen onderzoek

13 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld) 09-11-2005 Onderwijs in cijfers bron: Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Informatiemanagement, Onderwijs in cijfers juli 2005, p. 15

14 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld) 09-11-2005 Onderwijs in cijfers bron: Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Informatiemanagement, Onderwijs in cijfers juli 2005, p. 26

15 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld) 09-11-2005 bron: Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Informatiemanagement, Onderwijs in cijfers juli 2005, p. 50 Onderwijs in cijfers

16 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld) 09-11-2005 bron: rapportage ad hoc instroom Haagse Hogeschool uit 1cijferHO Ad hoc

17 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld) Document marktpositie 09-11-2005 bron: Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Informatiemanagement, edoc Marktpositie 2004

18 1cijfer-adoptie LEI – huidig Inzet 1cijferHO in bestuurlijke informatie LEI -Onderwijs in cijfers -Overzichten ad hoc -Documenten op maat -Eigen onderzoek

19 1cijfer-adoptie LEI – barrières en kansen Verdere adoptie LEI? Krachten tegen: -Herkenbaarheid, bedrijfsvoering, toepasbaarheid, dienstverlening, procesmatig Krachten voor: -Omvattendheid, aanbod schept vraag, BaMa, ontbreken alternatief

20 1cijfer-adoptie LEI – barrières en kansen SQ 09-11-2005 Krachten voorKrachten tegen Herkenbaarheid - Bestuurlijk/institutioneel geheugen - Propedeuse Bedrijfvoering - Inbedding bedrijfsprocessen - Trendbreuken Toepasbaarheid - LSS - Major-minor, Campus Procesmatig - Tijdigheid - Rigiditeit bron - Plaats in proces Dienstverlening - Information overload Omvattendheid >1-december, Cfi, SM01 - Betrouwbaarheid - Aanbod schept vraag Informele adoptie - Allianties - Benchmark - BaMa Heel HO/toestroom - Vooropleiding NL/ovg - Ontbreken alternatief Moeten vs. willen - Rendement & duur -

21 1cijfer-adoptie LEI – toekomst 2005-2007 - 1cijferHO in LEI: -1cijferHO kan meer leiden in onderwijsinformatie -SIS ondersteunt v.w.b. LSS -Bedrijfsvoeringsinformatie op maat uit SIS De toekomst: -Studielink, gedrag studenten? -Onderwijsnummer, koppeling vs. privacy? -WHW/leerrechten? -Internationaal?

22 Collega’s aan het woord Vragen? Herkenning/ervaring? Hoe ver is men/welke voorwaarden voor toepassing? Toekomst, meer uit 1cijferHO – samenwerken?


Download ppt "De praktijk van 1cijferHO Opbouw -Schets 1cijferHO -Achtergrond en initiatief -Proces -Adoptie in 2005 -1cijfer-adoptie LEI -Huidige adoptie -Barrières."

Verwante presentaties


Ads door Google