De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De praktijk van 1cijferHO

Verwante presentaties


Presentatie over: "De praktijk van 1cijferHO"— Transcript van de presentatie:

1 De praktijk van 1cijferHO
Opbouw Schets 1cijferHO Achtergrond en initiatief Proces Adoptie in 2005 1cijfer-adoptie LEI Huidige adoptie Barrières en kansen Toekomst Collega’s aan het woord

2 Schets 1cijferHO - achtergrond
tot en met 2002/03 CBS & HBO-raad CBS & KUO jaartellingen CRIHO tellingen instellingen HBO-raad, instellingen VSNU, instellingen kengetallen HO (studenten & examens) CBS, Cfi, IB-groep, OCW

3 Schets 1cijferHO - initiatief
invoering BaMa in ontwikkeling CRIHO/BRON CBS: ééncijfergedachte* kengetallen HO (studenten & examens) Project 1cijferHO Cfi, CBS, IBG, OCW, HBO-raad en VSNU CBS, Sociale en Ruimtelijke Statistieken, Voorstel project afstemming statistieken hoger onderwijs, conceptnotitie d.d

4 Schets 1cijferHO – proces
in- en uitstroom HO CROHO CRIHO IB-groep Cfi GBA 1cijferHO-telling CBS aggregatie- & instellingsgegevens (WO)

5 Schets 1cijferHO – proces (pilots)
Pilot 1 – basis ééncijferbestand inschrijvingsgegevens CRIHO achtergronden Pilot 2 – examens diploma’s/examens CRIHO Pilot 3 – vooropleidingen vooropleiding voor HO vooropleiding binnen HO

6 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005

7 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005
Statline bron: CBS/Statline - geslaagden tertiair onderwijs (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas /mens-maatschappij/onderwijs/cijfers/tertiair-onderwijs/geslaagden.htm )

8 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005
bron: > Over de hogescholen > Feiten en cijfers ( )

9 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005
bron: > Cijfers > Onderwijs > Instroom per HOOP-gebied en per instelling ( )

10 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005
Keuzegids Hoger Onderwijs bron: CHOICE - Database StudieKeuze Informatie 2005 > Per studie: de aanbieders > Pedagogiek en Onderwijskunde (aantallen)

11 Schets 1cijferHO – adoptie in 2005
Kennis in Kaart bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Kennis in Kaart, p. 39 Ref: OCW35.073/1250/08BK2005B027

12 1cijfer-adoptie LEI – huidig
En wat doet LEI met 1cijferHO? Onderwijs in cijfers Overzichten ad hoc Documenten op maat Eigen onderzoek

13 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld)
Onderwijs in cijfers bron: Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Informatiemanagement, Onderwijs in cijfers juli 2005, p. 15

14 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld)
Onderwijs in cijfers bron: Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Informatiemanagement, Onderwijs in cijfers juli 2005, p. 26

15 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld)
Onderwijs in cijfers bron: Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Informatiemanagement, Onderwijs in cijfers juli 2005, p. 50

16 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld)
Ad hoc bron: rapportage ad hoc instroom Haagse Hogeschool uit 1cijferHO

17 1cijfer-adoptie LEI – huidig (voorbeeld)
Document marktpositie bron: Universiteit Leiden, Bestuursbureau, Informatiemanagement, edoc Marktpositie 2004

18 1cijfer-adoptie LEI – huidig
Inzet 1cijferHO in bestuurlijke informatie LEI Onderwijs in cijfers Overzichten ad hoc Documenten op maat Eigen onderzoek

19 1cijfer-adoptie LEI – barrières en kansen
Verdere adoptie LEI? Krachten tegen: Herkenbaarheid, bedrijfsvoering, toepasbaarheid, dienstverlening, procesmatig Krachten voor: Omvattendheid, aanbod schept vraag, BaMa, ontbreken alternatief

20 1cijfer-adoptie LEI – barrières en kansen
Krachten voor SQ Krachten tegen Omvattendheid >1-december, Cfi, SM01 - Betrouwbaarheid - Herkenbaarheid Bestuurlijk/institutioneel geheugen Propedeuse Aanbod schept vraag Informele adoptie - Allianties - Benchmark - Bedrijfvoering Inbedding bedrijfsprocessen Trendbreuken BaMa Heel HO/toestroom - Vooropleiding NL/ovg - Toepasbaarheid LSS - Major-minor, Campus Dienstverlening Information overload Ontbreken alternatief Moeten vs. willen - Rendement & duur - Procesmatig Tijdigheid Rigiditeit bron Plaats in proces

21 1cijfer-adoptie LEI – toekomst
cijferHO in LEI: 1cijferHO kan meer leiden in onderwijsinformatie SIS ondersteunt v.w.b. LSS Bedrijfsvoeringsinformatie op maat uit SIS De toekomst: Studielink, gedrag studenten? Onderwijsnummer, koppeling vs. privacy? WHW/leerrechten? Internationaal?

22 Collega’s aan het woord
Vragen? Herkenning/ervaring? Hoe ver is men/welke voorwaarden voor toepassing? Toekomst, meer uit 1cijferHO – samenwerken?


Download ppt "De praktijk van 1cijferHO"

Verwante presentaties


Ads door Google