De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over jongeren gesproken 10 maart 2005, Martiniplaza Groningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over jongeren gesproken 10 maart 2005, Martiniplaza Groningen"— Transcript van de presentatie:

1 Over jongeren gesproken 10 maart 2005, Martiniplaza Groningen
Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

2 Overzicht Noordelijke arbeidsmarkt Werkloosheid
Naar leeftijd Naar opleiding Nationaal en regionaal Onderwijs en arbeidsmarkt Werving en selectie Kansen, bedreigingen en beleid

3 Werkgelegenheidsgroei in % in Noorden en Nederland
prognose Bron: PWR/RUG

4 Banengroei per gemeente gemiddeld 1999-2003
Bron: PWR

5 Banengroei per postcode gemiddeld 1999-2003
Bron: PWR

6 Werkloosheid (WLB) prognose Bron: CBS, RUG

7 Werkloosheid naar leeftijd en opleiding

8 Werkloosheid naar leeftijd (in % per groep; WLB okt-dec 2004)
Bron: CBS

9 Werkloosheid naar opleiding (in % per groep; NWW december 2004)
Bron: CWI

10 Bruto arbeidsdeelname naar onderwijsniveau (% per groep)
Bron: CBS/EBB, cijfers voor 2002

11 Groeit de jeugdwerkloosheid in 2004?
CBS: tot dec 2005 CWI: tot dec 2005 Hoe kan dat?

12 Groeit de jeugdwerkloosheid in 2004?
Bron: CWI

13 NWW naar opleiding en leeftijd stand 31 december 2004
NL , wv (49%) max. VMBO <23 jr , wv (57%) max. VMBO Pr.Gr , wv (43%) max. VMBO <23 jr , wv (55%) max. VMBO Stad , wv (28%) max. VMBO <23 jr , wv (53%) max. VMBO

14 Werkloosheid lager opgeleiden NWW % ultimo 2003
Bron: CWI

15 Wat is het probleem? Te weinig vacatures
Onvoldoende of verkeerde opleiding Gebrekkige bemiddeling Vooroordelen bij werkgevers Motivatiegebrek bij de jeugd

16 Ontwikkeling vacatures

17 Startkwalificaties en onderwijsuitgaven
Geen startkwalificatie: 1 op de 3! Nederland op EU gemiddelde Nederland geeft te weinig uit aan scholing

18 Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
Overheid – werknemer – werkgever Werken + leren; stageplaatsen Relatie lonen, risico en arbeidsproductiviteit Wie betaalt?

19 Onderwijs en arbeidsmarkt
startkwalificaties: in Nederland 1 op de 3 niet noordelijke jeugd: 50% niet aansluiting op baan (stageplaatsen!) additionele arbeid blijft nodig werken met behoud van uitkering lager opgeleiden – informele werving opleiding ouders en schoolkeuze / werkloosheid schoolverlaters die school niet leuk vinden zijn vaker werkloos

20 Kansen en bedreigingen??
Toekomst industrie: concurrentie Oost-Europa, India en China Toekomst diensten: persoonlijk diensten – uitbesteden huishoudtaken, zorg Vergrijzing zorgt voor krappere arbeidsmarkt en toename van de vraag naar zorg en dus banen in de zorg Relatie lonen, onderwijs en arbeidsproductiviteit Sociale zekerheid en arbeidsmarktflexibiliteit

21 Arbeidsmarktbeleid Work first Niet-willers en niet-kunners
Sanctie – beloning Voorkom dat mensen een te grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen Versnippering van het beleid één loket of één loket extra? Betere regionale coördinatie

22 Oplossingen? Jeugd in contact brengen met bedrijven: werken kan heel leuk zijn! Bemiddeling: keten optimalisatie CWI, UWV, gemeenten etc. + work first Persoonlijke contacten met werkgevers en jeugdige werkzoekenden Loonsubsidie (met scholingsplicht?) No risk garantie (voor alle jeugdwerklozen?) Investeer meer in het onderwijs, vooral VMBO Invloed van de overheid is maar beperkt!

23

24

25

26

27

28

29 Oplossingen? Jeugd in contact brengen met bedrijven: werken kan heel leuk zijn! Bemiddeling: keten optimalisatie CWI, UWV, gemeenten etc. + work first Persoonlijke contacten met werkgevers en jeugdige werkzoekenden Loonsubsidie (met scholingsplicht?) No risk garantie (voor alle jeugdwerklozen?) Investeer meer in het onderwijs, vooral VMBO Invloed van de overheid is maar beperkt!

30 Over jongeren gesproken 10 maart 2005, Martiniplaza Groningen
Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen


Download ppt "Over jongeren gesproken 10 maart 2005, Martiniplaza Groningen"

Verwante presentaties


Ads door Google