De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de bekostiging van het hoger onderwijs: de student in de keten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de bekostiging van het hoger onderwijs: de student in de keten."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de bekostiging van het hoger onderwijs: de student in de keten

2 Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten Uitvoeringsorganisatie(s) 2. Registratie van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage Instelling 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 6. Bepalen bedragen en percentages 3. Onderzoek studentgegevens Accountant De student speelt een belangrijke rol in de bekostiging van het hoger onderwijs. De inschrijving en de graadverlening van de student wordt gebruikt bij het berekenen van de rijksbijdrage die universiteiten en hogescholen ontvangen. Vanaf het moment van inschrijving tot de rijksbijdragebrief vervullen diverse partijen een rol: allemaal ketenpartners. En bij elk van de ketenpartners en bij elke handeling doen zich ontwikkelingen voor. De keten is in beweging en hoe?!

3 De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). De keten kent een lange doorlooptijd 2. Registratie van studentgegevens 1. Inschrijving en graadverlening studenten 3. Onderzoek studentgegevens 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 6. Bepalen bedragen en percentages 7. Berekening rijksbijdrage 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. 15 09 2008 4. Statustoekenning studentgegevens Een instelling schrijft de student desgevraagd in, nadat is gebleken dat hij aan alle inschrijvingsvoor- waarden voldoet, bijvoorbeeld op 15 september 2008

4 De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). De keten kent een lange doorlooptijd 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 6. Bepalen bedragen en percentages 7. Berekening rijksbijdrage 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. 15 09 2008 2. 1 12 2008 4. Statustoekenning studentgegevens De instelling meldt het besluit tot inschrijving uiterlijk 30 november 2008 aan Informatie Beheer Groep die, als de melding aan de technische vereisten voldoet, dat registreert in CRIHO, aanvult met bij haar uit oa. BRON-VO en GBA bekende gegevens, en dit terugkoppelt aan de instelling

5 De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). De keten kent een lange doorlooptijd 3. Onderzoek studentgegevens 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 6. Bepalen bedragen en percentages 7. Berekening rijksbijdrage 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. 15 09 2008 2. 1 12 2008 3. 15 04 2009 4. Statustoekenning studentgegevens De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport uit

6 De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). De keten kent een lange doorlooptijd 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 6. Bepalen bedragen en percentages 7. Berekening rijksbijdrage 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek 1. 15 09 2008 2. 1 12 2008 3. 15 04 2009 4. Juni 2009 4. Statustoekenning studentgegevens CFI stelt vast welke inschrijvingen aan de voorwaarden voor bekostiging voldoen en welke niet op basis van de in CRIHO geregistreerde gegevens: het aantal is bekend

7 De account onderzoekt op verzoek van de instelling de juistheid van de aan Informatie Beheer Groep verstrekte gevens en en brengt hierover uiterlijk 15 april 2009 een assurancerapport CFI stelt vast of de inschrijving voldoet aan de voorwaarden in het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (zoals de nationaliteits- en woonplaatsvereiste), en koppelt deze status terug aan de instelling: (het aantal is bekend). De keten kent een lange doorlooptijd 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 6. Bepalen bedragen en percentages 7. Berekening rijksbijdrage 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek De bedragen en percentages voor de onderwijsopslag worden herzien gelet op budgettaire en beleidsmatige ontwikkelingen, met koepels overlegd, aan CFI kenbaar gemaakt en na Prinsjesdag gepubliceerd Het te verdelen onderwijsbudget wordt bepaald, zo mogelijk gelet op ontwik- kelingen in studentenaantallen, na besluitvorming kenbaar gemaakt aan CFI, en bij Prinsjesdag ook extern gepubliceerd: het budget is bekend 1. 15 09 2008 2. 1 12 2008 3. 15 04 2009 4. Juni 2009 5. Zomer 2009 6. Zomer 2009 Gegeven de vastgestelde studentenaantallen (4). En het beschikbare budget (5) berekent CFI de student- afhankelijke rijksbijdrage aangevuld met opslagen: de rijksbijdrage is berekend 7. Zomer 2009 De omvang van de berekende, per 2010 te verwachten rijksbijdrage wordt aan de instellingen kenbaar gemaakt in september 2009: middelen om opleidingen te verzorgen voor studenten

8 Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens Accountant 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek Regelgeving a.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek b.Uitvoeringsbesluit WHW 2008 c.Regeling nadere vooropleidingseisen d.Regeling aanmelding en selectie e.Regeling financiën hoger onderwijs (collegegeld) Ontwikkelingen i. Wetsvoorstel “Versterking besturing”, aanpassing van bepalingen : Collegegeldsystematiek Inschrijving Uitschrijving ii. Wetsvoorstel in verband met verhoging collegegeld Inschrijving en graadverlening studenten

9 Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens Accountant 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek Ontwikkelingen i.Aanpassing SM-berichtenverkeer per september 2009 aan vereisten Regeling financiën hoger onderwijs ii.Audit op CRIHO iii. Totstandkoming BRON-HO en invoering burgerservicenummer iv.Totstandkoming NUO Regelgeving a.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek b.Regeling financiën hoger onderwijs (inhoud CRIHO) c.Handboek CRIHO Registratie van studentgegevens 2. Registratie van studentgegevens

10 Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens Accountant 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek Ontwikkelingen i.Verminderen controlelasten instellingen door verminderen van te controleren gegevens opgegeven door instellingen Regelgeving a.Uitvoeringsbesluit WHW 2008 b.Regeling Controleprotocol Onderwijs Onderzoek van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens

11 Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens Accountant 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek Regelgeving a.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek b.Uitvoeringsbesluit WHW 2008 c.(Regels statustoekenning) Statustoekenning van studentgegevens 4. Statustoekenning studentgegevens Ontwikkelingen i. Invoering peilperiode eerstejaars wo, aanpassing niet-EER maatregel, per 2010 ii.Invoering maatregel 2e studies, en beperking bekostiging inschrijving tot normatieve studieduur, per 2011?? iii. Totstandkoming ‘ historisch bestand’ iv.Audit op nieuw systeem statustoekenning HORS v.Totstandkoming NUO

12 Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens Accountant 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek Regelgeving a.Rijksbegroting b.Uitvoeringsbesluit WHW 2008 Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten Ontwikkelingen i.Jaarlijkse besluitvorming bij Voorjaarsnota, Miljoenennota en Najaarsnota ii.Mogelijke herziening systematiek van referentieraming in relatie tot macro-kader 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten

13 Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens Accountant 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek Regelgeving a.Uitvoeringsbesluit WHW 2008 b.Regeling financiën hoger onderwijs Bepalen van bedragen en percentages 6. Bepalen bedragen en percentages Ontwikkelingen i. Jaarlijkse aanpassing onderwijsopslag aan beleidsmatige afspraken en bestuurlijke keuzes (instellingsspecifiek enn/of sectoraal gerelateerd aan kwaliteit, kwetsbare opleidingen en bijzondere voorzieningen ii. Dynamisering onderwijsopslag gerelateerd aan basiskwaliteit?

14 Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens Accountant 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek Regelgeving a.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek b.Uitvoeringsbesluit WHW 2008 c.Regeling financiën hoger onderwijs Berekening van de rijksbijdrage 7. Berekening rijksbijdrage Ontwikkelingen i.Rijksbijdrage gebaseerd op aantal bekostigde inschrijvingen, bekostigde graden en op bedragen en percentages onderwijs (onderwijsopslag) ii.Gelijke prijzen hbo- en wo opleidingen met een opslag voor wo- opleidingen vanwege verwevenheid onderwijs-onderzoek iii.Beperking uitzondering op hoogte bekostigingsniveaus per CROHO- onderdeel iv.Verdere onderbouwing niet studentgebonden deel in bedragen onderwijs v.Budgettair-neutrale invoering, vertaald in percentages onderwijs vi.Omgang met bama-compensatiemechanisme?

15 Instelling Uitvoeringsorganisatie(s) Instelling 1. Inschrijving en graadverlening studenten 2. Registratie van studentgegevens 3. Onderzoek studentgegevens Accountant 4. Statustoekenning studentgegevens 7. Berekening rijksbijdrage 6. Bepalen bedragen en percentages OCW/LNV 5. Bepalen onderwijs en onderzoekbudgetten 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek Ontwikkelingen i. Kenbaar maken rijksbijdrage voor alle instellingen in een gezamenlijke brief met informatie die niet al elders voorhanden is ii. Achtergrond informatie over totstandkoming van rijksbijdrage en bedragen en percentages (onderwijsopslag et al) via CFI Regelgeving a.Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bekendmaking rijksbijdrage 8. Bekendmaking van middelen te besteden voor verzorgen onderwijs en onderzoek

16 Onderstromen in de keten IVanaf het moment van inschrijving tot de rijksbijdragebrief vervullen diverse partijen een rol: allemaal ketenpartners. De regering streeft naar ketenoptimalisatie waarin iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en draagt. Samenwerken kan daarbij voor alle ketenpartners profijtelijk zijn. IIIVersterking door vereenvoudiging van de keten (foutenreductie): verminderen onnodige overlap van systemen verminderen complexiteit regelgeving en standaardisering definities verdergaande digitaliseren gegevensuitwisseling en bewerking (eenmalig bevragen, meervoudig gebruik) IIVergroten transparantie van de keten (inzichtelijkheid vergroten): op een plek inzichtelijk maken van de relevante regelgeving één portaal bij uitvoeringsorganisaties voor de student en één portaal voor de instelling IVVergroten vertrouwen in de keten (risico-minimalisatie): audit op alle systemen ketenregie en overleg tussen ketenpartners op bestuurlijk en uitvoeringsniveau


Download ppt "Ontwikkelingen in de bekostiging van het hoger onderwijs: de student in de keten."

Verwante presentaties


Ads door Google