De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond naar het hoger onderwijs Sint-Joriscollege

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond naar het hoger onderwijs Sint-Joriscollege"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond naar het hoger onderwijs Sint-Joriscollege
Voor ouders/verzorgers, havo 5 en vwo 6

2 indeling van de avond Presentatie decanen door:
Esther v.d. Hurk decaan havo en Martine v.d. Werf decaan vwo Presentatie DUO door: Marit Verbogt

3 Oriënteren op vervolgopleidingen
Ouders spelen belangrijke rol Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen LOB-activiteiten in de maanden oktober, november en december

4 Veranderingen in wetgeving
Invoeren van het sociaal leenstelsel “Wet Kwaliteit in verscheidenheid” Uiterlijk op 1 mei aanmelden voor een vervolgopleiding De aanmelddatum van opleidingen waar leerlingen geselecteerd worden ligt vaak vroeger dan 1 mei Studiekeuzecheck Het toelatingsrecht tot een wo-opleiding met een hbo-propedeuse is vervallen. Driejarige trajecten voor vwo’ers in het hbo worden mogelijk.

5 Informatie: Dedecaan.net
Digitaal portfolio Registreren voor Dedecaan.net Informatie/belangrijke links op de site: studielink duo studiekeuze123

6 Inloggen in Dedecaan.net:

7 Opleidingen met aanvullende eisen
Bijvoorbeeld kunstopleidingen, sportopleidingen en hoger hotelonderwijs. Voor 15 januari aanmelden soms nog eerder Eerst bij de opleiding zelf aanmelden daarna bij Voor sommige hbo-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘aanvullende eisen’ die door de opleiding zelf worden gesteld. Voor zo'n opleiding moet je je daarom eerst aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. Melden bij de hogeschool Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari. Uitzonderingen Sommige opleidingen hebben een zogenaamd gefaseerd aanmeldingstraject met selecties en audities. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste kunstopleidingen. Voor deze opleidingen kan de aanmelding op een andere, vroegere datum sluiten. Informeer al in november wanneer de aanmelding voor dit soort opleidingen sluit. Niet toegelaten tot een opleiding Ben je niet toegelaten tot een opleiding die aanvullende eisen stelt? Je kunt je dan alsnog via Studielink aanmelden voor een andere opleiding. Voor opleidingen met een loting moet je je vóór 15 mei aanmelden.

8 Opleidingen met decentrale selectie
Steeds meer universiteiten en hogescholen gaan leerlingen zelf selecteren (informeer naar procedure) Decentrale selectie is een onderdeel van de loting Aanmelding via Informeren bij onderwijsinstelling voor de sluitingsdatum (soms al voor 15 januari) Universiteiten en hogescholen kunnen voor opleidingen met een loting zelf studenten selecteren. Het gaat dan om een bepaald percentage van de beschikbare plaatsen. Dit percentage was tot op heden maximaal 50%. Met ingang van komend studiejaar wordt dit percentage losgelaten. De decentrale selectie is een onderdeel van de loting die wordt uitgevoerd door DUO. De aanmelding verloopt via

9 Opleiding met loting Meer aanmeldingen dan plaatsen
Aanmelden voor 1 mei soms eerder Zie voor lotingprocedure Dedecaan.net (DUO of vraag en antwoord) - Zorg dat je een tweede keuze hebt Aantal plaatsen kunnen gereserveerd worden voor decentrale selectie

10 Selectie aan de poort Instelling selecteert zelf studenten op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Hbo – fysiotherapie en logopedie Hogeschool Zuyd Media en entertainment management NHTV Wo - International Business Administration Erasmus Universiteit Rotterdam - Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht

11 Aanmelden 1. Via de website van de opleiding de inschrijf procedure van de opleiding opzoeken. 2. Via nodig digid-code Ontvangst activeringscode binnen een week. 3. Hou rekening met uiterlijke deadline van 1 mei 4. Controleer altijd of een inschrijving bevestigd is. 5. Studiefinanciering

12


Download ppt "Informatieavond naar het hoger onderwijs Sint-Joriscollege"

Verwante presentaties


Ads door Google