De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SKI database DAIR – Collega’s aan het woord Jules Warps 7 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SKI database DAIR – Collega’s aan het woord Jules Warps 7 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 SKI database DAIR – Collega’s aan het woord Jules Warps 7 november 2007

2 2DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07 SKI database Landelijke database met gegevens over alle geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs. Basis voor Studiekeuze123. Beheer vanaf 1 januari 2008 door Q Delft en ResearchNed. Beschikbaar tegen kostprijs voor externe partijen. In beginsel 4 releases per jaar. Verzamelen, structureren, consolideren/valideren, kwaliteitsverbetering (bronnen en processen).

3 3 Aggregatieniveaus Niveau waarop de data verantwoord kunnen worden ontsloten: CROHO Toevoegen van kengetallen uit uiteenlopende bronnen. Vulling en dekking. Aggregatie: –Opleiding x instelling x vestiging –Opleiding (arbeidsmarktgegevens) –Instelling (centrale voorzieningen) –Stad (culturele voorzieningen, kamers) DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07

4 4 Indicatoren en bronnen Kengetallen/fixusKoepels, Cfi, CBS, IB-Groep StudentenoordelenNationale Studentenenquête AccreditatiescoresVBI-rapporten/NVAO ArbeidsmarktgegevensROA Gegevens stadlandelijke statistieken Instellingsgegevensopeningstijden, sportaanbod Profielen toelatingKoepels, LICA, IB-Groep HandicapHandicap + Studie Ba-Ma formulierenMySKI BaMa, open dagen, toelatingseisen MaMySK123 DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07

5 5 Consolidatie en validatie Betrouwbaarheid van de data (zuiverheid van de schattingen, marges). Nauwkeurigheid van de steekproef (omvang, representativiteit, weging). Interne (o.a. trendmatig) en externe validatie (op basis van externe bronnen, vergelijking met andere databases). Vaste procedures. DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07

6 6 Data-inwinning en procedures 4x per jaar volledige verversing van de data (op termijn frequenter) volgens vaste en gestandaardiseerde procedures, ongeacht datamutaties genereren alle MS Access tabellen DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07

7 7 Import en export database: Q Delft DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07

8 8 Verzamelen opleidingsinformatie MySK123 / MySKI open dagen Ba-Ma aansluitingen toelatings- eisen marketingnamen webadres bachelor- en master- formulier ‘warme’ import marketingnamen webadres ‘koude’ import MySK123 MySKI SKI-databse Studiekeuze123 directe mutatie, aanhoudende informatiestroom verzameling gedurende 5 maanden, reminders consolidatie release 2 of 3 DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07

9 Inhoud bachelorformulier 9 Opleidingskenmerken: type, vorm, isat, croho- en alternatieve naam. Instroom, toelating en selectie: aanvullende toelatingseisen, verkorte route, BSA. Opbouw, inhoud van de opleiding: taal, gemeensch. propedeuse, excellent tracé, competenties/oriëntaties, omvang werkgroepen, onderwijsmix, onderscheidende kenmerken, recente veranderingen. Stages en onderzoek: vrijwillige/verplichte stages: studiejaar & omvang, samenwerkingsverbanden, onderzoek e/o stage vast onderdeel Ba. Internationale oriëntatie: % studenten in buitenland en % buitenlandse studenten hier, uitwisselingsovereenkomsten, % docenten in buitenland en % buitenlandse docenten hier, buitenlandse accreditering, faciliteren buitenlandse beurzen. Feedback op presentatie van opleiding op Studiekeuze123. DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07

10 Inhoud masterformulier 10DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07 Opleidingskenmerken: type, vorm, isat, croho- en alternatieve naam, mastervariant, titel na afstuderen. Instroom, toelating en selectie: toelatingseisen, selectieprocedure en - instrumenten. Opbouw, inhoud van de opleiding: taal, competenties/oriëntaties, onderwijsmix, onderscheidende kenmerken, recente veranderingen. Stages en onderzoek: aard afsluiting master, toegang promotieplaats, samenwerkingsverbanden. Internationale oriëntatie: % studenten in buitenland en % buitenlandse studenten hier, begeleiding e/o aandacht voor integratie buitenlandse studenten, uitwisselingsovereenkomsten, % docenten in buitenland en % buitenlandse docenten hier, buitenlandse accreditering, faciliteren buitenlandse beurzen. Feedback op presentatie van opleiding op Studiekeuze123.

11 Invoer door instellingen 11DAIR – Collega’s aan het woord 7/11/07 Behoud eerder ingevoerde gegevens. Gegevens wijzigen/aanvullen in reeds aanwezige gegevens. Duidelijk onderscheid ‘warme’ en ‘koude’ import. Actief contactpersonenbeheer. Verschillende contactpersonen mogelijk voor communicatie- en onderwijsgerelateerde informatie. Helpdesk....


Download ppt "SKI database DAIR – Collega’s aan het woord Jules Warps 7 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google