De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Longitudinaal cohort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Longitudinaal cohort."— Transcript van de presentatie:

1 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsverandering Gerda Korevaar, Gijs van Duijn, Roeland van der Rijst & Dato de Gruijter Onderwijs Research Dagen 2010, Enschede Vrijdag 25 juni 2010 een interventie bij de opleidingen Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden)

2 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 2 Leiden Law School (LLS) Nieuw propedeusesysteem met ingang van studiejaar 2007-2008 Opleidingen: - Juridische opleidingen Rechtsgeleerdheid Notarieel recht Fiscaal recht - Criminologie

3 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 3 Beleidsdoelen van LLS 1.Het terugdringen van de door studenten gepercipieerde vrijblijvendheid van de studie; 2.Het verminderen van het gevoel van studenten dat zij ‘verloren lopen’; 3.Het versterken van de betrokkenheid van docenten bij onder meer de studievoortgang van studenten; 4.Het intensiveren van vaardighedenonderwijs in de Bachelor.

4 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 4 Hoe deze doelen te bereiken? 1.Instellen van vaste werkgroepen 2.Verplichte aanwezigheid 3.Verplichte tentamendeelname 4.Conditionele herkansing (4 of hoger bij eerste tentamenkans) 5.Introductie tutoraat En in studiejaar 2008-2009 6.Mogelijkheid tot homogene werkgroepindeling voor studenten met 55 ec of hoger

5 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 5 Onderzoek: 2007-2010 1.Panelgesprekken met docenten en studenten 2.Digitale semesterevaluatie onder studenten 3.Rendementsonderzoek: slagingspercentages, studiepunten, cum laudes, bindend studieadvies en uitval 4.Vergelijking rendementen met cohort 2006-2007 5.Rendementsonderzoek naar cohort 2007-2008 in tweede studiejaar

6 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 6 Resultaten Studenten: - Positieve waardering van studenten: vaste werkgroepen, verplichte deelname, contact docent- en studenttutoren. - Gemiddelde waardering LLS: 7 - Negatiever over inhoudelijke bijeenkomsten tutoraat, conditionele herkansing - Nog steeds te weinig tijd voor de studie (minder dan 20 uur gemiddeld; Criminologie wel hoger) Docenten: - Niveau tentaminering?

7 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 7 Binden Studie Advies - = afgewezen + = propedeuse gehaald of voldoende punten om door te gaan H = hardheidsclausule P = persoonlijke omstandigheden 200620072008 RechtenCriminologieRechtenCriminologieRechtenCriminologie - 30,022,520,524,513,514,1 + 66,075,073,574,579,876,1 H,6,51,22,2 P 3,42,55,51,15,57,6

8 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 8 Snelle groepen Langzame en snelle starters: gemiddelden en standaarddeviaties

9 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 9 Snelle groepen Studenten met 55 ECTS of meer en hun indeling in werkgroepen

10 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 10 Discussie 1.Hebben deze veranderingen effect op de attitude van studenten? - Extern – intern 1.Hoe vervolg in tweede, derde en vierde studiejaar? - Verwachtingenmanagement: 4 jaarstermijn - Slecht presterende studenten – studieplan - Meer activerend onderwijs (vaardigheden – individuele feedback) - Niveau tentaminering?

11 Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing 11 Gerda Korevaar Universiteit Leiden a.g.korevaar@law.leidenuniv.nl


Download ppt "Leiden University. The university to discover. ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Longitudinaal cohort."

Verwante presentaties


Ads door Google