De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord, Zuidwest-Friesland, Friesland Oost.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord, Zuidwest-Friesland, Friesland Oost."— Transcript van de presentatie:

1 VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord, Zuidwest-Friesland, Friesland Oost

2 VSV2 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/ ,7 > 22 jaar en/of categorie ,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 En: -In buitenland wonen -Emigratie -Afvoer GBA -Praktijkonderwijs -Int.Bac./Engelse stroom -Particulier onderwijs

3 VSV3 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling; MBO

4 VSV4 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens Binnen enkele weken definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

5 VSV5 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

6 VSV6 Nieuwe VSV-ers landelijk

7 VSV7 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

8 VSV8 Naar laatst gevolgd onderwijs

9 VSV9 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

10 VSV10 RMC-regio’s in Friesland (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

11 VSV11 Samenstelling regio-populatie

12 VSV12 Samenstelling regio-populatie, mbo

13 VSV13 Friesland Noord (geel), Friesland Oost (groen) en Zuidwest Friesland (blauw) tussen alle rmc-regio’s

14 VSV14 Gemeenten binnen de regio Friesland-Noord

15 VSV15 Gemeenten binnen de regio Zuidwest-Friesland

16 VSV16 Gemeenten binnen de regio Friesland Oost

17 VSV17 Persoonskenmerken, regio Friesland-Noord

18 VSV18 Persoonskenmerken, regio Zuidwest Friesland

19 VSV19 Persoonskenmerken, regio Friesland-oost

20 VSV20 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv% Regio Friesland-Noord

21 VSV21 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers regio Friesland-Noord

22 VSV22 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv% Regio Zuid-West Friesland

23 VSV23 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers regio Zuid-West Friesland

24 VSV24 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv% Regio Friesland Oost

25 VSV25 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers regio Friesland-Oost


Download ppt "16-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord, Zuidwest-Friesland, Friesland Oost."

Verwante presentaties


Ads door Google