De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord, Zuidwest-Friesland, Friesland Oost.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord, Zuidwest-Friesland, Friesland Oost."— Transcript van de presentatie:

1 16-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord, Zuidwest-Friesland, Friesland Oost

2 16-1-2008VSV2 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 > 22 jaar en/of categorie 3 -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 En: -In buitenland wonen -Emigratie -Afvoer GBA -Praktijkonderwijs -Int.Bac./Engelse stroom -Particulier onderwijs

3 16-1-2008VSV3 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling; MBO

4 16-1-2008VSV4 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens Binnen enkele weken definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

5 16-1-2008VSV5 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

6 16-1-2008VSV6 Nieuwe VSV-ers landelijk

7 16-1-2008VSV7 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

8 16-1-2008VSV8 Naar laatst gevolgd onderwijs

9 16-1-2008VSV9 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

10 16-1-2008VSV10 RMC-regio’s in Friesland (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

11 16-1-2008VSV11 Samenstelling regio-populatie

12 16-1-2008VSV12 Samenstelling regio-populatie, mbo

13 16-1-2008VSV13 Friesland Noord (geel), Friesland Oost (groen) en Zuidwest Friesland (blauw) tussen alle rmc-regio’s

14 16-1-2008VSV14 Gemeenten binnen de regio Friesland-Noord

15 16-1-2008VSV15 Gemeenten binnen de regio Zuidwest-Friesland

16 16-1-2008VSV16 Gemeenten binnen de regio Friesland Oost

17 16-1-2008VSV17 Persoonskenmerken, regio Friesland-Noord

18 16-1-2008VSV18 Persoonskenmerken, regio Zuidwest Friesland

19 16-1-2008VSV19 Persoonskenmerken, regio Friesland-oost

20 16-1-2008VSV20 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv% Regio Friesland-Noord

21 16-1-2008VSV21 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers regio Friesland-Noord

22 16-1-2008VSV22 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv% Regio Zuid-West Friesland

23 16-1-2008VSV23 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers regio Zuid-West Friesland

24 16-1-2008VSV24 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv% Regio Friesland Oost

25 16-1-2008VSV25 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers regio Friesland-Oost


Download ppt "16-1-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Friesland-Noord, Zuidwest-Friesland, Friesland Oost."

Verwante presentaties


Ads door Google