De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Arnhem/Nijmegen Erik Fleur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Arnhem/Nijmegen Erik Fleur."— Transcript van de presentatie:

1 17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Arnhem/Nijmegen Erik Fleur

2 17-3-2008VSV2 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

3 17-3-2008VSV3 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

4 17-3-2008VSV4 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

5 17-3-2008VSV5 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/2005491,7 > 22 jaar -104,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo281,9 of doorstroom ho 20,5 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9

6 17-3-2008VSV6 Landelijk Berekening landelijke cijfers Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

7 17-3-2008VSV7 Berekening landelijke cijfers Leerlingen en deelnemers vo, mbo en vavo jonger dan 21 jaar op 1/10/2005 Emigratie gedurende het jaar wordt geen vsv Engelse Stroom en Internationaal Baccalaureaat wordt niet meegenomen Doorstroom naar pro/vso wordt geschat Inschatting van ontbrekende diplomagegevens op basis van doorstroom naar HO

8 17-3-2008VSV8 Nieuwe VSV-ers landelijk

9 17-3-2008VSV9 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

10 17-3-2008VSV10 VSV in relatie tot verdacht zijn van misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

11 17-3-2008VSV11 Berekening cijfers t.b.v. convenanten Leerlingen vo en bekostigde deelnemers mbo jonger dan 21 jaar op 1/10/2005 Emigratie gedurende het jaar wordt geen vsv Examendeelnemers en categorie 3 in het mbo worden niet meegenomen Vavo wordt niet als herkomst meegenomen Engelse Stroom en Internationaal Baccalaureaat wordt niet meegenomen Doorstroom naar pro/vso wordt niet geschat Geen inschatting van ontbrekende diplomagegevens op basis van doorstroom naar HO

12 17-3-2008VSV12 RMC-regio Arnhem/Nijmegen (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

13 17-3-2008VSV13 Samenstelling regio-populatie

14 17-3-2008VSV14 Samenstelling regio-populatie, mbo

15 17-3-2008VSV15 Arnhem/Nijmegen (blauw) tussen alle rmc-regio’s

16 17-3-2008VSV16 Gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen

17 17-3-2008VSV17 % vsv naar gemeente in de regio Arnhem/Nijmegen

18 17-3-2008VSV18 % vsv naar postcodegebieden binnen de gemeente Arnhem

19 17-3-2008VSV19 Persoonskenmerken, Arnhem/Nijmegen

20 17-3-2008VSV20 Voortgezet onderwijs; leerlingen woonachtig in de regio Arnhem/Nijmegen

21 17-3-2008VSV21 Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers Arnhem/Nijmegen


Download ppt "17-3-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Arnhem/Nijmegen Erik Fleur."

Verwante presentaties


Ads door Google