De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie tussen partners LEA-congres 12 januari 2010 Gerrit Dogger, gemeente Enschede (in samenwerking met Wilma Weren, gemeente Boxtel)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie tussen partners LEA-congres 12 januari 2010 Gerrit Dogger, gemeente Enschede (in samenwerking met Wilma Weren, gemeente Boxtel)"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie tussen partners LEA-congres 12 januari 2010 Gerrit Dogger, gemeente Enschede (in samenwerking met Wilma Weren, gemeente Boxtel)

2 Situatieschets Kinderopvang / buitenschoolse opvang: ruim 25 locaties Peuterspeelzalen: ca. 40 locaties Basisonderwijs: 55 scholen (67 locaties), ca. 13.500 leerlingen, 3 grote + 4 kleine schoolbesturen Voortgezet onderwijs: 4 scholen (1 openbaar, 1 interconfessioneel, 1 gereformeerd, 1 VMBO-groen), ca. 8.000 leerlingen diverse vormen van speciaal (basis)onderwijs (ca. 2500 leerlingen) MBO: ROC van Twente (ca. 18.000 studenten) HBO: Saxion Hogeschool (ca. 20.000 studenten), AKI WO: Universiteit Twente (ca. 8.000 studenten), ITC

3 Overleg Enschedees Onderwijsberaad (EOB) –alle schoolbesturen, incl. ROC –voorzitter: wethouder jeugd en onderwijs Enschedees Jeugdoverleg (EJO) –breed samengesteld (onderwijs, welzijn, jeugdzorg, jgz, maatschappelijk werk, justitie) –bijeenkomsten op thema’s (Jeugdagenda 2005-2009) Diverse werkgroepen / projectgroepen / taakgroepen / stuurgroepen: taalbeleid, PO-VO, brede school, Scholingsboulevard enz.

4 De Enschedese LEA

5 Startkwalificaties / verhoging kwalificatieniveau –Overgang PO-VO –Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten –Scholingsboulevard (VMBO-MBO) Taalbeleid: verbeteren kwaliteit taalonderwijs / taalprestaties

6 De Enschedese LEA (2) Brede Schoolontwikkeling Zorgstructuren in en om school –Zorgteams psz., kinderopvang, PO, VO, MBO –Passend onderwijs De rol van de ouders –Opvoedingsondersteuning (Triple-p) Monitoring en evaluatie –jaarlijkse onderwijsmonitor, deel uitmakend van de Enschedese Jeugdmonitor –horizontale verantwoording

7 Communicatie tussen partners bij het ontwikkelen van de LEA Start vanuit de “drie kolommen” (Oberon) –gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukt –valkuil: “prijsschieten en stokpaardjes”, omdat er geen bovenliggend visiestuk of kadernota is –er ligt / lag veel: LEA niet bedoeld als herhaling of samenvatting daarvan Teruggeschakeld: waar gaat het over in Enschede? (centrale thema’s en doelen)

8 De verdere communicatie Periodieke voortgangsrapportages –Aan de raad –Themabijeenkomsten Specifieke informatie / doelgroepen –Brochures / folders (taalbeleid, zorgteams) –Websites (www.taalbeleid-enschede.nl, www.basis053.nl)

9 Voorbeeld Taalbeleid: brochure + (ouder)folders

10 Voorbeeld

11

12 De rol van monitoring Adviezen voor VO Schoolloopbanenonderzoek Monitor Taal en Rekenen –Bovenschools niveau (gemeente) –Rapportages per school(bestuur) –Betrokkenheid Inspectie

13 VO-adviezen

14 Rendement VO Doorstroom VMBO-cohort (Babeliowsky)

15 Op- en afstroomgegevens

16 Tweede Oberonmeting Taal


Download ppt "Communicatie tussen partners LEA-congres 12 januari 2010 Gerrit Dogger, gemeente Enschede (in samenwerking met Wilma Weren, gemeente Boxtel)"

Verwante presentaties


Ads door Google