De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatie tussen partners LEA-congres 12 januari 2010 Gerrit Dogger, gemeente Enschede (in samenwerking met Wilma Weren, gemeente Boxtel)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatie tussen partners LEA-congres 12 januari 2010 Gerrit Dogger, gemeente Enschede (in samenwerking met Wilma Weren, gemeente Boxtel)"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatie tussen partners LEA-congres 12 januari Gerrit Dogger, gemeente Enschede (in samenwerking met Wilma Weren, gemeente Boxtel)

2 Situatieschets Kinderopvang / buitenschoolse opvang: ruim 25 locaties
Peuterspeelzalen: ca. 40 locaties Basisonderwijs: 55 scholen (67 locaties), ca leerlingen, 3 grote + 4 kleine schoolbesturen Voortgezet onderwijs: 4 scholen (1 openbaar, 1 interconfessioneel, 1 gereformeerd, 1 VMBO-groen), ca leerlingen diverse vormen van speciaal (basis)onderwijs (ca leerlingen) MBO: ROC van Twente (ca studenten) HBO: Saxion Hogeschool (ca studenten), AKI WO: Universiteit Twente (ca studenten), ITC

3 Overleg Enschedees Onderwijsberaad (EOB) Enschedees Jeugdoverleg (EJO)
alle schoolbesturen, incl. ROC voorzitter: wethouder jeugd en onderwijs Enschedees Jeugdoverleg (EJO) breed samengesteld (onderwijs, welzijn, jeugdzorg, jgz, maatschappelijk werk, justitie) bijeenkomsten op thema’s (Jeugdagenda ) Diverse werkgroepen / projectgroepen / taakgroepen / stuurgroepen: taalbeleid, PO-VO, brede school, Scholingsboulevard enz.

4 De Enschedese LEA

5 De Enschedese LEA Startkwalificaties / verhoging kwalificatieniveau
Overgang PO-VO Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Scholingsboulevard (VMBO-MBO) Taalbeleid: verbeteren kwaliteit taalonderwijs / taalprestaties

6 De Enschedese LEA (2) Brede Schoolontwikkeling
Zorgstructuren in en om school Zorgteams psz., kinderopvang, PO, VO, MBO Passend onderwijs De rol van de ouders Opvoedingsondersteuning (Triple-p) Monitoring en evaluatie jaarlijkse onderwijsmonitor, deel uitmakend van de Enschedese Jeugdmonitor horizontale verantwoording

7 Communicatie tussen partners bij het ontwikkelen van de LEA
Start vanuit de “drie kolommen” (Oberon) gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukt valkuil: “prijsschieten en stokpaardjes”, omdat er geen bovenliggend visiestuk of kadernota is er ligt / lag veel: LEA niet bedoeld als herhaling of samenvatting daarvan Teruggeschakeld: waar gaat het over in Enschede? (centrale thema’s en doelen)

8 De verdere communicatie
Periodieke voortgangsrapportages Aan de raad Themabijeenkomsten Specifieke informatie / doelgroepen Brochures / folders (taalbeleid, zorgteams) Websites (www.taalbeleid-enschede.nl,

9 Voorbeeld Taalbeleid: brochure + (ouder)folders

10 Voorbeeld

11 Voorbeeld

12 De rol van monitoring Adviezen voor VO Schoolloopbanenonderzoek
Monitor Taal en Rekenen Bovenschools niveau (gemeente) Rapportages per school(bestuur) Betrokkenheid Inspectie

13 VO-adviezen

14 Rendement VO Doorstroom VMBO-cohort (Babeliowsky)

15 Op- en afstroomgegevens

16 Tweede Oberonmeting Taal


Download ppt "Communicatie tussen partners LEA-congres 12 januari 2010 Gerrit Dogger, gemeente Enschede (in samenwerking met Wilma Weren, gemeente Boxtel)"

Verwante presentaties


Ads door Google