De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 informatie BRON ter versterking van de RMC-functie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 informatie BRON ter versterking van de RMC-functie."— Transcript van de presentatie:

1 1 informatie BRON ter versterking van de RMC-functie

2 2 informatie BRON presentatie 1. functie van informatie (regie op RMC) 2. informatie uit BRON 3. het inzetten van BRON-informatie

3 3 informatie BRON 1. functie van informatie vooraf: er is een schat aan informatie beschikbaar informatie uit VSV-verkenner informatie uit lokale RMC-registratie informatie uit BRON en veel meer ….

4 4 informatie BRON 1. functie van informatie deze presentatie focust op BRON-informatie: wat zit er in? wat kan ik ermee? waar hebben we het voor nodig?

5 5 informatie BRON 1. functie van informatie regie op RMC: waar kunnen óf moeten we BRON-informatie inzetten? polsen bij workshop……..

6 6 informatie BRON 1. functie van informatie regie op RMC: jaarlijks aanjagen én versterken van RMC-fucntie terugkijken: hoe hebben we het gedaan? focus op details: hoe zit het nu? wie heeft wat goed gedaan? vooruitkijken: wat staat ons te doen? maatregelenresultaten feedforwardfeedback richting focus al enige ideeën hoe de regie vorm te geven? dan een 1 ste kennismaking met soort informatie dat in BRON zit…..

7 7 informatie BRON 1. functie van informatie vraagstukken (voorbeelden) groeiende instroom mbo vanuit havo: hoe succesvol in mbo? wat te doen met deze groep?

8 8 informatie BRON 1. functie van informatie vraagstukken (voorbeelden) vsv’ers 17/19-jaar keert binnen 2 jaar terug: waar is die herinstroom? groeiende groep?

9 9 informatie BRON 1. functie van informatie regie op RMC: jaarlijks aanjagen én versterken RMC-functie polsen bij workshop…….. ad-hoc analyses inbreng leveren op actuele thema’s (belangenbehartiging) reageren op signalen van elders (koershouden) onder de aandacht brengen beheer over informatie overview en validatie details en kader en meer ….. polsen bij workshop……..

10 10 informatie BRON 2. informatie uit BRON  Basisregistratie Onderwijsnummer  C-route: basisgegevens voor regionale RMC-registratie  ook voor analyses nadeel:  niet dezelfde basisgegevens als VSV-verkenner of RMC-registratie voordeel:  zeer actueel, volledige historie én volledige populatie  meer voordelen……

11 11 informatie BRON 2. informatie uit BRON  profiel, trendanalyse, benchmarking en toplijsten  overzicht en detaillering  relevant, snel en beheersbare kosten  dekkend voor belangrijke thema’s  informatie ‘op voorraad’ en ‘calamiteiten’-informatie  standaard indicatoren en ‘concept’-rapporten beschikbaar  jaarlijkse up-dates

12 12 informatie BRON 2. informatie uit BRON wat zit er niet in BRON?  officiële percentages voortijdig schoolverlaters  regionale gegevens over overgang, begeleiding, bedrijven en voorzieningen  risico-indicaties en bevindingen LP/RMC

13 13 informatie BRON 2. informatie uit BRON wat zit er wel in BRON?  trajecten, vertragingen en rendementen  examens, kwalificatieniveau en kwalificatiestatus  vooropleidingen en voortraject  leeftijd, plaats/stadsdeel, verhuizingen (en etnische groep)  opleidingen en scholen (en campussen)  POVO (voor CITO en BaO-adviezen)  VO>ROC óf LPA/RMC

14 14 informatie BRON 2. informatie uit BRON wat kan er worden afgeleid uit BRON?  kwalificatiestatus en -niveau  vergelijken van cohorten en leeftijden  clusters van opleidingen en scholen  jaarlijks peiling (trends) of maandelijkse peilingen (processen)  extern rendement (succes in mbo)  rijkheid van trajecten van en naar opleidingen (vsv-trajecten)  wisselingen van school, opleiding, niveau, leerweg en vertragingen  uitsplitsing deelregio’s en verhuizingen  alle analyses uit één bron (hetzelfde eindtotaal)

15 15 informatie BRON 2. informatie uit BRON BRON-informatie (voorbeelden) kwalificatiestatus: gaat over kwalificatie en het al dan niet volgen van een opleiding volgen van cohorten in het mbo. kwalificatie en vsv?

16 16 informatie BRON 2. informatie uit BRON BRON-informatie (voorbeelden) trends overgang vo > mbo: overgang ambitieuzer? overgang voorzichtiger? instroom vanuit pro? instroom vanuit havo?

17 17 informatie BRON 2. informatie uit BRON informatiekubussen (voorbeeld clusters & campussen)

18 18 informatie BRON 2. informatie uit BRON BRON-informatie (voorbeelden) in of uit onderwijs de loop van het schooljaar:

19 19 informatie BRON 2. informatie uit BRON BRON-informatie (voorbeelden) schoolverlaten de loop van het schooljaar:

20 20 informatie BRON 2. informatie uit BRON BRON-informatie (voorbeelden) extern rendement: hoe vergaat het de voormalige vmbo’ers in het mbo? zijn er verschillen tussen vmbo’s?

21 21 informatie BRON 2. informatie uit BRON BRON-informatie (voorbeelden) voorbereiden op overgang vo > mbo: goede keuze gemaakt? welk vervolg past de vmbo’er? juiste opleiding? juist niveau? juiste campus?

22 22 informatie BRON 2. informatie uit BRON informatiekubussen: C-levering voorbereid op analyses anonimiseren vaste peilmomenten onderwijsposities én trajecten daarheen en / of sindsdien uit onderwijs, hoger onderwijs of 23 + jaar uitrekenen (bv. “hoe lang voortijdig schoolverlaten?”) afleiden (bv. “verhuisd?”) verbeteren (bv. “kwalificatiestatus”) uiteenrafelen (bv. wisselen van niveau, richting en / of leerweg) en meer ….

23 23 informatie BRON 2. informatie uit BRON informatiekubussen (voorbeeld wisselingen bij instroom) antwoord op welke vraag? relevant voor wie? wanneer nodig?

24 24 informatie BRON 2. informatie uit BRON informatiekubussen (voorbeeld wisselingen bij doorstroom)

25 25 informatie BRON 2. informatie uit BRON informatiekubussen (voorbeeld deelregio’s & verhuizingen)

26 26 informatie BRON 2. informatie uit BRON welke BRON-kubussen zijn er?  rendement (meten van succes)  voortraject (herkomst, startpunt: met wie heb ik van doen?)  proces (maandelijkse peiling vsv of overgang VO>ROC)  kwalificatie en uitval (peiling in oktober en in januari)

27 27 informatie BRON 2. informatie uit BRON rapporten beschikbaar: succes in mbo vanuit praktijkonderwijs en havo naar mbo populariteit in de regio voor opleidingen mbo bestemming van TL’ers achtergronden vsv positie na 4 jaar VO vs. adviezen BaO

28 28 informatie BRON 2. informatie uit BRON andere voorzieningen in BRON-kubussen?  rond één thema wordt een informatiekubus gebouwd  aggregaties en labels toegevoegd  centrale kwaliteitscontroles en basistellingen  set standaardrapporten en aanvullende adhoc-analyses

29 29 informatie BRON 2. informatie uit BRON wie maakt BRON-kubussen?  C-levering door DUO, op aanvraag RMC-regio  additionele leveringen door regio  kubussen en rapporten reeds ontworpen (geen kosten)  omnummeren, verwerking en analyse op maat (De Loos Monitoring)

30 30 informatie BRON 3. inzetten van BRON-informatie samenvattend de functie van informatie:  RMC-regie: jaarlijks met partners bezien wat er voor het volgend jaar te doen staat samenvattend de informatie uit BRON:  over rendement, vooropleiding, achtergronden vsv, regionale leerlingenstromen

31 31 informatie BRON 3. inzetten van BRON-informatie de verbinding RMC-regie vs. BRON-informatie d.m.v. regioprofiel (stand van zaken) trendanalyses benchmarks

32 32 informatie BRON 3. inzetten van BRON-informatie regioprofiel: stand van zaken kwalificatiestatus en –niveau geven urgentie (wat) en posities (wie) in de regio trendanalyses: geven aan wat de komende nieuwe thema's zullen zijn benchmarks en vergelijkingen: geven aan wie de aandachtsscholen en aandachtsgroepen zijn

33 33 informatie BRON 3. inzetten van BRON-informatie BRON-informatie inzetten voor RMC-regie: gedeelde visie op koers bevestiging uitgangspunten opruimen van actiepunten nieuwe richtpunten, nieuwe afspraken en nieuwe toezeggingen wat kunnen we en wat kunnen we (nog) niet? met wie worden welke details uitgewerkt (wie is aan zet)? wie gaat daarmee afstemmen? wie wordt geïnformeerd?

34 34 informatie BRON De Loos Monitoring  Rinus de Loos  030-2963248  06-29577536  rinus@deloos.net  www.deloos.net


Download ppt "1 informatie BRON ter versterking van de RMC-functie."

Verwante presentaties


Ads door Google