De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAW Het Welzijnshuis VTO-beleid ompetent van kop tot teen !

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAW Het Welzijnshuis VTO-beleid ompetent van kop tot teen !"— Transcript van de presentatie:

1 CAW Het Welzijnshuis VTO-beleid ompetent van kop tot teen !

2 Uitgangspunten Medewerkers maximaal ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling Hierbij wordt niet alleen gedacht over het volgen van de ontwikkelingen binnen de sector van het algemeen welzijnswerk, het volgen van opleidingen gerelateerd aan de huidige of toekomstige functie van de medewerkers binnen CAW Het Welzijnshuis maar ook aan die vormingen en opleidingen die nuttig en dienstig kunnen zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en/of groei van de individuele medewerker. ompetent van kop tot teen !

3 De verschillende vormen VTO
ompetent van kop tot teen !

4 De verschillende vormen VTO
De individuele vorming (INVO) Teamactiviteiten (TEVO) Deelwerking overschrijdende vorming en opleiding (DOVO) Groepsbijeenkomst (GROVO) ompetent van kop tot teen !

5 Individuele Vorming (INVO)
Er wordt aan iedere medewerker de mogelijkheid geboden om elk jaar een individueel vormingstraject te volgen. Per jaar volgt iedere medewerker minimaal 10u en maximaal 80u vorming tijdens de betaalde arbeidstijd. Deze minima en maxima worden aangepast aan de tewerkstellingsgraad (bv. voltijds = 10uur , halftijds = 5uur, ¾ tewerkstelling is 7,30 uur). ompetent van kop tot teen !

6 Individuele Vorming (INVO)
Deze 10 uren vorming zijn voor minstens 50% functierelevant. Het maximum aan vorming tijdens de werkuren is bepaald op 80 uur per jaar, voor zover de organisatie van de dienst dit toelaat. Dit wordt individueel berekend op basis van de effectief gepresteerde werkdagen tijdens het voorbije jaar. ompetent van kop tot teen !

7 TeamVorming (TEVO) Elk team organiseert in functie van de eigen noden en behoefte een jaarlijks vormingsmoment. Mogelijkheden: het samen verwerven van een competentie vormingen rond het teamfunctioneren Als er samen gekozen wordt voor een TEVO, moet iedereen aanwezig zijn. Dit is niet vrijblijvend. Als het gaat om een thema dat functiegebonden is, kan het dat alleen die mensen samen een TEVO doen. ompetent van kop tot teen !

8 Deelwerking overschrijdende vorming (DOVO)
Het CAW-team: de planningsdriedaagse. De medewerkers: er worden vormings-programma’s ontwikkeld op maat. In het verleden waren dit: agressie op de werkvloer deontologie integrale jeugdhulpverlening creatief werken met kinderen intrafamiliaal geweld ompetent van kop tot teen !

9 Groepsbijeenkomst (GROVO)
Dit is vorming en opleiding waarop alle medewerkers van het CAW Het Welzijnshuis kunnen c.q. moeten deelnemen: De Open Algemene Vergadering De jaarlijkse Welzijnshuisdag met workshops rond thema’s die intern bevraagd zijn gevolgd door een informatiemoment mbt het algemeen beleid van Het Welzijnshuis ompetent van kop tot teen !

10 VTO-procedure ompetent van kop tot teen !

11 VTO-procedure Start: aanwerving of functioneringsgesprek
Ontwikkelingstraject in samenspraak tussen medewerker en TV; ondersteuning & advies stafmedewerker HRM Aanvraag & motivatie via formulier Definitief advies & beslissing INVO <10u, Tevo, Dovo & Grovo door stafmedewerker INVO >10u: advies directie, beslissing DB ompetent van kop tot teen !

12 De medewerker Elke vormingsaanvraag wordt door de werknemer ingevuld en aan zijn leidinggevende voorgelegd. Deze aanvraag omvat minimaal: informatie over de vormingsactiviteit (onderwerp, lesgevers, plaats en tijd, de infobrochure, kostprijs eventueel proces voorafgaand aan aanvraag de persoonlijke betrokkenheid, zelfreflectie, motivatie de koppeling aan competentieontwikkeling ompetent van kop tot teen !

13 De Teamverantwoordelijke
Heeft bindend advies over de INVO ≤ 10 uur en een uitgebreid advies over de INVO > 10 uur van zijn medewerkers. Houdt ook mee de kostprijs in het oog en staat open voor eventuele goedkopere alternatieven. Doet TEVO- & DOVO-aanvragen ompetent van kop tot teen !

14 De Teamverantwoordelijke
De TV kijkt de aanvraag na en geeft advies over: de situering binnen het traject van de medewerker; de gedragenheid binnen het team; de situering binnen de planning en de ontwikkeling van het team; de inhoudelijke en praktische consequenties; ompetent van kop tot teen !

15 Stafmedewerker HRM & VTO
Adviseert de directie over het vormingsbeleid en stelt mee het algemeen vormingsplan (Grovo, Dovo) op. Staat in voor de praktische organisatie & evaluatie van de intern georganiseerde vormingen (Tevo, Grovo, Dovo). ompetent van kop tot teen !

16 Stafmedewerker HRM & VTO
Verzamelt de relevante opleidingsmogelijkheden en vormingsessies die georganiseerd worden en plaatst deze ondermeer op de centrale server zodat deze informatie voor iedere medewerker vlot toegankelijk is. Adviseert de leidinggevende over de vormingsaanvragen van een teammedewerker. ompetent van kop tot teen !

17 Stafmedewerker HRM & VTO
Adviseert en gaat met de medewerker actief op zoek naar een antwoord op zijn/haar vormingsaanvraag. Staat zowel in voor de registratie van de vormingsaanvragen als de gevolgde vormingen. ompetent van kop tot teen !

18 Instrumenten VTO-beleid
ompetent van kop tot teen !

19 Instrumenten VTO-beleidsplan Procedure Kwaliteitshandboek:
stroomdiagram richtlijnen en werkinstructies vragenlijst ifv langdurige opleidingen lp ompetent van kop tot teen !

20 Instrumenten Functie- & competentieprofiel Het aanvraag-formulier:
Gegevens medewerker Informatie VTO-activiteit Motivatie Medewerker Advies/toelichting TV Advies HRM & VTO Advies Directie Beslissing lp ompetent van kop tot teen !

21 Instrumenten Lijst INVO-uren: Overzicht VTO-activiteiten:
Deze lijst staat op de server en wordt jaarlijks gemaakt door het centraal secretariaat. Hier kunnen de gewerkte uren van het vorige jaar teruggevonden worden en het maximum aantal uren VTO die kunnen gevolgd worden in het lopende jaar per medewerker. Overzicht VTO-activiteiten: Deze lijst staat op de server. Dit is een overzicht van de aangevraagde en goedgekeurde aanvragen. Uit deze tabel kunnen per team en per medewerker gegevens gefilterd worden. lp ompetent van kop tot teen !

22 Bedenkingen ompetent van kop tot teen !

23 Bedenkingen Berekening INVO-uren op basis van tewerkstelling vorig jaar Enkel voor vaste medewerkers & gedetacheerden; niet voor vrijwilligers Zwaar administratief proces en hoge personeelstijd in verhouding tot duur VTO-activiteit Zwakke competentieprofielen Portofolio-systeem zou handig zijn Visie op langdurige opleidingen ompetent van kop tot teen !

24 VRAGEN ? ompetent van kop tot teen !


Download ppt "CAW Het Welzijnshuis VTO-beleid ompetent van kop tot teen !"

Verwante presentaties


Ads door Google