De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAW Oost-Vlaanderen vzw

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAW Oost-Vlaanderen vzw"— Transcript van de presentatie:

1

2 CAW Oost-Vlaanderen vzw
Eén provinciaal beleid en beheer Werking verankert in 3 regio’s: Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen Gent-Eeklo Waas-Dender

3

4 Organigram Oost-Vlaanderen
Algemene directeur Directeurs HR & personeel – beleidsondersteuning 3 Regiodirecteurs Coördinatoren – teambegeleiders - teams

5 Organigram Regio Gent-Eeklo

6 CAW Oost-Vlaanderen Cliënten 25.652 Hulpverleningsteams 71
Personeelsleden 352 VTE Vrijwilligers 280 Samenwerkingsovereenkomsten lokale besturen 289 Samenwerking ifv toegankelijkheid 40 Samenwerking in zorgnetwerken 57 Samenwerking ifv Toegankelijkheid: tolkdiensten, minderhedensector, krasdiensten, VWAW, SO, … Zorgnetwerken ijh,pz,cgz, gevangenissen, VAPH, huisvestingssector

7 AANBOD: kernopdrachten
Onthaal Eerste opvang en directe hulp Allerlei vragen en problemen Voor iedereen Begeleiding Begeleiden tot beter functioneren in het dagelijks leven Voor maatschappelijk kwetsbaren Ambulant, mobiel en residentieel (opvangcentrum) Preventie Beleidssignaleren Preventieprojecten Onthaal Belangrijkste is de vraagverheldering los te koppelen van het begeleidingsaanbod. Voor alle mensen met vragen en problemen een laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt zijn Hulpzoekenden de zekerheid bieden dat er effectief antwoord geboden wordt op om het even welke vraag Mensen in maximaal twee stappen naar het gewenste aanbod Naadloze overgang van onthaal naar begeleiding Begeleidingsteams toelaten ten volle te focussen op hun kernopdracht Crisishulpverlening inzetten waar nodig Voorbeeld preventieprojecten Twee helften van een appel  Bruidkoffer Bruggen na(ar) 18 Preventie uithuiszetting  woonbegeleiding  budgetbeleiding  particuliere verhuurders en soc. huisvesting

8 OVERIG AANBOD Dienstverlening Inloopcentra Nachtopvang
Organisatieondersteuning in de gevangenis Dispatching crisisvragen Maatschappelijk onderzoek interlandelijke adoptie Maatschappelijk onderzoek interlandelijke adoptie = DMO gefinancierd via kind en gezin

9 algemeen: CAW-Onthaal
jongeren: JAC crisis: De Schelp specifieke groepen: Transithuis voor personen met een precair verblijfsstatuut, Justitieel Welzijnswerk voor (ex-) gedetineerden en hun directe omgeving, Brugteam voor chronische thuislozen, Slachtofferhulp voor slachtoffers, nabestaanden en naastbestaanden - Vertrekkend van de ontvangst van de hulpvrager in het centrum of het contact in diens eigen milieu, - door informatie, advies of eerste opvang te verstrekken, komen tot een ontrafeling of verduidelijking van de hulpvraag en een eventuele opstap (verwijzing) naar verdere begeleiding in het eigen centrum of elders. Slachtofferhulp: misdrijven, verkeersmisdrijven en zelfdoding (slachtoffers, naastbestaanden, nabestaanden)

10 Doelgroepen Totaal aantal hulpvragers: 18 045
Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen Bestaansonzekeren: cliënten Etnisch-culturele minderheden: cliënten Dak- en thuislozen: hulpvragen Slachtoffers: hulpvragen - onthaal richt zich op alle burgers met een hulpvraag vervolgbegeleiding op maatschappelijk kwetsbare groepen: daklozen (2950 probl dakloos, uithuiszetting en thuisloosheid op onthaal + thuislozenwerkingen resid begel 466 arte en 237 /119 woonteam/49 bwj/22 zowo Ecm (5323 Artevelde Visserij) bestaansonzekeren (geen inkomen/<leefloon/=leefloon) 2878 Artevelde visserij slachtoffers (765 onth ifg en 409 begel ifgprob artevelde slachtofferonthaal/begl visserij +14 probl ifg schreiboom ) Bron: Tellus 2012, registratie CAW Artevelde en CAW Visserij

11 CAW Oost-Vlaanderen vzw - Visserij 153 – 9000 Gent
CAW Oost-Vlaanderen vzw - Visserij 153 – 9000 Gent Regio Gent-Eeklo - Oude Houtlei Gent


Download ppt "CAW Oost-Vlaanderen vzw"

Verwante presentaties


Ads door Google