De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Een blik op mogelijke verdere evoluties in de domeinen van Fysieke Beveiliging en Transport Rony Dresselaers FANC Marcel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Een blik op mogelijke verdere evoluties in de domeinen van Fysieke Beveiliging en Transport Rony Dresselaers FANC Marcel."— Transcript van de presentatie:

1 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Een blik op mogelijke verdere evoluties in de domeinen van Fysieke Beveiliging en Transport Rony Dresselaers FANC Marcel Maris BEL V

2 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Objectieven Fysieke Beveiliging •Vermijden van diefstal van nucleaire materialen in gebruik, stockage of transport •Beschermen van materialen en installaties tegen sabotage •Radiologische impact van sabotage beperken

3 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Fundamentele principes (12) Fysieke Beveiliging •Responsibility of the State •Responsibility during International Transport •Legislative and Regulatory Framework •Competent Authority •Responsibility of the license holders •Security Culture •Threat •Graded Approach •Defence in Depth •Quality Assurance •Contingency Plans •Confidentiality

4 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Basis documenten •Convention on the Physical Protection of Nuclear Materials (CPPNM) 1980 → enkel betrekking internationale transporten → invalshoek non-proliferatie •CPPNM geamendeerd in 2005 → uitbreiding van de scoop transport → installatie → invalshoek non-proliferatie/terrorisme → toevoegen “sabotage” (resultaat 9/11) •Infcirc 225, rev. 04 “The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities” → aanbevelingen → politiek bindend via Nuclear Suppliers Group

5 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Wettelijke basis •Aanpassing in 2003 van de FANC-wet (15 april 1994) •Project nationale reglementaire kader lopende

6 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Wettelijke basis •Voorontwerp van wet tot wijziging van de FANC-wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FANC •Koninklijk besluit betreffende de categorisering, de classificatie van kernmateriaal, de definiëring, in de nucleaire installaties, van classificatiezones waar kernmateriaal wordt gebruikt, geproduceerd of opgeslagen en betreffende de classificatie van het nucleair vervoer •Koninklijk besluit houdende de classificatie en de bescherming van documenten betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties •Koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties

7 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Welke zijn de mogelijke samenwerkingsverbanden en modaliteiten tussen FANC EN Bel V in de domeinen van Fysieke Beveiliging en Transport

8 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Invalshoek •De nieuwe samenwerkingsverbanden FANC-Bel V in het kader van de Fysische Controle: - 3-niveau model - GIC strategie - Controle en inspectie programma •Nieuwe reglementering aangaande de Fysieke Beveiliging van nucleaire installaties, materialen en hun vervoer (voorziene invoegetreding wetgeving in 2009) •Op termijn nieuwe wetgeving inzake de fysieke beveiliging van bronnen en hun vervoer (voorziene invoegetreding wetgeving in 2011)

9 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Werkgroep FANC-Bel V •Doel - bepalen van de toekomstige visie van FANC-Bel V ten aanzien van een mogelijke samenwerking op het vlak van fysieke beveiliging -evaluatie van de nieuwe denkpistes en conclusies genomen in het domein van de fysische controle •Aan de hand van een -gedetailleerde proces flow → gezocht naar mogelijke samenwerkingsverbanden en modaliteiten -prioritair : nieuwe wetgeving fysieke beveiliging nucleaire installaties, materialen en hun vervoer -evaluatie toepasbaarheid fysieke beveiliging bronnen

10 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Proces Flow Fysieke Beveiliging nucleaire installaties, materialen en hun vervoer Opstellen erkenningsdossier, FBS: Fysieke Beveiliging Systeem Analyse en goedkeuring erkenningsdossier FBS Controles en inspecties Periodieke evaluatie binnen 3 jaar Modificaties FBS Herziening

11 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V «Opstellen erkenningsdossier» •Aan de hand van de « Format » : -vertaling reglementaire vereisten in een check list -basis van het erkenningsdossier -aantal installaties als “test case” gefungeerd in 2008 •Ondersteuning door FANC-Bel V gedurende de aanloopperiode inwerkingtreding wetgeving (2009)

12 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V «Goedkeuring erkenningsdossier»(1) •Synergie mogelijk tussen deskundigen FANC-Bel V •Inbreng Bel V: - bepaling van de Fysieke Beveiligingszones (classificatie zones waaronder vitale zones) -Unacceptable Radiological Consequences-analyse -specifieke kennis van de installatie •Voor specifieke punten bijkomende expertise « Back-Office » •Dynamiek multidisciplinair team

13 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V «Goedkeuring erkenningsdossier»(2) •Benadering veiligheidsdossier Beveiligingsdossier : - eerste evaluatie van het dossier door Bel V - gebruikt als input in discussie stuurcomité dat aanvraag behandelt

14 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Geintegreerde Inspectie en Controle Strategie •Opstellen van een GIC-strategie die aanleiding geeft tot controle en inspectieplan •Modaliteiten voor het tot standkomen idem fysieke controle: -geeft accenten aan middellange termijn 3 jaar - wordt vastgelegd per inrichting (groep) - jaarlijks herzienbaar - medegedeeld aan de inrichtingen •

15 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Controle en inspectie programma •Door aanwezigheid van Single Point of Contact beveiliging in structuur Bel V •Op termijn integratie beveiligingsaspecten •SPOC maakt deel uit van Beveiliging Competence Center (organisatie FANC) •Kennis-ervaringsuitwisseling tussen beide organisaties

16 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Controle en inspectie programma → Uniform systeem → Routinecontroles Bel V → Inspecties FANC → Op termijn controles volgens « 3S » model Security – Safety – Santé FANC Bel V Exploitant afgevaardigde fysieke beveiliging (*) • 3-niveau model inspecties toezicht controles (*) Dienst fysische controle – uitzondering Transport

17 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Controle en inspectie programma inspectiestoezicht controle FANC Bel V Exploitant afgevaardigde fysieke beveiliging (*) Specifiek vertaald naar transport: → Momenteel beperkt tot splijtbare materialen: 2 transporteurs: -Groep A : kernmaterialen Cat. I + niet bestraald kernmaterialen Cat. II -Groep B : bestraalde kernmaterialen Cat. II + kernmaterialen Cat. III → 2 types van vergunningen generieke en specifieke (afh. Cat. transport) -generieke : vaste infrastructuur + beveiliging voertuigen (tandem FANC-Bel V) -specifieke bijkomende eisen afhankelijk type vervoer (tandem FANC-Bel V) (*) dienst fysische controle – uitzondering transport

18 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Evolutie in de installatie en/of processen in het kader Fysieke Beveiliging •Eerste analyse van de aanpassingen door Bel V •Bespreking tandem FANC-Bel V → concensus •Naar de exploitant → globale analyse → 1 coherent advies •Aandachtspunten zijn aanpassingen die niet rechtstreeks verbonden zijn met beveiliging (taak SPOC)

19 25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Conclusie •Er zijn samenwerkingsverbanden mogelijk tussen het FANC en Bel V •Uniform systeem •Stelling “Fysieke beveiliging is het exclusieve jachtterrein van het FANC“ wordt verwezen naar de eeuwige jachtvelden


Download ppt "25/11/08 Presentatie FANC/Bel V Een blik op mogelijke verdere evoluties in de domeinen van Fysieke Beveiliging en Transport Rony Dresselaers FANC Marcel."

Verwante presentaties


Ads door Google