De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

>> Als het gaat om milieu en leefomgeving BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies 9 maart 2010 Wim Burgers InfoMil Van Bees B naar BEMS.

Verwante presentaties


Presentatie over: ">> Als het gaat om milieu en leefomgeving BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies 9 maart 2010 Wim Burgers InfoMil Van Bees B naar BEMS."— Transcript van de presentatie:

1 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies 9 maart 2010 Wim Burgers InfoMil Van Bees B naar BEMS

2 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 2 Inhoud • Wat is het BEMS? • Werkingsfeer • Emissie-eisen • Meetverplichting • Toetsing • Keuring en onderhoud • Vervolg NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 2

3 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 3 Wat is het BEMS? Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties Actualisatie van Bees B (uit 1998) • Ontwikkelingen energiemarkt, meer WKK en biomassa • Ontwikkelingen verbrandingstechnologie • Ontwikkelingen bestrijdingstechnieken • Knelpunten emissieplafonds en luchtkwaliteit • Aansluiting met ontwikkelingen Activiteitenbesluit Waarom nieuw besluit? • Vereenvoudiging 3 NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil

4 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 4 Werkingsfeer (1) Ketelinstallaties (medium water/stoom) • Emissie-eisen vanaf 1 MWth (nominaal vermogen) • 4250 gasketels glastuinbouw • 800 gasketels industrie • 500 gasketels gebouwde omgeving • 200 ketels op andere brandstof Rood en vet = Afwijkend van Bees B NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 4 Emissie-eisen: ± 9700 stationaire stookinstallaties

5 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 5 Werkingsfeer (2) Gas- en vloeistofmotorinstallaties (> 0 MWth) • WKK (geen extra verbrandingslucht in ketel) • niet-WKK • 3900 WKK-gasmotoren • 15 WKK-vloeistofmotoren • Niet-WKK > 500 uur/jaar? NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 5 Emissie-eisen: ± 9700 stationaire stookinstallaties

6 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 6 Werkingsfeer (3) Gasturbine-installaties • WKK + niet-WKK • Geen vermogensondergrens voor emissie-eisen • 25 gasturbines NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 6 Emissie-eisen: ± 9700 stationaire stookinstallaties

7 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 7 Werkingsfeer (4) Uitsluitingsgronden • Stookinstallatie die bestemd voor onderzoek • Stookinstallatie die onder het Bva valt • Stookinstallatie die onder het Bees A valt • Noodvoorziening minder dan 500 uur/jaar in bedrijf NOx-emissie • NOx-emissiehandel (inrichting >20MWth)  geen NOx-eis • 200 installaties NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 7

8 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 8 Emissie-eisen (1) - Installatie/brandstof Let op, niet onder Bees A  BEMS NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 8 NeR F7

9 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 9 Emissie-eisen (2) - brandstof/verontreiniging BZB niet meer van toepassing NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 9

10 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 10 Emissie-eisen (3) – nieuwe installaties • Vanaf datum inwerkingtreding • Onafhankelijk van datum vergunningverlening • Installatie niet in bedrijf op datum inwerkingtreding  nieuwe installatie NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 10

11 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 11 Emissie-eisen (4) – Bestaande installaties • Tot 1 jan 2017 (of 2019) Bees B of vergunningseis • Daarna emissie-eisen BEMS • Of eerder indien belangrijke technische wijziging NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 11

12 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 12 Emissie-eisen (5) - algemeen Afwijkende situaties • Tijdelijke ketel (max. 6 maanden) Voldoet aan eisen “oude” ketel • Overschrijding emissie-eis ten gevolge van storing • Max 120 uur / kalenderjaar • Inclusief andere brandstof Alle eisen in mg/Nm3 bij 3 of 6 vol% O2  geen eis in g/GJ NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 12

13 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 13 NOx-emissie-eisen in mg/Nm3 (bij 3 of 6 vol% O2) Geel=nieuwe eis Blauw=aangescherpt Emissie-eisen (6) – NOx NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 13

14 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 14 SO2-emissie-eisen in mg/Nm3 (bij 3 of 6 vol% O2) Emissie-eisen (7) – SO2 NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 14

15 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 15 Stofemissie-eisen in mg/Nm3 (bij 3 of 6 vol% O2) Emissie-eisen (8) – Stof NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 15

16 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 16 CxHy-emissie-eisen in mg/Nm3 (bij 3 of 6 vol% O2) Emissie-eisen (9) – CxHy NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 16

17 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 17 Emissie-eisen (10) - vergunning Afwijkende emissie-eisen in vergunning • GPBV-installatie op grond van BBT • In geval NOx-emissiehandel als luchtkwaliteit dat vergt Opmerking: emissie-eisen BEMS zijn BBT NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 17

18 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 18 Meetverplichting (1) – continue meting Bij toepassen rookgasreiniging of water-/stoominjectie Kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 • Eens per 5 jaar kalibratie door 15 parallelmetingen • Jaarlijkse controle door o.m. 5 parallelmetingen NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 18

19 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 19 Meetverplichting (2) – afzonderlijke meting Frequentie • Ketel: eenmalig bij minimaal 60% belasting • Overige installaties: 1x/4 jaar Uitvoering • 3 deelmetingen van 15-30 minuten • Geaccrediteerd lab volgens NEN-EN normen • SCIOS-gecertificeerd volgens scope 6 NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 19

20 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 20 Toetsing (1) – continue meting Daggemiddelde concentratie < emissie-eis • M.u.v. opstarten en stilleggen van de stookinstallatie Toetsing aan eis na aftrek meetonzekerheid • Totaal stof: 30% emissie-eis • Overige componenten: 20% emissie-eis NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 20

21 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 21 Toetsing (2) – afzonderlijke meting Alle deelmetingen < emissie-eis Toetsing aan eis na aftrek meetonzekerheid • Door lab aangetoond, maximum: • Totaal stof: 30% emissie-eis • Overige componenten: 20% emissie-eis NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 21

22 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 22 Keuring en onderhoud (1) Activiteitenbesluit Besluit Landbouw  BEMS Besluit Glastuinbouw Toegevoegd aan Bees A (voor installaties <50 MWth) NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 22

23 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 23 Keuring en onderhoud (2) Doel keuring • Veilig functioneren • Optimale verbranding • Energiezuinigheid Onderdelen keuring • Afstelling van de verbranding • Brandstof- en luchttoevoer en rookgasafvoer Uitvoering keuring • SCIOS gecertificeerd persoon of gelijkwaardig NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 23

24 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 24 Keuring en onderhoud (3) Frequentie keuring • niet-gasgestookte stookinstallaties nominaal vermogen 20-100 kWth: eens per 4 jaar nominaal vermogen >100 kWth: eens per 2 jaar • gasgestookte stookinstallatie • nominaal vermogen >100 kWth: eens per 4 jaar Cascade = optellen toestelvermogens NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 24

25 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 25 Vervolg Inwerkingtreding 1 april 2010 Bees B ingetrokken Aanpassing voor inwerkingtreding Reparatie eind 2010 Hulpmiddelen InfoMil Wetswegwijzer Handleiding BEMS BEMS digitaal NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 25

26 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 26 NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil


Download ppt ">> Als het gaat om milieu en leefomgeving BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies 9 maart 2010 Wim Burgers InfoMil Van Bees B naar BEMS."

Verwante presentaties


Ads door Google