De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolutie wettelijke statutaire pensioenlasten Februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolutie wettelijke statutaire pensioenlasten Februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Evolutie wettelijke statutaire pensioenlasten Februari 2010

2 2 Statutaire pensioenlast: STAD en OCMW- wettelijk pensioen -Financieel plan Pensioenverzekering (niet gesolidariseerd) -Zilverfondsverzekering (bijdrageverzekering) -Pool 1 - ex omslagkas : bijdrage op loonmassa -Opmerkingen -Geen ombuiging verhouding statutairen / contractuelen -Stad  Inclusief kinderdagverblijven  Inclusief Stedelijk Onderwijs (niet onderwijzend personeel) -OCMW  Inclusief Zorgbedrijf  Inclusief ziekenhuizen

3 3 Pensioenverzekering – Financieel plan 2010 – projectie 30 jaar – Niet gesolidariseerde pensioenen

4 4 Tabel pensioenverzekering: aandachtpunten -Daling patronale bijdrage Stad (koopsom) vanaf 2026 van euro naar euro -Gedeelte intern reservefonds Stad + OCMW opgebruikt in Volledige dekking pensioenverbintenissen (100%) over de hele projectie in de toekomst

5 5 Bijdrageverzekering – Financieel plan 2010 – projectie 30 jaar – stad + ocmw

6 6 Tabel bijdrageverzekering: aandachtspunten -Toename loonmassa over de hele projectie tot in 2039 (zonder ombuiging verhouding statutairen / contractuelen) -Toelage Stad wordt met extra verhoogd vanaf Raming bijdragevoet pool 2 stijgt jaarlijks aanzienlijk tot 60% in Daling wordt terug ingezet vanaf Bijdrage “nieuwe regeling” (lineaire responsabilisering) wordt weergegeven in kolom 10 -Resultaat negatief (rood) in jaren waar bijdrages onvoldoende zijn. Daardoor beroep doen op reserves. -Totale reserves onvoldoende vanaf 2015 (Ethias buffer reserves reeds vanaf 2013)

7 7 PROBLEEMSTELLING : toekomstige financiering wettelijke pensioenen statutairen -1. Financiële toestand pool II : dreigend financieel tekort -Pensioenuitgaven >= bijdragen + Egalisatiefonds -Egalisatiefonds : injectie pool II > inkomsten (vakantiegeld) -  egalisatiefonds is leeg eind NOOD AAN EXTRA FINANCIERINGSBRON -2. Financiële toestand pool I : huidige reserve ca 700 miljoen -Pensioenuitgaven > bijdragen (afnemende loonmassa cfr fusie 76/82) -Reservefonds versneld opgebruikt indien lineaire responsabilisering. -NOOD AAN EXTRA FINANCIERINGSBRON

8 8 Hypothese : fusie pool 1 en pool 2 -Pensioenen van de fusiegemeenten ten laste van pool 1 komen ten laste van de stad en het OCMW van Antwerpen, mogelijke via de verrekening van een responsabiliseringsbijdrage. -Lineaire responsabilisering (nieuwe regeling)  Basisbijdrage: 30%  Correctiecoëfficient: 58%  Ondergrens: 30% -Druk op reservefonds stijgt : sneller opgebruikt -Meeruitgave Stad: rudementaire raming -Meeruitgave OCMW: rudementaire raming zonder oplossing ziekenhuisproblematiek -Meeruitgave Stad + OCMW: rudementaire raming

9 9 Meeruitgave Stad: rudementaire raming

10 10 Tabel meeruitgave Stad: aandachtspunten -Stijging statutaire loonmassa van tot euro in 2039 (geen ombuiging verhouding) -Inschatting bijdrage nieuw systeem van “Lineaire responsabilisering” (kolom Nieuwe bijdrage). -Meeruitgave nieuw systeem t.o.v. oud systeem wordt weergegeven in kolom Verschil. -Meeruitgave maximaal in 2018, namelijk euro -T.e.m is er een aanzienlijke jaarlijkse meeruitgave voor de Stad. Daarna is het systeem van lineaire responsabilisering voordeliger.

11 11 Meeruitgave OCMW: rudementaire raming zonder oplossing

12 12 Tabel meeruitgave OCMW: aandachtspunten -Daling statutaire loonmassa van tot euro in 2039 (uitdoving ZNA en Zorgbedrijf) -Inschatting bijdrage nieuw systeem van “Lineaire responsabilisering” (kolom Nieuwe bijdrage). -Meeruitgave nieuw systeem t.o.v. oud systeem wordt weergegeven in kolom Verschil. -De eerste jaren geen meeruitgave. Meeruitgave manifesteert zich vanaf Jaar op jaar is er een aanzienlijke stijging van de meeruitgave -Meeruitgave maximaal in 2039, namelijk euro. Mogelijke meeruitgave OCMW aanzienlijker dan deze van de Stad

13 13 Meeruitgave Stad + OCMW: rudementaire raming

14 14 Tabel meeruitgave Stad + OCMW: aandachtspunten -Stijging statutaire loonmassa van tot euro in Inschatting bijdrage nieuw systeem van “Lineaire responsabilisering” (kolom Nieuwe bijdrage). -Meeruitgave nieuw systeem t.o.v. oud systeem wordt weergegeven in kolom Verschil. -Jaar op jaar is er een aanzienlijke stijging van de meeruitgave -Meeruitgave aanzienlijk voor de gehele projectie en maximaal in 2035 ( euro)

15 15 Evolutie statutaire loonmassa: Pool 2 -Stad Antwerpen en OCMW Antwerpen (huidige vorm) -Tabel 1: Evolutie van de pensioenuitgaven -Statutaire werknemers worden vervangen door statutaire werknemers -Aangroei statutaire loonmassa -Tabel 2: Evolutie van de pensioenuitgaven -Statutaire werknemers worden vervangen door contractuele werknemers tot verhouding 40/60 -Beperkte aangroei statutaire loonmassa

16 16 STAD: vervanging statutairen door statutairen

17 17 STAD: vervanging statutairen door contractuelen (ombuiging naar verhouding 40/60)

18 18 Tabel evolutie pool 2 Stad: aandachtspunten -Tabel 1: geen ombuiging verhouding -Aangroei statutaire loonmassa van in 2009 tot in Aangroei totale pensioenen van in 2009 tot in Stijging pensioenlast tot maximaal 73,7% in Vanaf dan geleidelijke daling - Tabel 2: wel ombuiging verhouding -Stijging statutaire loonmassa van in 2009 tot in Aangroei totale pensioenen van in 2009 tot in Aanzienlijk hogere pensioenlast. Stijging tot maximaal 108,8% in Vanaf dan een geleidelijke daling

19 19 OCMW: vervanging statutairen door statutairen

20 20 OCMW: vervanging statutairen door contractuelen (ombuiging naar verhouding 40/60)

21 21 Tabel evolutie pool 2 OCMW: aandachtspunten -Tabel 1: geen ombuiging verhouding -Aangroei statutaire loonmassa van in 2009 tot in Aangroei totale pensioenen van in 2009 tot in Stijging pensioenlast tot maximaal 51,4% in Vanaf dan geleidelijke daling - Tabel 2: wel ombuiging verhouding -Stijging statutaire loonmassa van in 2009 tot in Aangroei totale pensioenen van in 2009 tot in Aanzienlijk hogere pensioenlast. Stijging tot maximaal 79,0% in Vanaf dan een geleidelijke daling

22 22 Ombuiging verhouding 60/40 naar 40/60 (statutair/contractueel)

23 23 Responsabilisering! -Risico Stad -Verzelfstandigde entiteiten -Risico OCMW -Ziekenhuizen

24 24 Responsabilisering en ombuiging: totaalfactuur wettelijke pensioenen


Download ppt "Evolutie wettelijke statutaire pensioenlasten Februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google