De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 IMPULSREGLEMENT FINANCIËLE LUIK. 2 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST WERKINGSKOST INKOMSTEN: GEVRAAGDE PROVINCIALE SUBSIDIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 IMPULSREGLEMENT FINANCIËLE LUIK. 2 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST WERKINGSKOST INKOMSTEN: GEVRAAGDE PROVINCIALE SUBSIDIE."— Transcript van de presentatie:

1 1 IMPULSREGLEMENT FINANCIËLE LUIK

2 2 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST WERKINGSKOST INKOMSTEN: GEVRAAGDE PROVINCIALE SUBSIDIE EIGEN INBRENG (eigen middelen, financiële bijdrage partners, sponsoring, inkomsten project en overige subsidies)

3 3 IMPULSREGLEMENT De projectsubsidie kan enkel aangewend worden voor personeelskosten (met een maximum van 60.000 euro/FTE per jaar en voor zover het gaat om personeel dat specifiek voor het project aangesteld wordt) en/of werkingskosten (exclusief afschrijvingen). Investeringen worden niet als werkingskosten aanzien.

4 4 PERSONEELSKOST PERSONEELSKOST = LOONKOST + OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

5 5 PERSONEELSKOST LOONKOST = BRUTOLOON + PATRONALE RSZ + PATRONAAL PENSIOEN indien niet vervat in brutoloon: + VAKANTIEGELD + EINDEJAARSPREMIE

6 6 PERSONEELSKOST ANDERE PERSONEELSKOSTEN = - MAALTIJDCHEQUES - WOON-WERK VERKEER - KOSTEN VOOR LOONADMINISTRATIE - KOSTEN VOOR VORMING EN OPLEIDING PERSONEEL - VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN

7 7 PERSONEELSKOST MAX. 60.000 euro/FTE/jaar = 30.000 euro/HTE = 12.000 euro 1/5 FTE (20%) … = 30,36 euro/uur (38-urenweek) = 32,05 euro/uur (36-urenweek)

8 8 PERSONEELSKOST Vb. Projectbegroting Loonkost: 22.843,09 € Werkingskost 7.200,00 € Totaal 30.043,09 € Max. subsidiebedrag= 30.043,09 € x 60% = 18.025,85 € Begrenzing loonkost à 60.000 €/FTE Gevraagde subsidiebedrag is kleiner dan projectkost, rekening houdend met loonbegrenzing => in orde

9 9 PERSONEELSKOST Verantwoording personeelskost: -loonfiches van de personen die voor het project aangesteld werden -facturen (sociaal secretariaat, verzekering arbeidsongevallen, …)

10 10 WERKINGSKOST Ontwerp projectbegroting: •Aanzet rubrieken – duidelijkheid •Andere rubrieken mogelijk •Verplaatsingskosten •Voor ondersteunende kosten (huur, telefoon, internet,…) met een max. van 10% van de totale personeelskost per jaar volstaat een verklaring op eer.

11 11 WERKINGSKOST - INVESTERINGEN Meubilair en hardware worden ALTIJD als investering beschouwd!

12 12 WERKINGSKOST - INVESTERINGEN INVESTERINGEN = tegelijk aan volgende 3 voorwaarden voldoen: -Per stuk + 1.000 euro, excl. BTW -Duurzaam (geen verbruiksgoed) -Waarde over meerdere jaren

13 13 WERKINGSKOST - INVESTERINGEN Herstellings- en onderhoudswerken = investering als er tegelijk aan volgende 3 voorwaarden voldaan is: - de waarde verhoogt - duurzaam - meer dan 1.000 euro excl. BTW

14 14 WERKINGSKOSTEN AANDACHTSPUNT: VERANTWOORDING ALTIJD MET FACTUREN ( m.u.v. ondersteunende kosten= verklaring op eer)

15 15 WERKINGSKOST •OFWEL facturen voor project apart •OFWEL facturen voor een groter geheel met een VERDEELSLEUTEL, maar dan moeten alle facturen ook als verantwoording binnen gebracht worden VB. Organisatie met 30 FTE Project met 3 FTE => 3/30 van verantwoorde kosten is ten laste van het project


Download ppt "1 IMPULSREGLEMENT FINANCIËLE LUIK. 2 AANZET PROJECTBEGROTING PER PROJECTJAAR UITGAVEN: PERSONEELSKOST WERKINGSKOST INKOMSTEN: GEVRAAGDE PROVINCIALE SUBSIDIE."

Verwante presentaties


Ads door Google