De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De muziekdocent als ondernemer Robert Willemse AA 06-23986704 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De muziekdocent als ondernemer Robert Willemse AA 06-23986704 1."— Transcript van de presentatie:

1 De muziekdocent als ondernemer Robert Willemse AA robert@rwaccountant.nl 06-23986704 1

2 Wat is fiscaal een onderneming • Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal • Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer • Doel om winst te maken (wat ook te verwachten moet zijn) • Nadruk op arbeid en duurzaamheid (continuïteit) 2

3 Verschil onderneming en dienstbetrekking (loondienst) • Het verschil ligt bij de zelfstandigheid • Kenmerken: - zelfstandigheid bij uitvoering van de werkzaamheden (wel/geen gezagsverhouding) - het lopen van financieel risico (ondernemersrisico) - meerdere opdrachtgevers - doen van investeringen in bedrijfsmiddelen 3

4 Gezagsverhouding • Werkgever heeft het recht om dwingende aanwijzingen te geven voor de uitvoering van het werk • De bevoegdheid hiertoe is al voldoende • Gezagsverhouding wordt beoordeeld op basis van feiten en omstandigheden • Van belang is dat de arbeid persoonlijk wordt verricht 4

5 Ondernemersrisico • Rechtstreekse verbondenheid voor schulden van de onderneming (hoofdelijk aansprakelijk) -> zichtbaar o.a. door inschrijving bij Kamer van Koophandel • Risico op lagere opbrengsten, hogere kosten, debiteuren (oninbaarheid), minder opdrachten, e.d. 5

6 Verklaring arbeidsrelatie - I (VAR verklaring) • Toets ondernemerschap is regelmatig voorwerp van geschil • Bij Belastingdienst kan een VAR verklaring worden aangevraagd om duidelijkheid te scheppen 6

7 Verklaring arbeidsrelatie - II (VAR verklaring) • Vormen VAR verklaring: - winst uit onderneming (VAR-wuo) - loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) - resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) - B.V.-ondernemer (VAR-dga) • Met VAR verklaring geen discussie meer over status 7

8 Fiscale kwalificatie • Inkomstenbelasting kent boxenstelsel: - box 1 (progressief tarief) - box 2 (25% tarief) - box 3 (30% tarief over 4% rendement) • Ondernemer valt voor zijn inkomsten uit onderneming in box 1 (“belastbare winst uit onderneming”). 8

9 Winst uit IB-onderneming • Winst wordt berekend over een kalenderjaar • Winst = omzet minus kosten • Eigen arbeid zijn geen kosten maar onderdeel van de gerealiseerde omzet • Privé opname van zakelijke bankrekening is geen loon o.i.d. maar onttrekkingen uit het Eigen Vermogen. Hierover is geen belasting verschuldigd 9

10 Fiscale ondernemersfaciliteiten • Ondernemersfaciliteiten: - willekeurige afschrijving als starter - investeringsaftrek • Bij voldoen aan urencriterium (1225 uur): - zelfstandigenaftrek € 7.280 - startersaftrek € 2.213 (3 jaar lang) - meewerkaftrek partner (bij > 525 uur) - fiscale oudedagsreserve (FOR) - MKB-winstvrijstelling 14% over winst - stakingsvrijstelling 10

11 Verplichtingen van de ondernemer • Registreren als ondernemer bij de Belastingdienst via inschrijving bij de KvK • Bijhouden van een boekhouding • Periodiek doen van aangifte BTW • Uitreiken van een factuur voor werkzaamheden • Opstellen van een jaarrekening (= basis voor winstaangifte in IB) • Doen van aangifte inkomstenbelasting over behaalde winst/verlies 11

12 Omzetbelasting (BTW) • Aangifte BTW in de regel per kwartaal • Bijzonderheid voor onderwijs: - onderwijs in muziek is vrijgesteld van BTW - echter NIET voor personen van 21 jaar en ouder. Tarief dan 21% • BTW op ondernemerskosten is terug vorderbaar van de Belastingdienst via aangifte 12

13 Starten vanuit WW-uitkering • Keuze uit: - stopzetten uitkering over ondernemersuren of - 26 weken (startperiode) 29% korting op uitkering • Keuze26 weken lang 29% korting op uitkering - toestemming van werkcoach nodig - na 26 weken stopt uitkering bij fulltime werken - bij parttime ondernemen geen uitkering meer voor uren die aan onderneming worden besteed • Voor meer info zie website www.uwv.nl/particulieren 13

14 Vragen? • Heeft u nog vragen of heeft u interesse in het starten als zzp-ondernemer neem dan gratis contact op met mij telefoon: 06-23986704 email :robert@rwaccountant.nl 14


Download ppt "De muziekdocent als ondernemer Robert Willemse AA 06-23986704 1."

Verwante presentaties


Ads door Google