De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De muziekdocent als ondernemer

Verwante presentaties


Presentatie over: "De muziekdocent als ondernemer"— Transcript van de presentatie:

1 De muziekdocent als ondernemer
Robert Willemse AA

2 Wat is fiscaal een onderneming
Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer Doel om winst te maken (wat ook te verwachten moet zijn) Nadruk op arbeid en duurzaamheid (continuïteit)

3 Verschil onderneming en dienstbetrekking (loondienst)
Het verschil ligt bij de zelfstandigheid Kenmerken: - zelfstandigheid bij uitvoering van de werkzaamheden (wel/geen gezagsverhouding) - het lopen van financieel risico (ondernemersrisico) - meerdere opdrachtgevers - doen van investeringen in bedrijfsmiddelen

4 Gezagsverhouding Werkgever heeft het recht om dwingende aanwijzingen te geven voor de uitvoering van het werk De bevoegdheid hiertoe is al voldoende Gezagsverhouding wordt beoordeeld op basis van feiten en omstandigheden Van belang is dat de arbeid persoonlijk wordt verricht

5 Ondernemersrisico Rechtstreekse verbondenheid voor schulden van de onderneming (hoofdelijk aansprakelijk) -> zichtbaar o.a. door inschrijving bij Kamer van Koophandel Risico op lagere opbrengsten, hogere kosten, debiteuren (oninbaarheid), minder opdrachten, e.d.

6 Verklaring arbeidsrelatie - I (VAR verklaring)
Toets ondernemerschap is regelmatig voorwerp van geschil Bij Belastingdienst kan een VAR verklaring worden aangevraagd om duidelijkheid te scheppen

7 Verklaring arbeidsrelatie - II (VAR verklaring)
Vormen VAR verklaring: - winst uit onderneming (VAR-wuo) - loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) - resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) - B.V.-ondernemer (VAR-dga) Met VAR verklaring geen discussie meer over status

8 Fiscale kwalificatie Inkomstenbelasting kent boxenstelsel: - box 1 (progressief tarief) - box 2 (25% tarief) - box 3 (30% tarief over 4% rendement) Ondernemer valt voor zijn inkomsten uit onderneming in box 1 (“belastbare winst uit onderneming”).

9 Winst uit IB-onderneming
Winst wordt berekend over een kalenderjaar Winst = omzet minus kosten Eigen arbeid zijn geen kosten maar onderdeel van de gerealiseerde omzet Privé opname van zakelijke bankrekening is geen loon o.i.d. maar onttrekkingen uit het Eigen Vermogen. Hierover is geen belasting verschuldigd

10 Fiscale ondernemersfaciliteiten
Ondernemersfaciliteiten: - willekeurige afschrijving als starter - investeringsaftrek Bij voldoen aan urencriterium (1225 uur): - zelfstandigenaftrek € startersaftrek € (3 jaar lang) - meewerkaftrek partner (bij > 525 uur) - fiscale oudedagsreserve (FOR) - MKB-winstvrijstelling 14% over winst - stakingsvrijstelling

11 Verplichtingen van de ondernemer
Registreren als ondernemer bij de Belastingdienst via inschrijving bij de KvK Bijhouden van een boekhouding Periodiek doen van aangifte BTW Uitreiken van een factuur voor werkzaamheden Opstellen van een jaarrekening (= basis voor winstaangifte in IB) Doen van aangifte inkomstenbelasting over behaalde winst/verlies

12 Omzetbelasting (BTW) Aangifte BTW in de regel per kwartaal
Bijzonderheid voor onderwijs: - onderwijs in muziek is vrijgesteld van BTW - echter NIET voor personen van 21 jaar en ouder. Tarief dan 21% BTW op ondernemerskosten is terug vorderbaar van de Belastingdienst via aangifte

13 Starten vanuit WW-uitkering
Keuze uit: - stopzetten uitkering over ondernemersuren of - 26 weken (startperiode) 29% korting op uitkering Keuze26 weken lang 29% korting op uitkering - toestemming van werkcoach nodig - na 26 weken stopt uitkering bij fulltime werken - bij parttime ondernemen geen uitkering meer voor uren die aan onderneming worden besteed Voor meer info zie website

14 Vragen? Heeft u nog vragen of heeft u interesse in het starten als zzp-ondernemer neem dan gratis contact op met mij telefoon:


Download ppt "De muziekdocent als ondernemer"

Verwante presentaties


Ads door Google