De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eenmanszaak of BV ? 26 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eenmanszaak of BV ? 26 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Eenmanszaak of BV ? 26 april 2007

2 Welkom Bert Meier

3 Global in Reach, Local in Touch

4

5 eenmanszaak oprichting aansprakelijkheid sociale zekerheid belastingen
continuïteit en bedrijfsopvolging omzetten in een BV

6 B.V. dagelijkse leiding oprichting, verklaring van geen bezwaar
minimumkapitaal handelsregister BV io aansprakelijkheid salaris sociale zekerheid belastingen continuïteit omzetten in eenmanszaak

7 ez Oprichting oprichting van een eenmanszaak is vormvrij
inschrijving is in meeste gevallen verplicht uitzonderingen: vrije beroepers als artsen, notarissen, advocaten, fysiotherapeuten voor oprichting dus: geen statuten en geen kapitaalstorting

8 ez Aansprakelijkheid eigenaar is aansprakelijk voor alle handelingen
geen onderscheid privé en onderneming schuldeisers van de onderneming hebben verhaal op privé bezit en privé schuldeisers kunnen ondernemingsbezit aanspreken onderneming failliet > eigenaar failliet gemeenschap van goederen: ook bezit van echtgenoot valt onder aansprakelijkheid aansprakelijkheid beperken door huwelijkse voorwaarden huwelijkse voorwaarden geen effect als echtgenoot moet meetekenen, bijv. banklening

9 ez Sociale zekerheid ondernemer is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen dus niet voor WW en WIA zelf dus te regelen: arbeidsongeschiktheidsrisico volksverzekeringen (AOW, etc.) gelijk als dienstbetrekking

10 ez Belastingen inkomsten uit een éénmanszaak worden belast in box I
box I geldt voor freelance inkomsten, onderneming, overige inkomsten niet alle zelfstandigen zijn ondernemer voor de inkomstenbelasting, er zijn voorwaarden gesteld om als ondernemer aangemerkt te kunnen worden: winst, tijdsbesteding, investeringen, etc. indien je als ondernemer wordt aangemerkt, dan recht op diverse faciliteiten faciliteiten: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, winstvrijstelling

11 ez Continuïteit/Bedrijfsopvolging
de continuïteit van de onderneming loopt gevaar bij overlijden van de ondernemer de erfgenamen kunnen hun deel in het ondernemingsvermogen opeisen in huidige belastingstelsel zijn regels voor afrekening bij beëindiging/staking van de onderneming aangescherpt: geen bijzonder tarief, lagere vrijstelling

12 ez Omzetting in BV een éénmanszaak kan omgezet worden in een BV
dit kan op een fiscaal vriendelijke wijze zonder belasting te betalen over eventuele opgebouwde goodwill een eventuele omzetting dient u grondig met uw accountant, adviseur door te nemen, omzetting heeft grote gevolgen!!

13 BV Dagelijkse leiding de dagelijkse leiding van een BV ligt bij de bestuurders de uiteindelijke macht ligt bij de aandeelhouders toezicht kan worden gehouden door een Raad van Commissarissen

14 BV Oprichting oprichting kan alleen bij notariële akte
bij oprichting worden statuten opgesteld met daarin: naam, vestigingsplaats, doelomschrijving, etc. ook overdracht van aandelen vinden altijd met tussenkomst notaris plaats voor oprichting is een verklaring van geen bezwaar van ministerie van Justitie nodig; doel is onderzoeken van eventuele vermogensdelicten, faillissementen van oprichters of bestuurders

15 BV Minimumkapitaal een belangrijke eis is het minimumkapitaal van € storting hoeft niet in contanten, mag in natura politiek is van plan om in bepaalde gevallen de eis van het minimumkapitaal te laten vervallen

16 BV Handelsregister de BV wordt verplicht ingeschreven in het handelsregister zo niet, dan bestuurders persoonlijk aansprakelijk jaarlijks moet de BV jaarstukken opstellen en openbaar maken via de Kamer van Koophandel

17 BV BV io voorafgaand aan de oprichting kan de BV al ondernemingsactiviteiten verrichten, de BV is dan nog in oprichting bestuurders of anderen die namens de BV io naar buiten optreden zijn hoofdelijk aansprakelijk eventuele overeenkomsten tijdens de io status worden na oprichting van de BV bekrachtigd door de BV BV io word ook ingeschreven in het handelsregister

18 BV Aansprakelijkheid schuldeisers kunnen alleen aanspraak maken op het vermogen van de BV, niet op vermogen van aandeelhouders, directeuren directeuren en beleidsbepalers kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld bij misbruik of overtreding van bepaalde wettelijke regels aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk tot het bedrag waarmee zij deelnemen in de BV

19 BV Salaris in de belastingwetgeving is een regel opgenomen dat u als directeur-grootaandeelhouder verplicht bent een gebruikelijk salaris te genieten de gebruikelijke salaris bedraagt minimaal € in bepaalde gevallen kan dit lager zijn

20 BV Sociale zekerheid de directeur-aandeelhouders is als werknemer in dienst van de BV of hij voor de sociale verzekeringen wordt aangemerkt als werknemer is afhankelijk van : samen met echtgenote 50% of meer van stemmen in ava 2/3 deel of van aandelen in familiebezit niet tegen zijn wil ontslagen kunnen worden als bovenstaande van toepassing; dan is er geen sprake van ondergeschiktheid en dus niet werknemer voor werknemersverzekeringen > zelf arbeidsongeschiktheid regelen

21 BV Belastingen de BV valt onder een VPB tarief van
20% over de eerste € 23,5% over de winst tussen € en € 25,5% over de rest de BV heeft geen zelfstandigenaftrek, startersaftrek of iets dergelijks de winstreserves kunnen vervolgens onder inhouding van dividendbelasting aan de aandeelhouder worden uitgekeerd

22 BV Continuïteit/Bedrijfsopvolging
de continuïteit is gewaarborgd, de BV is een rechtspersoon het bestaan is onafhankelijk van aandeelhouders of bestuurders de BV kan zelf verkocht worden, aandelen verkoop de BV kan de onderneming verkopen

23 BV Omzetting in ez een BV kan ook omgezet worden in een eenmanszaak, hiervoor zijn uitgebreide voorwaarden opgesteld

24 van ez naar BV Waarom??? Niet fiscale motieven
beperking aansprakelijkheid, ondernemer > gehele vermogen continuïteit, BV blijft voortbestaan, verkoop kapitaalmotief, aantrekken investeerders, fusiemogelijkheden standing, duidelijker juridische structuur, internationale positie Fiscale motieven tariefsverschil IB en Vpb het verschil in belastbaar object

25 van ez naar BV Nadelen inbreng
verlies ondernemersfaciliteiten, meewerkaftrek, zelfstandigenaftrek, FOR inbreng betekent desinvestering, desinvesteringsbijtelling (speelt alleen bij investeringsaftrek in het verleden) verrekenbare ondernemersverliezen gaan niet mee over naar de BV

26 van BV naar ez Waarom??? Fiscale motieven
te lage winsten om verlies van ondernemersfaciliteiten goed te maken, tarief weegt niet op tegen aftrekposten Niet fiscale motieven te hoge instandhoudingskosten, Kamer van Koophandel, regels jaarrekening, aangifte Vpb

27 van BV naar ez Nadelen terugkeer
ingewikkelde en derhalve kostbare procedure

28 van ez naar BV Bij het berekenen van het fiscale voordeel van een BV of een eenmanszaak dient rekening gehouden te worden met een aantal omstandigheden: hoogte van de winst fiscale aftrekposten; hypotheekrente, AOV, etc. dividendpolitiek ondernemersfaciliteiten; zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek

29

30

31

32

33

34 van ez naar BV Wat is er nu vergeleken in de hiervoor genoemde rekenvoorbeelden? er is gekeken wat er nu netto te besteden overblijft na betaling van de diverse belastingen: - bij de eenmanszaak: inkomstenbelasting - bij de BV: vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting

35 EZ BV winst 100 61 Vpb -14 IB -35 DB -12 loon 39 netto 65 60

36 Fiscale wetenswaardigheden
m.i.v MKB vrijstelling; 10% van de winst Vpb tarieven sterk gedaald in 2007, zullen waarschijnlijk nog meer dalen in de komende jaren in 2008/2009 zal de wetgeving rond VOF en maatschap sterk wijzigen verliezen zijn korter verrekenbaar 1 januari 2008 nieuwe criteria goede doelen afschrijvingen aangepast o.a. goodwill, panden aanmerkelijk belangheffing in 2007 tijdelijk aangepast; 22% over de eerste € invoering filmexploitatievrijstelling; deel van de omzet wordt niet tot de winst gerekend. Verhoging fiminvesteringsaftrek

37

38


Download ppt "Eenmanszaak of BV ? 26 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google