De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht Ingang per 01-10-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht Ingang per 01-10-2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht Ingang per 01-10-2012

2 2 De Flex-BV Motieven: Minder administratieve lasten Minder dwingend en meer regelend recht Evenwichtige bescherming crediteuren Concurrerend met buitenlandse rechtsvormen Bestaande knelpunten wegnemen

3 3 De Flex-BV Wijzigingen: Geen minimum kapitaal van € 18.000,- Geen verplichte bankverklaring Geen verplichte accountantsverklaring Geen verklaring geen bezwaar bij oprichting door Ministerie van Justitie (sinds 2011) Meer vrijheid van inrichten van de statuten

4 4 De Flex-BV Minimum vereisten bij oprichten: Notariële akte van oprichting (nog wel) Inschrijving Handelsregister KvK Startkapitaal € 0,01 (mag ook in Roebels..) 1 Oprichter 1 Bestuurder 1 Aandeelhouder (deze 3 kunnen in 1 persoon verenigd zijn)

5 5 De Flex-BV Crediteurenbescherming: Alleen dividend uitkeren bij voldoende geld in de BV (uitkeringstoets) Bij onzorgvuldig handelen kunnen bestuurders en aandeelhouders privé aansprakelijk worden gesteld (nu in de wet vastgelegd, voorheen was dit rechtspraak) Belastingdienst had onzorgvuldig handelen al wettelijk vastgelegd in de Wet Bestuurders Aansprakelijkheid (WBA)

6 6 De Flex-BV Fiscale gevolgen BV:. Flex-BV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting Flex-BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst Flex-BV houdt dividendbelasting in bij winstuitkering aan de aandeelhouder

7 7 De Flex-BV Fiscale gevolgen voor de aandeelhouder: Aanmerkelijk Belang Box ll (art. 4.7 wet IB) Aandelen zonder winstrecht of stemrecht (familie, financiers, werknemers) leiden ook tot 5% van het aandelenkapitaal. Dividend of vervreemding 25% heffing IB TBS-regeling (art. 3.92 wet IB) Beschikbaar stellen van vermogensbestanddelen aan Flex-BV zijn belast in Box l tegen progressief tarief IB Gebruikelijk loonregeling (art. 12a wet LB) Loon is minimaal € 42.000,- (uitzonderingen mogelijk)

8 8 De Flex-BV Eenmanszaak of BV: Oprichten BV is gemakkelijker en goedkoper geworden Met BV (in principe) niet aansprakelijk in privé voor de schulden van de onderneming Wettelijke blokkeringsregeling is afgeschaft (kan aandelen nu aan iedereen aanbieden) Bedrijfsoverdracht wordt gemakkelijker (verkoop van de aandelen) Bij hoge winst is het tarief in de VPB voordeliger dan in de IB

9 Eenmanszaak of BV fiscale rekenvoorbeelden Eenmanszaak: (Flex-)BV: Winst€ 30.000 Winst € 30.000 Fisc. Oudedags Res. (FOR) € 3.600* Af: € 26.400 Gebruikelijk loon directeur € 30.000 Zelfstandigenaftrek€ 7.280 Startersaftrek€ 2.123 Winst voor VPB € nihil MKB-vrijstelling€ 2.380 Belastbaar inkomen Box l€ 14.617 Te betalen VPB € nihil Inkomensheffing€ 4.838 Loonheffing directeur € 10.908 Algemene Heffingskorting € 2.033 Algemene Heffingskorting € 2.033 Arbeidskorting€ 1.723 Arbeidskorting € 1.723 Te betalen IB€ 1.082 Te betalen IB € 7.152 * Let op: IB-claim bij staken

10 Eenmanszaak of BV fiscale rekenvoorbeelden Eenmanszaak: (Flex-)BV: Winst€ 60.000 Winst € 60.000 Fisc. Oudedags Res. (FOR) € 7.200* Af: € 52.800 Gebruikelijk loon directeur € 42.000 Zelfstandigenaftrek€ 7.280 Startersaftrek€ 2.123 Winst voor VPB € 18.000 MKB-vrijstelling€ 6.076 Te betalen VPB € 3.600 Belastbaar inkomen Box l€ 37.321 Winst voor dividend € 14.400 * Inkomensheffing€ 13.981 Loonheffing directeur € 15.946 Algemene Heffingskorting € 2.033 Algemene Heffingskorting € 2.033 Arbeidskorting€ 933 Arbeidskorting € 1.653 Te betalen IB€ 11.015 Te betalen IB € 12.260 * Let op: IB-claim bij staken *Let op: 25% claim bij uitkeren dividend

11 Eenmanszaak of BV fiscale rekenvoorbeelden Eenmanszaak: (Flex-)BV: Winst€120.000 Winst €120.000 Fisc. Oudedags Res. (FOR) € 9.542* Af: € 110.458 Gebruikelijk loon directeur € 84.000 Zelfstandigenaftrek€ 7.280 (70% eis) Startersaftrek€ 2.123 Winst voor VPB € 36.000 MKB-vrijstelling€ 14.148 Te betalen VPB € 7.200 Belastbaar inkomen Box l€ 86.907 Winst voor dividend € 28.800 * Inkomensheffing€ 37.848 Loonheffing directeur € 36.336 Algemene Heffingskorting € 2.033 Algemene Heffingskorting € 2.033 Arbeidskorting€ 550 Arbeidskorting € 550 Te betalen IB€ 35.265 Te betalen IB € 33.753 * Let op: IB-claim bij staken *Let op: 25% claim bij uitkeren dividend

12 12 De Stamrecht BV Gouden handdruk Pensioenopbouw

13 13 De Stamrecht BV Gouden handdruk Bruto-uitkering van werkgever volledig inbrengen in de BV Opstellen stamrechtovereenkomst Stamrecht = recht op periodieke uitkeringen Uitkeringen zijn belast tegen geldende IB/LH-tarief Bij onjuistheid gehele stamrecht belast (52%) en rente (20%)

14 14 De Stamrecht BV Pensioenopbouw Geld verstandig beleggen of uitlenen Onderneming starten vanuit deze stamrecht BV (let op aansprakelijkheid) Geld uitlenen aan eenmanszaak (zakelijke condities) Zakelijk handelen binnen BV ter bescherming geldsom

15 15 De Pensioen BV Pensioenopbouw Jaarlijkse pensioendotatie voor digra Opstellen pensioenovereenkomst (pensioenbrief) Kapitaal aanwenden voor eigen BV Kapitaal aanwezig in BV op moment van pensioen uitkeren

16 Bedankt voor jullie aandacht en veel succes met de onderneming


Download ppt "1 De Flex-BV Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht Ingang per 01-10-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google