De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economie Lesbrief: Welvaart VWO 4 Samenvatting Welvaart hoofdstuk 5 Datum: januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economie Lesbrief: Welvaart VWO 4 Samenvatting Welvaart hoofdstuk 5 Datum: januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Economie Lesbrief: Welvaart VWO 4 Samenvatting Welvaart hoofdstuk 5 Datum: januari 2011

2 Vorige les: wat is een rechtvaardige inkomensverdeling? 2 Verschillen tussen beroepen Verschillen binnen een beroep Te verklaren door: Opleiding Verantwoordelijkheid Schaarste (vraag en aanbod) Arbeidsomstandigheden Te verklaren door Leeftijd Functieverschillen (bijv. 1 e graads vs. 2 e graads docent) Werktijden Het bedrijf waar je werkt

3 Bijna iedereen heeft een mening over inkomens- verschillen 3 De overheid Streeft naar een rechtvaardige verdeling Nivelleren van de inkomens Vraag: hoever moeten we hiermee gaan? – SP – VVD Economen Voor grote verschillen: inkomensverschillen hebben een prikkelende werking op niet-werkenden of mensen met lage inkomens Tegen grote verschillen: te grote inkomensverschillen leiden tot criminaliteit en slechte volksgezondheid

4 Belangrijk: wat zijn de feiten? 4 Primaire inkomensverdeling 1 Bepaald door de markt... De verdeling van de primaire inkomens (loon + rente + huur + pacht + winst) over personen Allemaal bruto! Secundaire inkomensverdeling 2 Tertiaire inkomensverdeling 3 Beïnvloed door de overheid... De verdeling van de secundaire inkomens Secundair inkomen = primair inkomen – directe belastingen en premies + uitkeringen De verdeling van de tertiaire inkomens Tertiair inkomen = secundair inkomen – indirecte belastingen en heffingen + prijsverlagende subsidies

5 De primaire inkomensverdeling (blz. 84) 5 1234567 Inkomens- klasse (x € 1.000) Aantal personen per klasse (x 1.000) Inkomen per klasse (x 1 miljoen) Personen per klasse in procenten van het totaal Inkomen per klasse in procenten van het totaal Percentage personen gecumuleerd Percentage inkomen gecumuleerd 0-101.0204.00017%2%17%2% 10-201.20020.00020%10%37%12% 20-301.80044.00030%22%67%34% 30-501.20050.00020%25%87%59% 50 en meer78082.00013%41%100% Totaal6.000200.000100%

6 6 Deze week: inkomensverdeling

7 Inkomensverdeling: de Lorenzcurve 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Aandeel van het inkomen in procenten van het totale inkomen Aandeel van de personen in procenten van het totale aantal personen. 20% van de mensen die het minst verdienen, verdienen 20% van de primaire inkomens 20% van de mensen die het meest verdienen, verdienen 20% van de primaire inkomens.

8 Inkomensverdeling: de Lorenzcurve 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Aandeel van het inkomen in procenten van het totale inkomen Aandeel van de personen in procenten van het totale aantal personen 20% van de mensen die het minst verdienen, verdienen 1% van de primaire inkomens 20% van de mensen die het meest verdienen, verdienen 60% van de primaire inkomens..

9 Twee situaties: wat gebeurt er met de inkomens- verdeling? 9 OudNieuw A10.00020.000 B100.000110.000 Inkomens- verhoudin g 105,5 Situatie 2: Absolute stijging inkomen OudNieuw A10.00011.000 B100.000110.000 Inkomens- verhoudin g 10 Situatie 1: Procentuele stijging inkomen De Lorenzcurve verandert niet De Lorenzcurve wordt minder scheef (= nivelleren)

10 De overheid: “de grote herverdeler van inkomens” 10 De overheid Ontvangsten Directe belastingen Indirecte belastingen Niet-belastingen Sociale premies Uitgaven Overheidsbestedingen Overdrachten (denk aan sociale uitkeringen)

11 De overheid beïnvloedt de inkomensverdeling op twee manieren 11 Overheidsontvangsten Overheidsuitgaven 2. Consumptiegebonden1. Persoonsgebonden Inkomensheffing – Box 1 – Box 3 Sociale premies Sociale uitkeringen, b.v. voor – Volksverzekeringen – Werknemersverz. Subsidies, b.v. – Zonnepanelen – Schone auto’s Indirecte belastingen, b.v. – BTW – Accijns Niet-belastingen

12 Er ontstaan twee nieuwe inkomensverdelingen 12 Primair inkomen Inkomensheffing – Box 1 – Box 3 Sociale premies – Sociale uitkeringen, b.v. voor – Volksverzekeringen – Werknemersverz. + = Secundair inkomen Indirecte belastingen, b.v. – BTW – Accijns Niet-belastingen – Subsidies, b.v. – Zonnepanelen – Schone auto’s + = Tertiair inkomen Secundair inkomen

13 Inkomensbeleid van de overheid Gericht op nivelleren van inkomens 13 1. Belastingstelsel 2. Sociale zekerheid Progressie in de tarieven Heffingskortingen Sociale uitkeringen Vooral voor lagere inkomensgroepen 3. Minimumloon Voor werknemers van 23 jaar of ouder Minimumjeugdloon voor jongeren 4. Huur- en zorgtoeslag Tegemoetkoming in huurkosten / zorgkosten Inkomensafhankelijk

14 14


Download ppt "Economie Lesbrief: Welvaart VWO 4 Samenvatting Welvaart hoofdstuk 5 Datum: januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google