De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheid beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheid beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Overheid beleid

2 Anti-cyclisch begrotingsbeleid
   Overheidsbestedingen stijgen dus de vraag op de goederenmarkt stijgt dus de productie van de bedrijven stijgt en het nationaal inkomen stijgt. Geen onderbesteding meer.    Inkomstenbelastingen (denk aan de marginale tarieven) laten dalen hierdoor zal het besteedbaar inkomen stijgen waardoor de consumptie van de gezinnen stijgt, dus de vraag op de goederenmarkt stijgt dus de productie van de bedrijven stijgt en het nationaal inkomen stijgt. Geen onderbesteding meer. Bij overbesteding (ongeveer gelijk aan hoogconjunctuur) wordt “stijgt” “daalt” in de bovenstaande redenering en “daalt” stijgt”. Dit is conjunctureel beleid.

3 Onderbesteding Ook mogelijk: Subsidie laten stijgen
Uitkeringen laten stijgen Vervolgredenatie blijft gelijk

4 conjuncturele werkloosheid
Overheidsbestedingen de vraag op de goederenmarkt de productie van de bedrijven en het nationaal inkomen . Geen onderbesteding meer. Vraag naar arbeid conjuncturele werkloosheid . Inkomstenbelastingen (denk aan de marginale tarieven)   het besteedbaar inkomen   de consumptie van de gezinnen   de vraag op de goederenmarkt   de productie van de bedrijven   het nationaal inkomen . Geen onderbesteding meer. Vraag naar arbeid   conjuncturele werkloosheid .

5 Gevolg overheidsfinanciën
Het gevolg van het beleid bij onderbesteding op het begrotingstekort: Uitgaven  en inkomsten  dus het begrotingstekort . Het gevolg van het beleid bij overbesteding op het begrotingstekort: Uitgaven  en inkomsten  dus het begrotingstekort .

6 Structuur beleid. Loonkostensubsidie loonmatiging Innovatiebeleid
Investeringssubsidie

7 Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie geven aan bedrijven loonkosten voor de bedrijven de loonkosten per product  (bij gelijkblijvende arbeidsproductiviteit)  als dit doorberekend wordt in de prijs (en niet zorgt voor een lagere winst) de prijs . De internationale concurrentiepositie  de export  de afzet van de bedrijven vraag naar arbeid .

8 Gevolg overheidsfinanciën
Door loonkostensubsidie meer uitgaven dus begrotingstekort . Door de toename van de verkopen bij de detailhandel zal de BTW- ontvangsten (indirecte belastingen) en door het feit dan er meer mensen werken zal het bedrag van de inkomstenbelasting (directe belasting) . Hierdoor zal het begrotingstekort minder hard gaan .

9 loonmatiging Loonkosten per persoon stijgt procentueel minder hard dan de gemiddelde arbeidsproductiviteit) Door loonmatiging zullen de loonkosten per product als dit doorberekend wordt in de prijs (en niet zorgt voor een lagere winst) dan zal de prijs gaan . De internationale concurrentiepositie en de export waardoor de afzet van de bedrijven zal en de vraag naar arbeid .

10 Werkloosheid stijgt, dan moeten de sociale fondsen betalen werkloosheidsuitkeringen betalen de werkenden sociale premies voor de werkloosheidwet moeten betalen. Hierdoor kan het nettoloon de consumptie van de gezinnen , dus de vraag op de goederenmarkt de productie van de bedrijven en het nationaal inkomen Onderbesteding wordt Let op: door de werkloosheidsuitkeringen kunnen de werklozen wel blijven kopen. Er blijft hierdoor wel vraag naar goederen. Dit wordt wel een automatische stabilisator genoemd.

11 Neem aan dat de staatsschuld stijgt, hetdoor de overheid te betalen bedrag aan rente de uitgaven van de overheid en begrotingstekort en financieringstekort Door financieringstekort staatsschuld Als de overheid dit niet wil de overige uitgaven van de overheid (de overheid ; de overige uitgaven worden door de rentebetalingen) het begrotingstekort en het financieringstekort

12 Doelstelling eco politiek overheid
Traditioneel zijn de doelstellingen: evenwicht op de arbeidsmarkt stabiel prijsniveau evenwicht op de betalingsbalans (duurzame) evenwichtige groei Rechtvaardige inkomensverdeling.


Download ppt "Overheid beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google