De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5: Arbeidsmarkt in de EU. 5.1 De situatie voor de EMU Land heeft hoge werkloosheid: 1. De Centrale bank kan de rente ↓  Lenen wordt goedkoper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5: Arbeidsmarkt in de EU. 5.1 De situatie voor de EMU Land heeft hoge werkloosheid: 1. De Centrale bank kan de rente ↓  Lenen wordt goedkoper."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5: Arbeidsmarkt in de EU

2 5.1 De situatie voor de EMU Land heeft hoge werkloosheid: 1. De Centrale bank kan de rente ↓  Lenen wordt goedkoper & sparen wordt minder aantrekkelijk  Bestedingen ↑  Vraag naar producten ↑  Lagere rente wordt doorberekend aan de banken  Vraag naar arbeid ↑  Werkgelegenheid ↑  Werkloosheid ↓ 2. Overheidsbestedingen ↑  Meer uitgaven aan wegen enz.  Productie ↑  Werkgelegenheid ↑  Werkloosheid ↓

3 5.1 De situatie voor de EMU Land heeft hoge werkloosheid: 3. Wisselkoers ↓  Vraag naar NL producten ↑  Export ↑  NL wordt goedkoper tov het buitenland  Vraag naar arbeid ↑  Werkgelegenheid ↑  Werkloosheid ↓ 4. Loonkosten matigen  Loonkosten ↓ (of stijgen beperkt) tov buitenland  Loonmatiging doorberekend in de prijzen  NL goedkoper tov buitenland  Productie ↑  Vraag naar NL producten ↑  …

4 5.2 De situatie na de start van de EMU 1.Een afzonderlijk land kan de rentestand niet meer veranderen, omdat de rente wordt vastgesteld door de ECB 2. Ruimte voor begrotingsbeleid in de EMU is beperkt, omdat In het Groei en Stabiliteitspact staat dat het overheidstekort niet groter mag zijn dan 3% van het nationaal inkomen 3. Mogelijkheid eigen wisselkoers veranderen is met de euro komen te vervallen

5 5.2 De situatie na de start van de EMU 4. Alleen loonmatiging blijft over om de werkloosheid op te lossen. Manieren om werkloosheid op te lossen binnen de EMU: 1.Loonmatiging 2. Innovatie  Arbeidsproductiviteit ↑  Loonkosten per product ↓  Doorberekend in de prijzen  NL goedkoper tov buitenland  Vraag NL producten ↑  Export ↑  Productie ↑  Werkgelegenheid ↑  Werkloosheid ↓ 3. Emigratie van werklozen naar een EU-land waar wel werk is.

6 Filmpje landbouwbeleid 11. Landbouw http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/index.jsp?site =site_eigenwijzer&nr=2155977&project=433017 Tegenlicht Documentaire Landbouwbeleid… (49 min) http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/1792251

7 Werkloosheid Conjuncturele werkloosheid Oorzaak: Onderbesteding. Bestedingen zijn te laag tov de productiecapaciteit. Productie te laag én werkloosheid. Oplossingen: 1.Rente verlagen 2.Overheidsbestedingen stijgen 3.Wisselkoers dalen Structurele werkloosheid Productiekosten te hoog Prijzen worden te hoog om te concurreren. 1.Wisselkoers dalen 2.Loonkosten matigen

8 Beleidsconcurrentie Als overheden van verschillende landen elkaar beconcurreren met gunstige belastingtarieven en vestigingsvoorwaarden en als vakbonden elkaar beconcurreren door akkoorden met werkgevers te sluiten over matige looneisen. Voorbeelden: - Lage vennootschapsbelasting - Lage milieuheffingen - Lage lonen Om te voorkomen dat landen tegen elkaar op blijven bieden met lage tarieven, streeft de Europese Commissie deze tarieven zoveel mogelijk gelijk te maken. Harmonisatie

9 Hoofdstuk 6: Europa en het nationalisme

10 Europese Monetaire Unie - Vrij verkeer van goederen, diensten - Vrij verkeer van productiefactoren (arbeid & kapitaal) - Eén munt - Eén Centrale Bank - Eén monetair beleid - Supranationale Europese bestuursorganen - Europese wetgeving

11 Gevolgen van verbreding van de EU: - Steeds meer landen behoren tot de EU - Meer concurrentie voor bedrijven - Meer welvaart, meer producten tegen lagere prijs te koop - Bepaalde landen krijgen minder geld van de EU - Steeds meer samenwerking op allerlei gebieden Gevolgen van verdieping van de EU - Beleidsconcurrentie tegengaan, door harmonisatie van belastingtarieven - Meer harmonisatie op terreinen van asielzoekers, drugs enz.

12 Verdere verbreding & verdieping kan leiden tot nationalisme… Afzonderlijke staten hebben steeds minder in te brengen. Dit kan leiden tot onvrede over Europa.

13 Gevolgen toetreding nieuwe lidstaten: Korte termijn: - Meer concurrentie voor bedrijven, lokale bedrijven failliet en arbeidsplaatsen gaan verloren. - Aantal netto-ontvangers, worden netto-betalers, door toetreden relatief armere landen. - Meer welvaart. Meer producten tegen lagere prijs. Lange termijn:


Download ppt "Hoofdstuk 5: Arbeidsmarkt in de EU. 5.1 De situatie voor de EMU Land heeft hoge werkloosheid: 1. De Centrale bank kan de rente ↓  Lenen wordt goedkoper."

Verwante presentaties


Ads door Google