De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 3: De strijd om de poen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 3: De strijd om de poen"— Transcript van de presentatie:

1 Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 3: De strijd om de poen

2 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38
3 soorten loonstijgingen: - Prijscompensatie Stijging van het loon gelijk aan de inflatie zodat de koopkracht van het loon gelijk blijft. - Initiële loonstijging Algemene stijging van de reële lonen (= koopkracht) voortvloeiende uit een stijging van de arbeidsproductiviteit Bovenop de prijscompensatie nog een algemene loonstijging, waardoor koopkracht stijgt. - Incidentele loonstijging Loonstijging door promotie, periodiek erbij.

3 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38
Arbeidsproductiviteit Micro: De productie per persoon per tijdseenheid (b.v. uur of arbeidsjaar) . nationale productiewaarde per jaar Macro: (werkzame) beroepsbevolking (in personen).

4 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38
Stijging arbeidsproductiviteit: Het gebruiken van computers voor het besturen van machines en (productie)processen. - Automatisering Het bij de productie inschakelen van machines die de capaciteit van het menselijk handelen vergroten. - Mechanisering - Arbeidsverdeling & Specialisatie - Scholing

5 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38
- Mechanisering Mechaniseren is het vervangen van menselijke handelingen door handelingen die door machines worden uitgevoerd. Zo kan men een bouwgrond met een schop vlak maken, maar men kan ook een bulldozer gebruiken. De handeling vlak maken is in dit geval gemechaniseerd. De energie voor het uitvoeren van het werk komt nu niet meer van de mens maar van een machine.

6 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38
- Automatisering Automatiseren is het laten functioneren van een mechanisme zonder menselijke tussenkomst. Een centrale verwarming houdt de temperatuur in een ruimte op een constante temperatuur. Dankzij de kamerthermostaat is er geen menselijke tussenkomst vereist. Allerlei robots… Voor men kan automatiseren is het noodzakelijk de handeling te mechaniseren.

7 §3.2 Loon in de ogen van de werkgevers blz. 42
Loonstijging >  Arbeidsproductiviteit   Loonkosten per product  Concurrentiepositie tov het buitenland verslechtert   Prijzen  Export  & Import   Productie   Werkgelegenheid  Als de lonen stijgen in Nederland, zullen bedrijven ook meer in het buitenland gaan produceren in Landen waar de lonen vele malen lager liggen dan in bijvoorbeeld West-Europa. Lagelonenlanden

8 §3.2 Loon in de ogen van de werkgevers blz. 43
Stijging loonkosten per product Reacties van bedrijven… - Prijzen  - Minder uitbreiden - Productie verplaatsen naar lagelonenlanden - Substitutie (vervangen) van arbeid door kapitaal

9 §3.2 Loon in de ogen van de werkgevers blz. 44
Lonen stijgen sneller dan stijging prijzen  Koopkracht gezinnen  Consumptie gezinnen  Bestedingen   Productie   Werkgelegenheid 

10 §3.2 Loon in de ogen van de werkgevers blz. 42
Omzet Afzet x verkoopprijs Inkoopkosten - Brutowinst Bedrijfskosten - Rentekosten, huurkosten, machinekosten, transportkosten, energiekosten enz. Nettowinst


Download ppt "Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 3: De strijd om de poen"

Verwante presentaties


Ads door Google