De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 4: Markten-1 Hoofdstuk 4: De Werkloosheid. §4.2 Wie telt mee?Blz. 56 Officiële (geregistreerde) werkloosheid  CBS - 15 tot en met 64 jaar - < 12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 4: Markten-1 Hoofdstuk 4: De Werkloosheid. §4.2 Wie telt mee?Blz. 56 Officiële (geregistreerde) werkloosheid  CBS - 15 tot en met 64 jaar - < 12."— Transcript van de presentatie:

1 VWO 4: Markten-1 Hoofdstuk 4: De Werkloosheid

2 §4.2 Wie telt mee?Blz. 56 Officiële (geregistreerde) werkloosheid  CBS - 15 tot en met 64 jaar - < 12 uur per week werken - Werk zoeken voor minimaal 12 uur per week - Ingeschreven bij het CWI - Direct beschikbaar (binnen 2 weken aan de slag kunnen)

3 §4.2 Wie telt mee?Blz. 57 Verborgen werklozen Werkloosheid die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komt. Bijv. doordat personen zich niet laten inschrijven bij het arbeidsbureau, maar ook de werkloosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheid.

4 §4.2 Wie telt mee?Blz. 57 Werkloosheidspercentage Aantal geregistreerde werklozen Beroepsbevolking x 100%

5 §4.3 Oorzaken van werkloosheidblz. 59 Soorten werkloosheid: - Conjunctuurwerkloosheid - Structuurwerkloosheid o Kwalitatief o Kwantitatief - Frictiewerkloosheid - Seizoenswerkloosheid Gebruik voor uitleg het ingevulde stencil uit de les…

6 §4.3.1 Conjuncturele werkloosheidblz. 59 Effectieve vraag De totale vraag naar alle goederen en diensten die een land produceert in een periode. EV= C + I + O + E C= Consumptie door gezinnen I = Investeringen door bedrijven O= Overheidsbestedingen E= Export

7 §4.3.1 Conjuncturele werkloosheidblz. 59 Productiecapaciteit Maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per tijdseenheid (meestal een jaar) kan voortbrengen.  De productie is meestal lager dan de productiecapaciteit door een te kleine vraag of omdat de productiefactoren niet volledig inzetbaar zijn: ziekte werknemers, onderhoud machines enz. Bezettingsgraad Werkelijke productie Productiecapaciteit x 100%

8 http://retro.nrc.nl/W2/Evj/Begrip/C/conjuctuurgolf350.gif

9 http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk06/W6conj.gif Hoogconjunctuur kan leiden tothoge inflatie. Laagconjunctuur kan leiden tothoge werkloosheid.

10 http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/Eco/hoofdstuk06/w6rcc.gif Bij hoogconjunctuur zal de overheid de economie afremmen door; overheidbestedingen te laten dalen & de belastingen te verhogen. Bij laagconjunctuur zal de overheid de economie stimuleren door; overheidbestedingen te laten stijgen & de belastingen te verlagen.

11

12 §4.4 hier of daar blz. 60  Loonkosten per product   Prijzen  Concurrentiepositie tov het buitenland verslechtert  Export  & Import   Productie   Werkgelegenheid  Door loonstijgingen in Nederland zal productie worden verplaatst naar het buitenland  massa-ontslagen  Werkloosheid in Nederland zal flink  Voor landen is het daarom gunstig zich toe te leggen op productie van goederen waar ze het goedkoopst zijn. Welvaart groeit door toegenomen export!

13 §4.5 Hoge lonen, meer bestedingen blz. 57 Lonen stijgen sneller dan stijging prijzen  Koopkracht gezinnen   Consumptie gezinnen   Bestedingen   Productie   Werkgelegenheid  Als alle lonen zouden dalen, zodat we een betere concurrentiepositie krijgen tov het buitenland is er een PROBLEEM… De werknemers hebben te weinig koopkracht om geproduceerde goederen te kopen!

14 §4.5 Hoge lonen, meer bestedingen blz. 57 Vragers van goederen en diensten zijn; - Gezinnen - Bedrijven - Overheid - Buitenland

15 §4.5 Hoge lonen, meer bestedingen blz. 57 Breedte-investeringDiepte-investering Investeringen in dezelfde (soort) kapitaalgoederen waardoor de arbeidsproductiviteit gelijk blijft. Investeringen in modernere kapitaalgoederen waardoor er minder mensen nodig zijn om evenveel of zelfs meer goederen te maken • Arbeidsproductiviteit =• Arbeidsproductiviteit  • Werkgelegenheid  • Werkgelegenheid  Uitbreidingsinvestering en/of vervangingsinvestering Uitbreidingsinvestering of vervangingsinvestering


Download ppt "VWO 4: Markten-1 Hoofdstuk 4: De Werkloosheid. §4.2 Wie telt mee?Blz. 56 Officiële (geregistreerde) werkloosheid  CBS - 15 tot en met 64 jaar - < 12."

Verwante presentaties


Ads door Google