De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economie in de bovenbouw van HAVO en VWO. Economie In de onderbouw heb je al kennis gemaakt met het vak Economie Deze presentatie geeft je een idee over:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economie in de bovenbouw van HAVO en VWO. Economie In de onderbouw heb je al kennis gemaakt met het vak Economie Deze presentatie geeft je een idee over:"— Transcript van de presentatie:

1 Economie in de bovenbouw van HAVO en VWO

2 Economie In de onderbouw heb je al kennis gemaakt met het vak Economie Deze presentatie geeft je een idee over: Inhoud (wat gaan we doen?) Examen (wat moet je weten voor SE en CE?) Zwaarte (hoeveel tijd kost het je?) Nut (wat heb je er aan?) ► ► ► ►

3 Economie – de inhoud (1) Je krijgt te maken met vraagstukken : op nationaal en internationaal niveau mbt het verdienen en verdelen van inkomen en welvaart op markten en mbt het tot stand komen van prijzen ► ► ►

4 Economie – de inhoud (2) Nationaal en internationaal Arbeidsmarkt, werkloosheid Overheid en economische orde Economische kringloop Betalingsbalans en wisselkoers (Domeinen uit het examenprogramma) ► ► ► ►

5 Economie – de inhoud (3) Verdienen en verdelen van inkomen en welvaart Beloning van de productiefactoren Inkomensverschillen Belastingstelsel Koopkracht en inflatie ► ► ► ► ► Sociale zekerheid

6 Economie – de inhoud (4) Markten en prijsvorming: Vraag en aanbod Prijzen en prijsverhoudingen Consumenten en producenten ► ► ►

7 Economie – de inhoud (5) Enkele voorbeelden: Nationaal soorten oorzaken oplossingen Arbeidsmarkt Werkloosheid

8 Economie – de inhoud (6) Internationaal Export/import Koers € concurrentiepositie valutamarkt

9 Economie – de inhoud (7) Verdienen van inkomen Arbeid, kapitaal, natuur productie Loon, rente, huur, pacht, winst

10 Economie – de inhoud (8) Verdelen van inkomen inkomensverschillen herverdelen belastingheffing Gevolgen voor de productie

11 Economie – de inhoud (8) Markten vraaglijnaanbodlijn prijs evenwicht

12 Economie - vaardigheden We noemen een paar voorbeelden: Door de “ economische bril” kijken Informatievaardigheden ( b.v. internet, kranten) ► ► ► Rekenvaardigheden (procenten, indexcijfers, enz) ► Logisch denken (oorzaak, gevolg, redeneringen)

13 Economie – het examen (HAVO) Schoolexamen – Centraal examen De school beslist welke stof in het Schoolexamen wordt getoetst, maar in ieder geval: Internationale arbeidsverdeling Consument en welvaart Produceren en welvaart Goederenmarkt Europese integratie Arbeidsmarkt Betalingsbalans Wisselkoersen Inkomensvorming en Inflatie Inkomensverdeling Kringloop Markt, Overheid Economische orde Sociale Zekerheid

14 Economie – het examen (VWO) Schoolexamen – Centraal examen De school beslist welke stof in het Schoolexamen wordt getoetst, maar het gaat in ieder geval over: Betalingsbalans Consument en welvaart Produceren en welvaart Goederenmarkt Europese integratie Internationale arbeidsverdeling Arbeidsmarkt Wisselkoersen Inkomensvorming en Inflatie Inkomensverdeling Kringloop Markt, Overheid en economische orde Sociale Zekerheid

15 Economie – het schoolexamen (HAVO) HAVO 4 Dossiertoetsen Voortgangstoetsen Praktische opdracht HAVO 5 Dossiertoetsen Voortgangstoetsen Praktische opdracht De inhoud van de toetsen staat in het PTA (programma van toetsing en afsluiting).

16 Economie – het schoolexamen (VWO) VWO 4 Dossiertoetsen Voortgangstoetsen Praktische opdracht VWO 5 Dossiertoetsen Voortgangstoetsen Praktische opdracht De inhoud van de toetsen staat in het PTA (programma van toetsing en afsluiting).

17 Economie – het schoolexamen (VWO) VWO 6 Dossiertoetsen Voortgangstoetsen Profielwerkstuk? De inhoud van de toetsen staat in het PTA (programma van toetsing en afsluiting).

18 Economie – het centraal examen Het centraal examen duurt 180 minuten. Meestal 8 (of 9) opgaven Meestal 1 schrijfopgave spreiding over de leerstof rekenen en redeneren Het centraal examen gaat over ongeveer 60% van de examenstof.

19 Economie – de zwaarte (1) Economie HAVO studielast 400 uur. HAVO 4 en 5: 4 lesuren per week Huiswerk : 30 minuten per lesuur incl. toetsen en opdrachten Economie VWO studielast 480 uur. VWO 4, 5, 6 : 3 lesuren per week. Huiswerk : 30 minuten per lesuur incl. toetsen en opdrachten

20 Economie – de zwaarte (2) Profielvak in Economie en Maatschappij-profiel Keuzevak voor alle andere profielen Wanneer je: Belangstelling hebt voor economische onderwerpen Geen grote problemen hebt met sommetjes maken Bereid bent wat theorie te leren en de actualiteit bij te houden dan is Economie misschien wel iets voor jou!!

21 Economie – vervolgopleidingen (1) Economie is een algemeen vormend vak: iedereen krijgt te maken met economische vraagstukken in zijn rol van consument, werknemer of burger van dit land.

22 Economie – vervolgopleidingen (2) Economie is speciaal geschikt voor leerlingen die een vervolgopleiding in een economische richting gaan doen. Je kunt alvast een beetje zien of je die richting leuk vindt. Een HBO- of universitaire studie in de richting (bedrijfs)economie of bestuurskunde sluit goed aan. Vraag je dekaan voor meer informatie!

23 Is kiezen! E c o n o m i e


Download ppt "Economie in de bovenbouw van HAVO en VWO. Economie In de onderbouw heb je al kennis gemaakt met het vak Economie Deze presentatie geeft je een idee over:"

Verwante presentaties


Ads door Google